اصول برنامه نویسی C و ++C

دوره‌های دانشگاهی
37 جلسه

سرفصل‌ها

زبان برنامه‌نویسی ++C یک زبان برنامه‌نویسی رایانه‌ای همه‌منظوره، شیءگرا، سطح بالا و چندرگه ، عمومی و با قابلیت‌های سطح بالا و سطح پایین می‌باشد. ++C به همراه جد خود C از پرطرفدارترین زبان‌های برنامه‌نویسی تجاری هست. در این درس این زبان به صورت مفصل مورد بررسی قرار میگیرد . این درس به دانشجویان همه رشته های مهندسی به خصوص دانشجویان سال اولی توصیه میشود
کتاب پیشنهادی درس :
برنامه نویسی به زبان C++، نویسندگان دایتل و دایتل، ترجمه دکتر مرتضی صاحب زمانی، نشر شیخ بهایی
لینک مطالب درس، تکالیف ، امتحانات ، کوییز ها و اسلاید ها :اینجا را کلیک کنید

مدرس دوره
کیارش بازرگان
کیارش بازرگان ، طبق نظرسنجی اینترنتی وی یکی از برترین و محبوب ترین اساتید دانشگاه مینسوتای امریکا ست . او تحصیلاتش را در دانشگاه صنعتی شریف در رشته الکترونیک شروع کرد و در ادامه به دانشگاه نورت-وسترن امریکا رفت . زمینه فعالیت اصلی او FPGA و VLSI میباشد . او هم اکنون دانشیار دانشگاه مینسوتای امریکاست. همچنین وی استاد مدعو در دانشگاه صنعتی اصفهان بوده است.
1

فیلم های آموزشی

37 جلسه    04:22 ساعت   
جلسه اول - معرفی درس و آشنایی با visual studio
28:40 دقیقه
جلسه دوم - آشنایی با زبان C و دستورات ساده
44:36 دقیقه
جلسه سوم - نام گذاری متغیرها و آشنایی با شرط if
53:06 دقیقه
جلسه چهارم - اعمال اولیه ریاضی
00:05 دقیقه
جلسه پنجم - اعمال اولیه ریاضی
29:13 دقیقه
جلسه ششم - casting وعبارت ها در C
01:28 دقیقه
جلسه هفتم - حلقه while
45:20 دقیقه
جلسه هشتم - حلقه while
50:35 دقیقه
جلسه نهم - مثال هایی از حلقه while
44:04 دقیقه
جلسه دهم - مثال هایی از do while و break
59:10 دقیقه
جلسه یازدهم - مثالی از while و معرفی حلقه for
33:56 دقیقه
جلسه دوازدهم - حلقه for و مثال هایی از break و continue
51:54 دقیقه
جلسه سیزدهم - مثال هایی از حلقه for
37:20 دقیقه
جلسه چهاردهم - نگه داری متغیرها در حافظه و تبدیل مبناها
06:41 دقیقه
جلسه پانزدهم - اعداد باینری و اعمال ریاضی بر روی آن ها
00:46 دقیقه
جلسه شانزدهم - آرایه ها
45:17 دقیقه
جلسه هفدهم - آرایه ها در حافظه و پوینترها
43:24 دقیقه
جلسه هجدهم - عملگرهای خاص
45:19 دقیقه
جلسه نوزدهم - آشنایی با struct و تعریف تابع
39:00 دقیقه
جلسه بیستم - آرایه ها و پاس دادن آرایه ها به تابع
39:28 دقیقه
جلسه بیست و یکم - آرایه ها و پاس دادن آرایه ها به تابع
38:33 دقیقه
جلسه بیست و دوم - پاس دادن آرایه ها به تابع و توابع بازگشتی
39:35 دقیقه
جلسه بیست و سوم - توابع بازگشتی و رشته ها
44:39 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - رشته ها و آشنایی با malloc و free
38:09 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - رشته ها و مثال هایی از malloc و free
50:18 دقیقه
جلسه بیست و ششم - رشته ها
47:30 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - new و delete و استفاده از typedef
42:53 دقیقه
جلسه بیست و هشتم - Q-sort و آشنایی با Linkedlist
50:02 دقیقه
جلسه بیست و نهم - Linkedlist
34:33 دقیقه
جلسه سی ام - فایل ها
54:58 دقیقه
جلسه سی و یکم - Linkedlist و آشنایی با برنامه نویسی شی گرا
57:08 دقیقه
جلسه سی و دوم - کلاس (class)
50:53 دقیقه
جلسه سی و سوم - طراحی و تشخیص روابط بین کلاس ها
51:06 دقیقه
جلسه سی و چهارم - طراحی و استفاده از کلاس ها
29:22 دقیقه
جلسه سی و پنجم - مثالی از کلاس ها
42:59 دقیقه
جلسه سی و ششم - وراثت و چند ریختی کلاس ها و آشنایی با کتابخانه STL
52:12 دقیقه
جلسه سی و هفتم - کتابخانه STL
37:53 دقیقه