آموزش رایگان ریاضی 2

هدف از آموزش رایگان ریاضی 2 چیست؟ می‌­دانیم که یکی از مشکلات درس ریاضی، حجیم و دشوار بودن کتاب‌­ها و منابع موجود در بازار است. همچنین مدرسین این درس در دانشگاه‌­ها، به دلیل کمبود وقت، ... ادامه

مدرس دوره:
3.1 (14 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  97 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  11 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 آمادگی برای امتحان

 بررسی صفر تا صد ریاضی عمومی 2

 اثبات مسائل مختلف

 بررسی انتگرال چندگانه، توابع برداری و ماکسیمم مینمم توابع

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان ریاضی 2

بردارها، خط و صفحه

جزوه این درس در جلسه 1 قرار داده شده است.

  جلسه 1: مختصات یک نقطه در فضا
مشاهده
"10:57  
  جلسه 2: تعاریف و خواص بردارها
"11:47  
  جلسه 3: ضرب داخلی دو بردار
"15:07  
  جلسه 4: ضرب خارجی دو بردار
"11:41  
  جلسه 5: معادله خط
"06:17  
  جلسه 6: معادله صفحه
"07:22  
  جلسه 7: رویه‌های درجه دو
"22:42  
توابع برداری
  جلسه 8: تعریف توابع برداری
"10:15  
  جلسه 9: مشتق توابع برداری
"05:46  
  جلسه 10: قوانین مشتق از توابع برداری
"05:27  
  جلسه 11: انتگرال‌گیری از توابع برداری
"03:38  
  جلسه 12: فاصله جهت‌دار
"07:04  
  جلسه 13: بردارهای یکه در مسیر حرکت
"06:57  
  جلسه 14: بردار یکه مماس بر مسیر حرکت
"09:10  
  جلسه 15: بردار یکه قائم اصلی و محاسبه خمیدگی
"04:45  
  جلسه 16: حل مثال
"03:18  
  جلسه 17: دایره بوسان
"08:07  
  جلسه 18: محاسبه تاب و بردار قائم دوم
"09:58  
توابع چند متغیره
  جلسه 19: تعریف تابع چند‌متغیره، دامنه و برد تابع
"10:12  
  جلسه 20: تعبیر هندسی توابع چند‌متغیره و منحنی‌های تراز
"08:01  
  جلسه 21: حد توابع دو متغیره
"07:19  
  جلسه 22: قصایای حد
"04:50  
  جلسه 23: پیوستگی
"09:08  
  جلسه 24: مشتقات جزیی
"04:47  
  جلسه 25: حل مثال
"06:05  
  جلسه 26: مشتقات جزئی مرتبه بالاتر
"06:59  
  جلسه 27: بررسی پیوستگی مشتقات مرتبه اول شرط لازم برای مشتتق‌پذیری
"08:22  
  جلسه 28: قاعده زنجیری
"08:52  
  جلسه 29: تعریف مشتق سویی
"05:37  
  جلسه 30: حل مثال
"02:09  
  جلسه 31: محاسبه مشتق سویی
"03:52  
  جلسه 32: خواص مشتق سویی
"08:50  
  جلسه 33: گرادیان و معادله خط مماس بر یک خم در صفحه
"06:09  
  جلسه 34: معادله صفحه مماس و بردار نرمال بر یک رویه
"07:36  
  جلسه 35: تقریب میزان تغییرات یک تابع دو یا سه متغیره
"02:59  
ماکسیمم و مینیمم توابع دو متغیره
  جلسه 36: اولین قضیه برای تست وجود ماکسیمم یا مینیمم نسبی
"07:20  
  جلسه 37: نقاط بحرانی یا زینی
"05:46  
  جلسه 38: دومین قضیه برای تست وجود ماکسیمم یا مینیمم نسبی
"04:08  
  جلسه 39: تعیین ماکسیمم یا مینیمم نسبی بر روی یک ناحیه بسته
"08:21  
انتگرال‌های چندگانه
  جلسه 40: تعریف انتگرال دوگانه و تعبیر هندسی آن
"06:15  
  جلسه 41: خواص انتگرال دوگانه
"04:18  
  جلسه 42: روش محاسبه انتگرال دوگانه
"07:13  
  جلسه 43: حل مثال
"06:15  
  جلسه 44: محاسبه مساحت با استفاده از انتگرال دوگانه
"06:26  
  جلسه 45: متوسط یک تابع روی یک میدان
"05:23  
  جلسه 46: جرم - گرانیگاه و مرکز یک صفحه مادی
"07:18  
  جلسه 47: مثال
"05:28  
  جلسه 48: گشتاور ماند
"08:30  
  جلسه 49: حل مثال
"07:03  
  جلسه 50: محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات قطبی
"00:10  
  جلسه 51: حل چند مثال
"00:10  
  جلسه 52: محاسبه سطح رویه
"00:10  
  جلسه 53: تعریف انتگرال سه‌گانه
"05:14  
  جلسه 54: محاسبه انتگرال سه‌گانه
"10:11  
  جلسه 55: متوسط یک تابع سه‌متغیره در یک میدان
"03:29  
  جلسه 56: محاسبه جرم مرکز ثقل و گشتاور ماند یک جسم مادی
"07:39  
  جلسه 57: حل چند مثال
"05:43  
  جلسه 58: محاسبه انتگرال سه‌گانه در مختصات استوانه‌ای
"07:56  
  جلسه 59: حل مثال
"08:58  
  جلسه 60: محاسبه انتگرال سه‌گانه در مختصات کروی
"08:08  
  جلسه 61: مثال انتگرال سه‌گانه در مختصات کروی
"05:49  
  جلسه 62: تغییر متغیر در انتگرال‌های دوگانه
"10:28  
  جلسه 63: تغییر متغیر در انتگرال سه‌گانه
"09:28  
  جلسه 64: میدان‌های بردای
"08:59  
  جلسه 65: تعریف انتگرال روی خم
"10:00  
  جلسه 66: ادامه تعریف انتگرال روی خم
"03:38  
  جلسه 67: محاسبه جرم کشتاور مرتبه اول - به‌دست آوردن مرکز ثقل و گشتاور ماند
"09:45  
  جلسه 68: حل مثال
"07:05  
  جلسه 69: محاسبه سطح جانبی یک استوانه
"03:41  
  جلسه 70: کار انجام شده بر روی یک خم در فضا
"09:51  
  جلسه 71: محاسبه انتگرال روی خم
"08:29  
  جلسه 72: قضایا و مثال‌ها
"08:08  
  جلسه 73: قضیه اساسی انتگرال روی خم
"08:25  
  جلسه 74: محاسبه انتگرال روی خم بسته
"03:09  
  جلسه 75: عکس قضیه اساسی انتگرال روی خم بسته
"04:15  
  جلسه 76: آزمون پایستاری یک میدان برداری
"07:44  
  جلسه 77: مثال پایستاری
"04:32  
  جلسه 78: دستور گرین
"07:32  
  جلسه 79: محاسبه مساحت با استفاده از دستور گرین
"03:00  
  جلسه 80: دستور گرین برای ناحیه همبند چندگانه
"06:14  
  جلسه 81: بررسی قضیه همبند
"06:25  
  جلسه 82: معادلات پارامتری رویه
"07:31  
  جلسه 83: مثال پارامتری رویه
"08:07  
  جلسه 84: ادامه مثال پارامتری رویه
"07:07  
  جلسه 85: تعریف معادلات پارامترهای هموار
"08:51  
  جلسه 86: پیداکردن مساحت یک رویه پادامتری
"05:43  
  جلسه 87: تعریف انتگرال روی رویه و نحوه‌ی محاسبه آن
"05:59  
  جلسه 88: پیداکردن جرم، مرکز ثقل یا هندسی و گشتاور ماند یک رویه
"09:15  
  جلسه 89: تعریف جهت یک رویه
"09:43  
  جلسه 90: مفهوم شار عبور کرده از یک رویه
"09:17  
  جلسه 91: نحوه محاسبه شاره عبور کرده از یک رویه
"05:24  
  جلسه 92: مثال شار عبوری
"07:22  
  جلسه 93: قضیه دیورژانس
"07:08  
  جلسه 94: مثال قضیه دیورژانس
"05:54  
  جلسه 95: قضیه استوکس
"05:19  
  جلسه 96: مثال قضیه استوکس
"07:39  
  جلسه 97: کاربرد قضیه استوکس در میدان‌های برداری پایستار
"07:17  

درباره دوره

هدف از آموزش رایگان ریاضی 2 چیست؟

می‌­دانیم که یکی از مشکلات درس ریاضی، حجیم و دشوار بودن کتاب‌­ها و منابع موجود در بازار است. همچنین مدرسین این درس در دانشگاه‌­ها، به دلیل کمبود وقت، گاهی تنها به تدریس و بیان سرفصل­‌های این درس می­‌پردازند و با توجه به اینکه فرصتی برای حل و تشریح مسائل کاربردی وجود ندارد، از درک و فهم عمیق این درس که از دروس مهم و پیش‌نیاز درس‌­های تخصصی در ترم­‌های آتی می­‌باشد، باز می­‌مانند. هدف از این دوره آموزشی، ارائه مفاهیم و حل مسائل کاربردی در ریاضی 2 با پرهیز از بیان مطالب اضافی برای مدیریت در زمان دانشجویان است.

 

دوره آموزش رابگان ریاضی 2 مناسب چه کسانی است؟

درس ریاضی 2 یکی از دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی است که پس از درس ریاضی 1 باید گذرانده شود. اخذ این درس برای تمام دانشجویان رشته‌های مهندسی اعم از: برق، عمران، کامپیوتر، صنایع، مکانیک، معماری و علوم مختلف پایه الزامی است و پیش‌نیاز بسیاری از دروس تخصصی هر کدام از رشته‌های تحصیلی که پیش‌تر ذکر شد، است.

 

این دوره در کدام نیم‌سال و دانشگاه ضبط شده‌است؟

این دوره طی 80 جلسه و در پاییز 1401 در دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی ضبط شده‌است

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher شهرام منصوری

دکتر شهرام منصوری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشیار دانشکده ریاضی هستند ایشان دارای مدرک دکترا آمار از دانشگاه تربیت مدرس می‌باشند. عنوان رساله (پايان‌نامه) دكتری ایشان تعيين توريع احتمال ماکسيمم آنتروپی تحت قيود مختلف است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1402-10-20
سپاس فراوان از دوره‌ی خوبتون🙏🏻
1402-02-05
خیلی عالی و روان برای من عالی بود این دوره
1401-10-21
میزون
محمد رنجبر تکلیمی 1402-12-28
اگر بخواهید فقط اسم مطالب یه بار به گوشتون بخوره، یا مطالب رو بلدید فقط میخواید دوره بشه این دوره بدردتون میخوره وگرنه تدریس بسیار ضعیف هست و عملا در اکثر موارد فهمی برای شما حاصل نخواهد شد.
1402-10-23
اصلا حوب نبود به شدت خسته کننده با بیان بد
امیر احمدی 1402-08-19
اصلا مناسب من نبود
1402-06-17
بیان قابل فهمی ندارند
پویا عباسی 1402-02-05
درس دادن از روی یک کتاب زبان اصلی در حالی که اکثر مواقع از روش فقط می خونه یادگیری رو سخت تر و زمان بر تر می کنه من که مبحث مشتق پذیری توابع چند متغیره رو می خواستم بفهمم که نفهمیدم چیزی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
صفحات پربازدید
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  دانشگاه شهید بهشتی
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  97 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  11 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)