آموزش متلب (MATLAB) برای مهندسین

این آموزش متلب (MATLAB) مخصوص مهندسین تهیه شده است. اگر دانشجو یا مهندس مکانیک، هوافضا یا عمران هستید این آموزش را از دست ندهید. تمرکز این آموزش بر بیان مهم‌ترین نکات این نرم‌افزار به‌صورت علمی ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
4.7 (3 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  32 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  32 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 آشنایی با نرم‌افزار متلب (MATLAB) به صورت اصولی و سریع‌

 آشنایی کامل بر مستندات (Documentation) نرم‌افزار متلب (MATLAB)

 آشنایی با قابلیت‌های گرافیگی متلب (MATLAB)

 آشنایی با تعریف توابع توسط کاربر (Built-in Functions) به صورت حرفه‌ای

پیش‌نیاز‌ها

آشنایی با مباحث پایه‌ی ریاضیات شامل توابع، دستگاه معادلات و معادلات دیفرانسیل از جمله پیش‌‌نیازهای این دوره است. این دوره، نیاز به پیش‌زمینه و آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی نداشته و محتویات دوره با مباحث پایه‌ای و دستورات اولیه در برنامه‌نویسی آغاز می‌شود.

سرفصل‌های دوره آموزش متلب (MATLAB) برای مهندسین

مباحث مقدماتی (Preliminary)
  آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی مناسب مهندسین
"24:42  
  مباحث / چارچوب دوره (Course Outline)
"21:23  
  ورژن / نسخه و تولباکس‌های متلب (MATLAB)
"14:25  
  راهنمای نصب متلب 2023b
"13:19  
  نصب Documentation آفلاین
"13:44  
شروع کار با متلب (Getting Started With MATLAB)
  ویژگی‌های کلیدی متلب (MATLAB) و آشنایی با محیط گرافیگی آن
"16:24  
  اولین Command ها و Function ها
"22:39  
  اپراتوهای متلب و کاراکترهای ویژه (MATLAB Operators and Special Characters)
"15:22  
  نام‌گذاری متغیرها
"08:21  
  ایجاد Script و Live Script
"21:51  
  آشنایی با عبارات: Statements, Expressions, Commands, and Functions
"06:02  
  منابع یادگیری متلب (MATLAB)
"26:07  
مفاهیم برنامه‌نویسی، توابع و فرمان‌ها
  مفاهیم برنامه‌نویسی متلب
"11:43  
  Command Syntax vs. Function Syntax
"31:56  
  توابع (Functions) و فرمان‌ها (Commands) ضروری
"19:20  
  فراخوانی توابع در متلب
"25:57  
انواع داده (Data Types)
  مروری بر انواع داده (Data Types)
"09:54  
  داده عددی (Numeric)
"09:23  
  داده متنی شامل Character و String
"15:40  
  Cell Arrays
"09:47  
  Structure Arrays
"19:26  
  Function Handle
"14:22  
  Dictionary
"26:19  
  Table Arrays
"19:27  
  تشخیص نوع داده
"11:54  
  تبدیل نوع داده‌ها (Data Type Conversion)
"15:56  
ماتریس (Matrix) و آرایه‌ها (Arrays)
  مروری بر Matrices and Arrays
"06:41  
  تعریف بردار و ماتریس
"18:52  
  الحاق ماتریس‌ها (Concatenating Matrices)
"11:35  
  گسترش ماتریس (Expanding a Matrix)
"06:42  
  دسترسی به درایه‌های آرایه (Array Indexing) - قسمت اول
"19:02  
  دسترسی به درایه‌های آرایه (Array Indexing) - قسمت دوم
"21:10  
  Logical Indexing
"28:42  
  حذف سطر / ستون ماتریس
"04:31  
  Reshaping and Rearranging Arrays
"15:03  
  Multidimensional Arrays
"10:08  
حلقه‌های تکرار (Loops) و عبارات شرطی (Conditional Statements)
  معرفی حلقه‌های تکرار و عبارات شرطی
"13:58  
  حلقه تکرار for
"30:16  
  مثال از حلقه تکرار for
"12:18  
  حلقه تکرار while
"21:05  
  عبارت شرطی if
"15:59  
  عبارت شرطی switch
"20:53  
  حل تک معادله با روش bisection – قسمت اول
"22:59  
  حل تک معادله با روش bisection – قسمت دوم
"11:50  
  حل تک معادله با روش Secant
"25:35  
کار با داده‌ (Data)
  مروری بر Export - Import - User Input
"12:43  
  ورودی توسط کاربر (User input)
"24:33  
  وارد کردن اطلاعات (Import)
"23:52  
  خروجی گرفتن از اطلاعات (Export)
"16:38  
ریاضیات (Mathematics) در متلب (MATLAB)
  مروری بر ریاضیات در متلب (MATLAB)
"24:32  
  ریاضیات مقدماتی (Elementary Math)
"04:09  
  عملگرهای محاسباتی (Arithmetic Operations)
"33:07  
  توابع ریاضیات مقدماتی (Elementary Math)
"10:55  
  جبر خطی (Linear Algebra)
"18:52  
  تولید عدد رندوم (Random Number Generation)
"15:44  
  مرور بر درون یابی (Interpolation)
"25:24  
  توابع interp3 - interp2 - interp1
"28:09  
  تابع griddedInterpolant
"13:36  
  Scattered Interpolation
"09:56  
  تابع interpft
"19:49  
  Fourier Analysis and Filtering
"23:39  
رسم انواع نمودار (Plot)
  مروری بر رسم نمودارهای دوبعدی و سه‌بعدی
"17:45  
  رسم نمودار دوبعدی با تابع plot
"29:37  
  رسم نمودار دوبعدی با دو محور قائم (plotyy - yyaxis)
"14:43  
  رسم نمودار سه‌بعدی با plot3
"12:45  
  رسم function handle و عبارات سیمبولیک
"24:24  
  رسم توابع ضمنی (implicit)
"16:14  
  رسم نمودارهای لگاریتمی
"15:26  
  رسم نمودارهای قطبی (Polar)
"17:35  
  رسم نمودار داده‌های پراکنده (Scatter)
"17:49  
  رسم رویه / سطح (Surface) و مش (Mesh)
"24:00  
  رسم نمودار کانتور (Contour)
"23:18  
  رسم چندین نمودار در یک شکل با tiledlayout یا subplot
"17:41  
تعریف تابع توسط کاربر (User-defined Function)
  مروری بر توابع
"29:16  
  تابع تعریف شده توسط کاربر (User-defined Functions)
"24:45  
  تعریف تابع به صورت Explicit
"28:54  
  تعریف تابع به صورت بازگشتی (Recursive)
"13:21  
  تعریف تابع برای یافتن ریشه یک معادله
"24:34  
  مدیریت ورودی‌ها و خروجی‌ها تابع (Argument Definitions)
"05:18  
  Declare and Validate Arguments
"24:27  
  Variable-Length Argument
"10:53  
  چارچوب متغیرها (Scope of Variables)
"07:28  
  متغیرهای Persistent و Global
"12:59  
  Share Data Between Workspaces
"13:43  
تولباکس ریاضیات نمادین (Symbolic Math Toolbox)
  معرفی و مروری بر Symbolic Math Toolbox
"16:23  
  تعریف Symbolic Objects
"21:36  
  تعریف فرضیات برای متغیرهای Symbolic
"22:59  
  محاسبات سیمبولیک (Symbolic Computations)
"05:18  
  محاسبه حد (Limit) عبارات و توابع Symbolic
"12:41  
  مشتق‌گیری (Differentiation) عبارات و توابع Symbolic
"31:07  
  انتگرال‌گیری (Integration) عبارات و توابع Symbolic
"31:41  
  حل دستگاه معادلات جبری Symbolic (حل تحلیلی)
"13:18  
  حل دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) به روش تحلیلی
"18:07  
  مروری بر Manipulation and Simplification عبارات و توابع Symbolic
"07:41  
  ساده سازی عبارات سیمبولیک (Simplification)
"16:27  
  جایگذاری (Substitution) عبارات Symbolic
"14:43  
  رسم عبارات و توابع Symbolic
"09:56  
  تبدیل داده‌های Symbolic و Numeric به یکدیگر
"18:52  
  مروری بر مهم‌ترین توابع Symbolic Math Toolbox
"15:10  
محاسبات عددی (Numerical Analysis)
  مروری بر تحلیل‌های عددی (Numerical Analysis)
"11:15  
  حل معادلات جبری تک متغیره با توابع roots - fzero
"20:18  
  حل دستگاه معادلات خطی
"18:40  
  حل دستگاه معادلات غیرخطی
"18:44  
  مشتق‌گیری عددی
"19:48  
  انتگرال‌گیری عددی از توابع
"22:40  
  انتگرال‌گیری از داده‌ها
"11:54  
ارتباط متلب (MATLAB) با سایر زبان‌های برنامه‌نویسی (External Language Interfaces)
  مروری بر ارتباط متلب با سایر زبان‌های برنامه‌نویسی
"11:21  
  فراخوانی پایتون در متلب (Call Python from MATLAB)
"24:39  

درباره دوره

این آموزش متلب (MATLAB) مخصوص مهندسین تهیه شده است. اگر دانشجو یا مهندس مکانیک، هوافضا یا عمران هستید این آموزش را از دست ندهید. تمرکز این آموزش بر بیان مهم‌ترین نکات این نرم‌افزار به‌صورت علمی و اصولی در سریع‌ترین حالت ممکن است.

نرم‌افزار متلب (MATLAB) یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای مهندسی به‌خصوص برای رشته‌های مهندسی برق، مکانیک، هوافضا و عمران است. متلب (MATLAB) ایده‌آل‌ترین پلتفرم برای محاسبات فنی / تخصصی (technical) است. بر خلاف سایر زبان‌های برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای محاسباتی که با اعداد کار می‌کنند، متلب تمامی محاسبات خود را با ماتریس‌ها و در حالت کلی با آرایه‌ها (Arrays) انجام می‌دهد

. این ویژگی کلیدی متلب (MATLAB) باعث می‌شود مهندسین به ساده‌ترین شکل ممکن محاسبات لازم خود را انجام دهند و درگیر الگوریتم‌های محاسباتی سنگین و برنامه‌نویسی پیچیده نشوند. علاوه بر این متلب (MATLAB) توابع از پیش تعریف شده (built-in functions) بسیاری برای محاسبات دارند که کاربر را بی‌نیاز از برنامه‌نویسی طولانی و خسته‌کننده می‌کند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher میلاد وحیدیان

میلاد وحیدیان، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در گرایش طراحی کاربردی هستند. ایشان مقطع کارشناسی ارشد خود را در همین گرایش و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) به عنوان دانشجوی ممتاز سپری کرده‌اند. استاد وحیدیان، تدریس حرفه‌ای را از سال 1395 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) به عنوان دستیار آموزشی (TA) شروع کرده و سپس در انجمن‌های علمی و آموزش‌های مختلفی به صورت حضوری و آنلاین تدریس کرده‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

آموزش متلب برای مهندسی

نرم افزار متلب از برنامه‌های مهم برای مهندسین است. به‌خصوص در رشته‌های مهندسی برق، مکانیک، هوافضا و عمران یادگیری و آموزش متلب پیشرفته، ضروری به‌نظر می‌رسد. نرم‌افزار متلب با زبان برنامه‌نویسی، قادر به انجام محاسبات مختلف خواهد بود. این ویژگی به مهندسین این امکان را می‌دهد تا فارغ از الگوریتم‌های محاسباتی سنگین، بتوانند محاسبات مورد نظر خود را انجام دهند.

کاربرد متلب برای مهندسان

نرم افزار متلب برای مهندسین، کاربردهای زیادی دارد. همان‌طور که می‌دانید، در علوم مهندسی، محاسبات فراوانی وجود دارد که به‌کارگیری نرم افزارها برای انجام این محاسبات، یک ضرورت خواهد بود. چراکه محاسبات گاه بسیار پیچیده و زمان‌بر است و بدون استفاده از نرم‌افزار امکان حل آن وجود ندارد.

به غیر از حل مسائل، متلب به مهندسین کمک می‌کند تا سازه و مدل مورد نظر را پیش از پیاده‌سازی واقعی، شبیه‌سازی و آزمایش کنند. پیاده‌سازی واقعی، زمان و هزینه‌ی زیادی را می‌طلبد و در صورت بروز مشکل در طرح، جبران هزینه‌ها بسیار دشوار خواهد بود. لذا نرم‌افزارهای مدل‌سازی مانند متلب، در این‌باره بسیار کاربردی و بااهمیت هستند.

کدام دوره‌ی آموزشی را انتخاب کنیم؟

یکی از رایج‌ترین پرسش‌ها میان دانشجویان، انتخاب برترین دوره‌ی آموزشی برای یادگیری متلب است. برای انتخاب گزینه‌ی مناسب، به کیفیت آموزش، نظرات کاربران و سرفصل‌های دوره توجه کنید. معمولاً کلیات یک آموزش خوب در این سه گزینه منعکس خواهد شد.

یک دوره‌ی آموزشی خوب، معمولاً امکان دسترسی به دمویی از جلسات را در اختیار دانشجو می‌گذارد. این‌طور می‌توانید از کیفیت دوره، ضبط صدا و شیوه‌ی بیان مدرس، مطمئن شوید. سرفصل‌های آموزشی نیز می‌بایست به‌طور پیوسته و مفصل تعریف شده‌ باشند. دوره‌های ایده‌آل سبب رضایتمندی کاربران نیز می‌شوند.

هزینه‌ی شرکت در دوره آموزش متلب برای مهندسی

دوره‌های زیادی برای یادگیری متلب، فراهم شده است. برخی از این دوره‌ها، به آموزش متلب رایگان می‌پردازند. شما می‌توانید با جست‌وجوی دانلود رایگان آموزش متلب، به این منابع دسترسی داشته باشید. هزینه‌ی شرکت در برخی از دوره‌های پیشرفته و جامع‌تر، اغلب کمی بالاتر است ولی با توجه به کیفیت آموزش، هم‌خوانی دارد.

آموزش متلب مکتب خونه، یکی از بهترین دوره‌های برای یادگیری این نرم افزار است. در این دوره از سطح مقدماتی تا پبشرفته‌ی کار با متلب را فرا می‌گیرید. دوره‌ی ویژه‌ی مکتب خونه برای آموزش متلب برای مهندسی مکانیک و آموزش متلب برای مهندسی برق، شما را به‌طور تخصصی با ابزارها و امکانات این برنامه آشنا می‌کند.

پیش نیازهای آموزش مقدماتی متلب 

آموزش متلب می‌بایست از سطح مقدماتی انجام شود. برای شروع آموزش، پیش نیاز خاصی درباره‌ی متلب نیاز ندارید. زیرا تمام موارد از پایه آموزش داده خواهد شد. البته در نظر بگیرید که کار با توابع، دستگاه‌های معادلات و معادلات دیفرانسیل جزو ابتدایی‌ترین پیش نیازهای آموزش متلب هستند. چراکه در این دوره، به آموزش ریاضیات پرداخته نشده است.

در دوره‌ی آموزش متلب چه چیزهایی یاد می‌گیریم؟

در این دوره، به طور جامع و اصولی با نرم افزار متلب و مستندات آن آشنا خواهید شد. هم‌چنین تمام قابلیت‌های ضروری این برنامه را می‌آموزید. این آموزش‌ها با مثال‌های عملی همراه هستند تا در ذهن شما ماندگار باشند. در بخش‌های بعد، سرفصل‌های دقیق این دوره آموزشی ذکر شده است.

سرفصل‌های آموزش متلب

سرفصل‌های دوره‌ی آموزش متلب برای مهندسی، در ۱۳ بخش کلی تنظیم شده است. این سرفصل‌ها تمام مباحث ضروری از پایه تا پیشرفته را پوشش‌دهی می‌کند.

مباحث مقدماتی - آشنایی با متلب

در این سرفصل، مباحث کلی راجع به دوره و آن‌چه در این آموزش‌ها یاد می‌گیرید، بیان می‌شود. سپس متلب، ورژن‌های مختلف آن و روش نصب برنامه بیان شده و سیستم شما برای کار با متلب آماده‌سازی خواهد شد.

شروع کار با متلب

در این سرفصل، با محیط گرافیکی برنامه آشنا خواهید شد. هم‌چنین اولین و پایه‌ترین شیوه‌ی کار با متلب را یاد می‌گیرید. مباحثی مانند تعریف کامند، تعریف تابع، نام‌گذاری متغیرها، ایجاد اسکریپت در متلب، اپراتورها و کاراکترهای خاص متلب و نظیر آن در این سرفصل گنجانده شده است. این مباحث در سرفصل‌های بعد به‌طور تخصصی‌تر و جامع‌تر بررسی خواهند شد.

برنامه‌نویسی در متلب، کار با توایع و فرمان‌ها

در این سرفصل، برنامه نویسی در متلب آموزش داده می‌شود. شما یاد می‌گیرید که چه توابعی وجود دارد، سینتکس دستوری تابع چگونه است و چطور یک تابع را در کدهای خود فراخوانی کنید.

انواع داده

در این سرفصل، مروری بر انواع داده در متلب داریم. داده‌های عددی، داده‌های متنی، آرایه‌ها، ماتریس‌ها و مباحثی نظیر تعریف نوع داده، تشخیص آن و تبدیل آن به انواع دیگر، در این سرفصل می‌گنجد.

ماتریس و آرایه‌ها

به‌طور کلی، متلب با ماتریس و آرایه‌ها کار می‌کند. در این سرفصل، به‌طور جامع با آرایه و ماتریس آشنا می‌شوید. این‌که آرایه و ماتریس در متلب چطور تعریف می‌شوند، چطور به درایه‌های آرایه دسترسی داشته باشیم، چطور سطر و ستونی از ماتریس را حذف کنیم و غیره در این مقوله بررسی خواهند شد.

حلقه‌ها و عبارات شرطی

حلقه‌های تکرار، کدهای ویژه‌ای هستند که سبب کوتاه‌تر شدن برنامه‌ها می‌شوند. استفاده از حلقه‌های تکرار، بسیار مهم است. در این مبحث با انواع حلقه‌های تکرار for و while آشنا می‌شوید. هم‌چنین عبارت شرطی if و switch و چگونگی کار با آن‌ها را یاد می‌گیرید.

کار با داده

کار با داده، از ضروری‌ترین بخش‌های یک برنامه است. در این سرفصل به‌طور مفصل با این موضوع آشنا خواهید شد. ایمپورت کردن داده و خروجی گرفتن از آن، بررسی خواهد شد.

ریاضیات در متلب

یکی از کاربردهای متلب، حل معادلات و مسائل ریاضی است. در این سرفصل، به طور جامع به مباحث ریاضیات در متلب پرداخته شده است. عملگرهای محاسباتی، توابع ریاضیاتی، جبر خطی، عدد رندوم، درون یابی و غیره در این بحث بررسی می‌شوند.

رسم انواع نمودار

یکی از قابلیت‌های مهم متلب، امکان ترسیم نمودار است. نمودار به‌دلیل مصور بودن، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سرفصل یاد می‌گیرید که چطور انواع نمودارهای دو بعدی و سه بعدی را با توابع متلب ترسیم کنید.

تعریف تابع 

این سرفصل، ویژه‌ی تعریف تابع توسط کاربر در نظر گرفته شده است. مباحثی مانند متغیرهای تابع، ورودی‌ها و خروجی، تعریف توابع بازگشتی و غیره در این چهارچوب بررسی می‌شوند.

تولباکس ریاضیات نمادین

در این بخش، محاسبات و متغیرهای سمبولیک مورد بررسی قرار می‌گیرند. مباحثی مانند مشتق‌گیری، انتگرال‌گیری، حل دستگاه معادلات جبری، ترسیم توابع سمبولیک و غیره نیز در این سرفصل قرار گرفته‌اند.

محاسبات عددی

در این سرفصل با تحلیل‌های عددی آشنا می‌شوید. مانند سرفصل قبلی مباحث مشتق‌گیری، انتگرال گیری و نظایر آن این‌بار برای معادلات عددی مطرح خواهند شد.

ارتباط متلب با دیگر زیان‌های برنامه‌نویسی

به‌عنوان سرفصل انتهایی، در این‌ بخش با ارتباط متلب با دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی آشنا می‌شوید.

آموزش متلب برای مهندسی چقدر طول می‌کشد؟

در دوره‌ی آموزش متلب مکتب خونه، شما مجموعاً ۳۲ ساعت ویدیوی آموزشی برای یادگیری صفر تا صد متلب پیش رو خواهید داشت. البته مدت زمان آموزش، بالغ بر این ساعات و با احتساب زمان مورد نیاز برای تمرین و تکرار آموزش قابل محاسبه است که بسته به هر فرد متغیر خواهد بود.

آموزش متلب مکتب خونه

در مکتب خونه، شما می‌توانید جامع‌ترین دوره‌های آموزش متلب برای مهندسی و دیگر کاربردها را دنبال کنید. این دوره‌ها به زبان ساده تهیه شده است و امکان استفاده از آن حتی برای افرادی که هیچ‌گونه آشنایی با برنامه‌نویسی و نرم‌افزارهای مشابه ندارند هم وجود دارد.

poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  32 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  32 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)