آموزش رایگان ریاضی 2

هدف از آموزش رایگان ریاضی 2 چیست؟ می‌­دانیم که یکی از مشکلات درس ریاضی، حجیم و دشوار بودن کتاب‌­ها و منابع موجود در بازار است. همچنین مدرسین این درس در دانشگاه‌­ها، به دلیل کمبود وقت، ... ادامه

ارائه دهنده:  دانشگاه شهید بهشتی  دانشگاه شهید بهشتی
مدرس دوره:
   در حال انتشار
 82% (448 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  97 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  11 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 آمادگی برای امتحان

 بررسی صفر تا صد ریاضی عمومی 2

 اثبات مسائل مختلف

 بررسی انتگرال چندگانه، توابع برداری و ماکسیمم مینمم توابع

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان ریاضی 2

بردارها، خط و صفحه
  جلسه 1: مختصات یک نقطه در فضا
"10:57  
  جلسه 2: تعاریف و خواص بردارها
"11:47  
  جلسه 3: ضرب داخلی دو بردار
"15:07  
  جلسه 4: ضرب خارجی دو بردار
"11:41  
  جلسه 5: معادله خط
"06:17  
  جلسه 6: معادله صفحه
"07:22  
  جلسه 7: رویه‌های درجه دو
"22:42  
توابع برداری
  جلسه 8: تعریف توابع برداری
"10:15  
  جلسه 9: مشتق توابع برداری
"05:46  
  جلسه 10: قوانین مشتق از توابع برداری
"05:27  
  جلسه 11: انتگرال‌گیری از توابع برداری
"03:38  
  جلسه 12: فاصله جهت‌دار
"07:04  
  جلسه 13: بردارهای یکه در مسیر حرکت
"06:57  
  جلسه 14: بردار یکه مماس بر مسیر حرکت
"09:10  
  جلسه 15: بردار یکه قائم اصلی و محاسبه خمیدگی
"04:45  
  جلسه 16: حل مثال
"03:18  
  جلسه 17: دایره بوسان
"08:07  
  جلسه 18: محاسبه تاب و بردار قائم دوم
"09:58  
توابع چند متغیره
  جلسه 19: تعریف تابع چند‌متغیره، دامنه و برد تابع
"10:12  
  جلسه 20: تعبیر هندسی توابع چند‌متغیره و منحنی‌های تراز
"08:01  
  جلسه 21: حد توابع دو متغیره
"07:19  
  جلسه 22: قصایای حد
"04:50  
  جلسه 23: پیوستگی
"09:08  
  جلسه 24: مشتقات جزیی
"04:47  
  جلسه 25: حل مثال
"06:05  
  جلسه 26: مشتقات جزئی مرتبه بالاتر
"06:59  
  جلسه 27: بررسی پیوستگی مشتقات مرتبه اول شرط لازم برای مشتتق‌پذیری
"08:22  
  جلسه 28: قاعده زنجیری
"08:52  
  جلسه 29: تعریف مشتق سویی
"05:37  
  جلسه 30: حل مثال
"02:09  
  جلسه 31: محاسبه مشتق سویی
"03:52  
  جلسه 32: خواص مشتق سویی
"08:50  
  جلسه 33: گرادیان و معادله خط مماس بر یک خم در صفحه
"06:09  
  جلسه 34: معادله صفحه مماس و بردار نرمال بر یک رویه
"07:36  
  جلسه 35: تقریب میزان تغییرات یک تابع دو یا سه متغیره
"02:59  
ماکسیمم و مینیمم توابع دو متغیره
  جلسه 36: اولین قضیه برای تست وجود ماکسیمم یا مینیمم نسبی
"07:20  
  جلسه 37: نقاط بحرانی یا زینی
"05:46  
  جلسه 38: دومین قضیه برای تست وجود ماکسیمم یا مینیمم نسبی
"04:08  
  جلسه 39: تعیین ماکسیمم یا مینیمم نسبی بر روی یک ناحیه بسته
"08:21  
انتگرال‌های چندگانه
  جلسه 40: تعریف انتگرال دوگانه و تعبیر هندسی آن
"06:15  
  جلسه 41: خواص انتگرال دوگانه
"04:18  
  جلسه 42: روش محاسبه انتگرال دوگانه
"07:13  
  جلسه 43: حل مثال
"06:15  
  جلسه 44: محاسبه مساحت با استفاده از انتگرال دوگانه
"06:26  
  جلسه 45: متوسط یک تابع روی یک میدان
"05:23  
  جلسه 46: جرم - گرانیگاه و مرکز یک صفحه مادی
"07:18  
  جلسه 47: مثال
"05:28  
  جلسه 48: گشتاور ماند
"08:30  
  جلسه 49: حل مثال
"07:03  
  جلسه 50: محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات قطبی
"00:10  
  جلسه 51: حل چند مثال
"00:10  
  جلسه 52: محاسبه سطح رویه
"00:10  
  جلسه 53: تعریف انتگرال سه‌گانه
"05:14  
  جلسه 54: محاسبه انتگرال سه‌گانه
"10:11  
  جلسه 55: متوسط یک تابع سه‌متغیره در یک میدان
"03:29  
  جلسه 56: محاسبه جرم مرکز ثقل و گشتاور ماند یک جسم مادی
"07:39  
  جلسه 57: حل چند مثال
"05:43  
  جلسه 58: محاسبه انتگرال سه‌گانه در مختصات استوانه‌ای
"07:56  
  جلسه 59: حل مثال
"08:58  
  جلسه 60: محاسبه انتگرال سه‌گانه در مختصات کروی
"08:08  
  جلسه 61: مثال انتگرال سه‌گانه در مختصات کروی
"05:49  
  جلسه 62: تغییر متغیر در انتگرال‌های دوگانه
"10:28  
  جلسه 63: تغییر متغیر در انتگرال سه‌گانه
"09:28  
  جلسه 64: میدان‌های بردای
"08:59  
  جلسه 65: تعریف انتگرال روی خم
"10:00  
  جلسه 66: ادامه تعریف انتگرال روی خم
"03:38  
  جلسه 67: محاسبه جرم کشتاور مرتبه اول - به‌دست آوردن مرکز ثقل و گشتاور ماند
"09:45  
  جلسه 68: حل مثال
"07:05  
  جلسه 69: محاسبه سطح جانبی یک استوانه
"03:41  
  جلسه 70: کار انجام شده بر روی یک خم در فضا
"09:51  
  جلسه 71: محاسبه انتگرال روی خم
"08:29  
  جلسه 72: قضایا و مثال‌ها
"08:08  
  جلسه 73: قضیه اساسی انتگرال روی خم
"08:25  
  جلسه 74: محاسبه انتگرال روی خم بسته
"03:09  
  جلسه 75: عکس قضیه اساسی انتگرال روی خم بسته
"04:15  
  جلسه 76: آزمون پایستاری یک میدان برداری
"07:44  
  جلسه 77: مثال پایستاری
"04:32  
  جلسه 78: دستور گرین
"07:32  
  جلسه 79: محاسبه مساحت با استفاده از دستور گرین
"03:00  
  جلسه 80: دستور گرین برای ناحیه همبند چندگانه
"06:14  
  جلسه 81: بررسی قضیه همبند
"06:25  
  جلسه 82: معادلات پارامتری رویه
"07:31  
  جلسه 83: مثال پارامتری رویه
"08:07  
  جلسه 84: ادامه مثال پارامتری رویه
"07:07  
  جلسه 85: تعریف معادلات پارامترهای هموار
"08:51  
  جلسه 86: پیداکردن مساحت یک رویه پادامتری
"05:43  
  جلسه 87: تعریف انتگرال روی رویه و نحوه‌ی محاسبه آن
"05:59  
  جلسه 88: پیداکردن جرم، مرکز ثقل یا هندسی و گشتاور ماند یک رویه
"09:15  
  جلسه 89: تعریف جهت یک رویه
"09:43  
  جلسه 90: مفهوم شار عبور کرده از یک رویه
"09:17  
  جلسه 91: نحوه محاسبه شاره عبور کرده از یک رویه
"05:24  
  جلسه 92: مثال شار عبوری
"07:22  
  جلسه 93: قضیه دیورژانس
"07:08  
  جلسه 94: مثال قضیه دیورژانس
"05:54  
  جلسه 95: قضیه استوکس
"05:19  
  جلسه 96: مثال قضیه استوکس
"07:39  
  جلسه 97: کاربرد قضیه استوکس در میدان‌های برداری پایستار
"07:17  

درباره دوره

هدف از آموزش رایگان ریاضی 2 چیست؟

می‌­دانیم که یکی از مشکلات درس ریاضی، حجیم و دشوار بودن کتاب‌­ها و منابع موجود در بازار است. همچنین مدرسین این درس در دانشگاه‌­ها، به دلیل کمبود وقت، گاهی تنها به تدریس و بیان سرفصل­‌های این درس می­‌پردازند و با توجه به اینکه فرصتی برای حل و تشریح مسائل کاربردی وجود ندارد، از درک و فهم عمیق این درس که از دروس مهم و پیش‌نیاز درس‌­های تخصصی در ترم­‌های آتی می­‌باشد، باز می­‌مانند. هدف از این دوره آموزشی، ارائه مفاهیم و حل مسائل کاربردی در ریاضی 2 با پرهیز از بیان مطالب اضافی برای مدیریت در زمان دانشجویان است.

 

دوره آموزش رابگان ریاضی 2 مناسب چه کسانی است؟

درس ریاضی 2 یکی از دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی است که پس از درس ریاضی 1 باید گذرانده شود. اخذ این درس برای تمام دانشجویان رشته‌های مهندسی اعم از: برق، عمران، کامپیوتر، صنایع، مکانیک، معماری و علوم مختلف پایه الزامی است و پیش‌نیاز بسیاری از دروس تخصصی هر کدام از رشته‌های تحصیلی که پیش‌تر ذکر شد، است.

 

این دوره در کدام نیم‌سال و دانشگاه ضبط شده‌است؟

این دوره طی 80 جلسه و در پاییز 1401 در دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی ضبط شده‌است

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher شهرام منصوری

دکتر شهرام منصوری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشیار دانشکده ریاضی هستند ایشان دارای مدرک دکترا آمار از دانشگاه تربیت مدرس می‌باشند. عنوان رساله (پايان‌نامه) دكتری ایشان تعيين توريع احتمال ماکسيمم آنتروپی تحت قيود مختلف است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران  ( نظر)

صفحه 1 از
1402-06-17
دانشجوی دوره
بیان قابل فهمی ندارند
1402-02-05
دانشجوی دوره
خیلی عالی و روان برای من عالی بود این دوره
پویا عباسی 1402-02-05
دانشجوی دوره
درس دادن از روی یک کتاب زبان اصلی در حالی که اکثر مواقع از روش فقط می خونه یادگیری رو سخت تر و زمان بر تر می کنه من که مبحث مشتق پذیری توابع چند متغیره رو می خواستم بفهمم که نفهمیدم چیزی
1401-10-21
دانشجوی دوره
میزون
صفحات پربازدید
poster
  
برگزار کننده:  دانشگاه شهید بهشتی
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  97 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  11 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)