00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

سمینار زمستانی مباحث پیشرفته در علوم و مهندسی کامپیوتر

همایش‌ها و رویدادها
13 سخنرانی

سرفصل‌ها

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف(SSC)، زمستان هر سال اقدام به برگزاری سمیناری (WSS) می‌کند، که از نظر محتوایی و سخنرانان در سطح خیلی خوبی از کیفیت قرار دارد.

این مجموعه سمینار برگزار شده در زمستان 1394 می‌باشد.

سخنرانان همایش
محمدامین صادقی
نوشین میرزاده
علی شریفی زارچی

علی شریفی زارچی دانش‌آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف و دکتری بیوانفورماتیک از دانشگاه تهران است.

وی دوره‌های پژوهشی و پسادکتری را در Max Planck Institute آلمان و Colorado State University آمریکا پشت سر گذاشته‌است.

او از سال ۱۳۹۰ تاکنون به عنوان پژوهشگر بیوانفورماتیک در پژوهشگاه رویان‌ و هم‌چنین از سال ۱۳۹۵ به عنوان عضو هیات علمی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف مشغول به کار است.

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان به کارگیری الگوریتم و هوش مصنوعی در بیوانفورماتیک و تحلیل داده‌های زیست‌پزشکی است.

امیر آسیائی طاهری
حسین اخلاق‌پور و محسن حاتمی
فرزانه خواجویی
مرتضی زادی مقدم
سارا احمدیان
آمنه شامخی
بهاران میرزایی
شهرام قندهاری زاده
سید وهاب میررکنی
علی جوادی ابهری