00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

مدارهای آنالوگ

دوره‌های دانشگاهی
31 جلسه

سرفصل‌ها

در این درس به مفاهیم اولیه مدارهای الکتریکی و ترانزیستورها پرداخته می شود.
بخش ابتدایی این درس مباحث الکترونیکی و بخش دوم این درس مباحث مدارهای الکتریکی را در بر میگیرد.
لینک مطالب درس، تکالیف ، امتحانات ، کوییز ها و اسلایدها :
Analogue Circuits
مدرس دوره
رضا سروری
رضا سروری فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شریف در سال 1998 میلادی و دوره دکتری انستیوت تکنولوژی جورجیا امریکا در سال 2008 میباشد .او هم اکنون استادیار دانشکده برق دانشگاه شریف است . زمینه فعالیت ایشان اتصالات در مدارهای مجتمع و کاربردهای نانوفن‌آوری در مدارهای مجتمع است.

فیلم های آموزشی
42:00 ساعت
42:00
Combined Shape Created with Sketch. 31 جلسه
جلسه اول - مقدمه
"72:11
جلسه دوم - تعریف سیگنال
"82:21
جلسه سوم - مقاومت
"79:06
جلسه چهارم - خازن
"79:28
جلسه پنجم - مفهوم انرژی و توان
"88:26
جلسه ششم - آپ امپ
"72:14
جلسه هفتم - تقویت کننده ها
"82:10
جلسه هشتم - نقطه کار
"83:36
جلسه نهم - مدارهای یکسوساز
"76:42
جلسه دهم - دیود زنر
"79:00
جلسه یازدهم - ترانزیستور
"85:50
جلسه دوازدهم - ترانزیستور
"83:22
جلسه سیزدهم - بایاس ترانزیستور
"63:46
جلسه چهاردهم - ترانزیستور
"81:42
جلسه پانزدهم - ترانزیستور
"80:29
جلسه شانزدهم - ترانزیستور
"82:35
جلسه هفدهم - ترانزیستور
"80:03
جلسه هجدهم - تحلیل انواع مدار
"79:53
جلسه نوزدهم - ترانزیستور
"86:16
جلسه بیستم - ترانزیستور
"87:40
جلسه بیست و یکم - ساخت مدارهای منطقی با استفاده از ترانزیستور
"81:52
جلسه بیست و دوم - پاسخ معادلات
"88:37
جلسه بیست و سوم - پاسخ پله در مدارها
"85:29
جلسه بیست و چهارم - مدار مرتبه دوم
"84:24
جلسه بیست و پنجم - پاسخ مدارها
"85:32
جلسه بیست و ششم - قضیه اساسی
"87:54
جلسه بیست و هفتم - نمایش فیزوری
"84:23
جلسه بیست و هشتم - مدارهای پایین گذر و بالاگذر
"85:05
جلسه بیست و نهم - سیگنال های سینوسی
"55:45
جلسه سی ام - مروری بر مباحث ترم
"87:08
جلسه سی و یکم - حل نمونه سوال
"86:57