آموزش تنظیم و ارائه پروپوزال کسب و کار

poster
پیش‌نمایش دوره

دوره تنظیم و ارائه پروپوزال کسب و کار، دوره‌ای کاربردی برای دامنه وسیعی از اشخاص است که در حوزه خدمات و فروش سازمانی یا B2B فعالیت می‌کنند. در عصر حاضر، خیلی از کسب و کارها ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.8 (6 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

پیش‌نیاز علمی خاصی برای این دوره وجود ندارد.

سرفصل‌های دوره آموزش تنظیم و ارائه پروپوزال کسب و کار

فصل اول - مقدمه

این فصل به معرفی ماهیت و اهمیت پیشنهادهای کسب و کاری، بازار کالا و خدمات شرکتی، کلیاتی در مورد تنظیم پیشنهاد و مولفه‌های موفقیت و شکست در این حوزه می‌پردازد.

  معرفی
مشاهده
"09:46  
  هدف و دامنه کاربرد
مشاهده
"11:41  
  اقدام های کلیدی برای تهیه و ارائه پیشنهاد
"10:03  
  بازار کالا و خدمات شرکتی - 1
"12:08  
  بازار کالا و خدمات شرکتی - 2
"09:19  
  پیشنهاد کسب و کاری - 1
"13:38  
  پیشنهاد کسب و کاری - 2
"11:44  
  پیشنهاد کسب و کاری - 3
"09:10  
  درخواست برای ارائه پیشنهاد
"09:47  
  موفقیت و شکست
"11:43  
  مولفه های موفقیت
"07:00  
  کوئیز 1
 100%    
"05:00  
  فایل دوره
"00:01  
فصل دوم - برنامه ریزی و تعریف فرایند ارائه پیشنهاد

 برنامه‌ریزی و تعریف فرایند ارائه پیشنهاد – مانند هر فعالیت دیگری، لازم است تهیه و ارائه پیشنهادی در قالب فرایند و برنامه‌ای مدون طرح‌ریزی و پیگیری شود. در این فصل به طور خلاصه ملاحظات مرتبط با برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی فرایندهای مرتبط با تهیه و ارائه پیشنهادهای کسب و کاری تشریح خواهد شد.

  هدف گذاری – گام اول
"15:37  
  فرایند عمومی برای تنظیم پیشنهاد - 1
"09:12  
  فرایند عمومی برای تنظیم پیشنهاد - 2
"11:44  
  فرایند عمومی برای تنظیم پیشنهاد - 3
"10:46  
  پرسش های هدف گذاری
"06:06  
  تشکیل تیم و تنظیم برنامه - 1
"04:00  
  تشکیل تیم و تنظیم برنامه - 2
"08:06  
  کوئیز 2
 100%    
"05:00  
فصل سوم - تمرکز بر خواسته کارفرما / مشتری

شناخت خواست و نظر کارفرما و مشتری نخستین و مهم‌ترین مولفه برای تنظیم و ارائه پشنهادهای موفق کسب و کاری محسوب می‌شود. مبانی این گام مهم‌ در این فصل تشریح خواهد شد.

  مقدمه
مشاهده
"05:45  
  تحلیل کارفرما / مشتری
مشاهده
"12:08  
  مخاطبان - 1
"09:39  
  مخاطبان - 2
"11:33  
  تحلیل RFP بخش 1
"10:45  
  تحلیل RFP بخش 2
"12:20  
  مساله
"11:53  
  ابعاد مساله
"10:48  
  نیاز کسب و کاری و یک پرسش مهم
"09:35  
  کوئیز 3
 100%    
"08:00  
فصل چهارم - تنظیم پیشنهاد

در این فصل اصول و ملاحظات حاکم بر تنظیم و تدوین یک پیشنهاد برنده مورد تمرکز قرار می‌گیرد.

  مقدمه
مشاهده
"11:54  
  پیشنهاد هایی در پاسخ به RFP - مبانی
مشاهده
"10:50  
  پیشنهاد هایی در پاسخ به RFP – تنظیم پیشنهاد
"09:43  
  تحقق الزامات کارفرما / مشتری
"09:41  
  پیشنهادهای فعال - مقدمه
"11:05  
  هدف گذاری در پروپوزال نویسی
"06:03  
  انتخاب موضوع / زمینه پیشنهاد
"08:44  
  سازمان دهی پیشنهاد – یک ساختار تکرار پذیر
"08:36  
  تنظیم و توسعه پیشنهاد - مقدمه
"04:41  
  خلاصه مدیریتی
"11:11  
  نامه روکشی / ارسال
"05:32  
  وضعیت فعلی کارفرما / مشتری
"10:34  
  راه حل - توصیه ها / پیشنهاد ها - 1
"07:01  
  راه حل - توصیه ها / پیشنهاد ها - 2
"07:48  
  پیشنهاد قیمت / قیمت گذاری - 1
"09:19  
  پیشنهاد قیمت / قیمت گذاری - 2
"07:57  
  شایستگی ها / تجارب و درخواست اقدام
"06:03  
  ویژگی‌ های پیشنهاد - 7Cs
"09:53  
  کوئیز 4
 100%    
"09:00  
فصل پنجم - ارائه پیشنهاد

نتیجه تمامی تلاش‌ها در جریان ارائه یک پیشنهاد قابلیت بروز و ظهور بیرونی می‌یابد که در این فصل اصول حاکم بر ارائه پیشنهادها به دو صورت مکتوب و حضوری تشریح خواهد شد.

  ارائه پشنهاد 1
مشاهده
"13:06  
  ارائه پشنهاد 2
"06:59  
  ارائه پشنهاد 3
"13:17  
فصل ششم - موضوعات و تکنیک های خاص در تهیه و ارائه پیشنهاد

برخی تکنیک‌های خاص مانند قیمت‌گذاری، مستندسازی و نقشه ذهنی در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  پیشنهاد قیمت کالا و خدمات - مقدمه
مشاهده
"05:35  
  عوامل موثر بر پیشنهاد قیمت کالا و خدمات
مشاهده
"15:02  
  قیمت‌گذاری پیشنهاد
"03:37  
  مذاکره در مورد قیمت پیشنهادی
"07:16  
  رویکرد های مختلف قیمت‌گذاری
"12:50  
  مستند سازی
"05:21  
  نقشه ذهنی
"07:38  
  کمی بیشتر – ارزش پیشنهادی
"05:27  
فصل هفتم - جمع بندی

در این فصل خلاصه‌ای از نکات کلیدی فصول قبلی و نیز پیوست‌های موجود برای دوره مرور خواهند شد.

  جمع‌بندی و معرفی پیوست ها - 1
"12:15  
  جمع بندی و معرفی پیوست ها - 2
"07:38  
پروژه نهایی

این فصل مربوط به پروژه نهایی دوره است.

  پروژه نهایی 1 (الزامی)
 28.6%    
"00:00  
  پروژه نهایی 2 (الزامی)
 50%    
"00:00  
  پروژه نهایی 3 (الزامی)
 21.4%    
"00:00  

گواهینامه

آموزش تنظیم و ارائه پروپوزال کسب و کار

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

دوره تنظیم و ارائه پروپوزال کسب و کار، دوره‌ای کاربردی برای دامنه وسیعی از اشخاص است که در حوزه خدمات و فروش سازمانی یا B2B فعالیت می‌کنند. در عصر حاضر، خیلی از کسب و کارها به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توان صفر تا صد تمام نیازهایشان را در داخل سازمان تأمین کنند و برای کاهش هزینه‌ها، بالا بردن کیفیت محصولاتشان، صرفه‌جویی در وقت و ... بخشی از فعالیت‌ها یا نیازهای سازمانشان را برونسپاری کنند. چیزی که کسب و کارهای تامین کننده را به کسب و کارهای مصرف کننده متصل می‌کند، همان پروپوزال کسب و کار است. البته لازم که این پروپوزال حتما بین دو کسب و کار رد و بدل شود. به عنوان نمونه پروپوزال کسب و کار، ممکن است شما شرکتی داشته باشید که برای بهبود سیستم امنیتی خود به یک مهندس کامپیوتر نیاز دارد، در نتیجه باید پروپوزال کسب و کار خود را به جای یک کسب و کار، برای یک فرد متخصص طراحی کنید. 

ضروری است که ما پروپوزال کسب و کار متناسب با توانایی‌های سازمان خودمان طراحی کنیم و در این پروپوزال پیشنهادهای جذاب و موثری را برای شرکت خریدار قرار دهیم. چراکه خیلی از کسب و کارها ترجیح می‌دهند تا به جای اینکه کالایی را خودشان تولید کنند یا فعالیت‌هایی را با استخدام نیرو انجام دهند، با برونسپاری کردن فعالیت‌ها، انجام‌ این کارها را به کسب و کاری دیگر می‌سپارند. هر چقدر پیشنهادهای ما تناسب بیشتری با کسب و کار خودمان داشته باشد، احتمال عملیاتی کردن این پیشنهادها با کیفیت مطلوب برای کسب و کارمان و شانس موفقیت ما در فروش محصول یا خدماتمان بیشتر می‌شود. لازم به ذکر است که هرچه این پیشنهادات با نیازهای شرکت ثانویه نیز تطابق بیشتری داشته باشد، احتمال واگذاری این  به کسب و کارمان بالاتر می‌رود. جالب است تا بدانید که خیلی از کسب و کارها محصولشان را براساس نیاز سازمان‌ها طراحی می‌کنند و از همان ابتدا هدفشان فروش سازمانی است.

حال این سوال مطرح می‌شود که اگر تصمیم به همکاری گرفته شود، در مرحله بعد، برای تنظیم و ارائه پروپوزال کسب و کار چه پیش‌نیازهایی را باید فراهم سازیم و به طور کلی برای تهیه یک نمونه پروپوزال کسب و کار موفق چه اقداماتی را باید از ابتدا تا انتها انجام دهیم تا ریسک عدم موفقیت را تا حد ممکن کاهش دهیم؟

واقعیت این است که همانند تمام فعالیت‌های دیگر، مهم‌ترین گام در تهیه یک پروپوزال کسب و کار موفق، مشخص کردن هدفمان از تهیه این پروپوزال است. اگر به دنبال این باشیم که پیشنهاد ما توسط کارفرما یا مشتری مورد قبول واقع شود، نیاز است تا با مشخص کردن هدفمان، پیشنهاداتی مناسب تعریف کنیم. شما در این دوره همراه با مزدک عبایی یاد خواهید گرفت تا یک نمونه پروپوزال کسب و کار موفق را از ابتدا تا انتها چگونه طراحی کنید.

همان‌طور که گفتیم دوره تنظیم و ارائه پروپوزال کسب و کار مناسب طیف وسیعی از افراد است. اما یک گروه از افرادی که ضروری است تا با مفاهیم این دوره آشنا باشند توسعه‌دهندگان کسب و کار (Business Developer) هستند. توسعه‌دهندگان کسب و کار به طور مداوم در تعامل با دیگر کسب و کارها هستند، آن‌ها به دنبال این هستند تا کسب و کار خودشان را از طریق تعامل با دیگر کسب و کارها گسترش دهند، مخاطبان جدیدی برای خودشان دست و پا کنند، قراردادهای همکاری بلند مدت امضا کنند و ... تمام اعمالی که در چارچوب این همکاری‌ها می‌تواند صورت بگیرد، تحت قالب سندی گرد‌آوری می‌شود که به این سند مکتوب، پروپوزال کسب و کار می‌گوییم. کارشناسان و مدیران فروش یا فروش سازمانی نیز از جمله دیگر اشخاصی هستند که آموزه‌های این دوره در پیش‌برد اهداف شغلیشان بسیار موثر واقع می‌شود.

کارشناسان و مدیران فروش، علی‌الخصوص فروش سازمانی، لازم است که به طور مداوم برای فروش محصولات کسب و کارشان با دیگر سازمان‌ها ارتباط برقرار کنند. قانع کردن شرکت ثانویه، از این باب که چرا محصول یا خدمتی که کسب و کارتان ارائه می‌کند می‌تواند برای آن سازمان مفید باشد از جمله وظایف کارشناسان فروش است که هرچه پروپوزال طراحی شده اصولی‌تر و شامل پیشنهاداتی جذاب‌تر باشد، احتمال شکل‌گیری همکاری موفق بیش‌تر می‌شود.

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher مزدک عبائی
مزدک دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسي و مديريت ساخت (دانشگاه تهران) و کارشناس مهندسي عمران (دانشگاه صنعتي شريف) و دارای گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای PMP و PBA نیز PSM I و PSPO I است. او در حال حاضر مدیر دفتر پشتیبانی مدیریت پروژه‌ها و دستیار رییس هیئت مدیره در شرکت کیسون است و در سابقه خود تجارب متنوعی از جمله موارد زیر دارد: سابقه تدريس در بيش از ۲۲۰ دوره و كارگاه آموزشي در زمينه‌هاي مديريت پروژه، مدیریت کسب و کار و مدیریت قراردادها مدرس دوره‌های آموزشی مجازی مشاور / کارشناس مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار سازمان‌های مختلف از جمله: پتروشیمی خلیج فارس/بنياد مستضعفان/تناوب/زیستاب/ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي /مگفا/آتك/مپتا/واديد طرح/ كاني‌كاوان شرق/ گروه NEXA /برج‌هاي دوقلوي تهران/ وزارت راه و شهرسازی / مهندسان مشاور آوند طرح / ایمن‌سازه فدک مدیر نظارت و هماهنگی امور شرکت‌ها–کیسون رییس کل برنامه‌ریزی و هماهنگی سبد پروژه‌ها-صنایع پتروشیمی خلیج فارس مدیر PMO-مهاب قدس مدیر دفتر هماهنگی خدمات مدیریت سابیر مدیر برنامه ریزی و تعالی سازمانی شرکت تهران جنوب رییس اداره املاک و ساختمان بانک اقتصادنوین
مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
مهدی روستائی 1403-02-19
دوره كاربردي و جامع است.
علی اکبریه 1400-02-25
دوره‌ بسیار خوبی بود . هم موضوع به خوبی تشریح و طبقه بندی و ارائه شد و هم تسلط مدرس در انتقال مفاهیم قابل توجه بود.
سبحان محمدی 1399-09-10
دوره کاملا کاربردی با ارائه حرفه ای و جامع
سپیده سلجوقی 1399-09-08
یک دوره مفید و جذاب. استاد دوره هم به محتوای دوره تسلط بسیار خوبی دارند. با تشکر از استاد گرانقدر و تیم مکتب خونه
رامین شیرعلی پور 1400-02-03
استاد عبائی واقعا عالی هستند و از ایشان بسیار آموختم.سپاس از مکتب خونه و ایشان

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

این دوره همچنین مناسب کارشناسان و مسئولان خرید سازمان‌ها است. این افراد می‌توانند با یادگیری این دوره آموزشی پروپوزال‌هایی طراحی کنند که با نیازهای سازمانشان تناسب بیشتری داشته باشد. مدیران عامل و کارشناسان منابع انسانی نیز از دیگر افرادی هستند که یادگیری این دوره می‌تواند برای آن‌ها مفید واقع شود.

هدف از برگزاري دوره:

کسب توانایی در تهیه و ارائه پیشنهادهای موثر
آشنایی با گام‌های عمومی برای تهیه و ارائه پیشنهادهای موثر – با مخاطب عمومی و فارغ از نوع صنعت
نیاز کسب‌و‌کارهای متعارف و گسترش کسب‌و‌کارهای نوپا از یک سو و هدف‌گذاری آن‌ها بر بازارهای شرکتی، توانایی تنظیم و ارائه پیشنهادهای کسب‌و‌کاری را به شایستگی مهم در توسعه کسب و کار بدل نموده‌ است.

مخاطبین این دوره:

یک فرد حرفه‌ای آزاد‌کار
یک کسب‌و‌کار کوچک
سازمان بسیار بزرگ
تولید‌کننده کالا
ارائه‌کننده خدمات