دفاع شخصی و رزمی

  بیش از 968 دانشجو در این دسته از دوره‌ها شرکت کرده‌اند.