نجوم مقدماتی

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

نجوم از قدیمی ترین علوم بشر است و این درس در واقع ورود به عرصه اخترفیزیک است.
در این درس ابتدا پیرامون نجوم کروی و مختصات محلی صحبت و سپس به شناخت و بررسی اجرام آسمانی (زمین، ماه، خورشید و سایر سیاره ها) پرداخته می شود.
مدرس دوره
محمود بهمن آبادی
دکتر محمود بهمن آبادی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک٬ در سال 1362 در مقطع کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیلات عالی خود را آغاز نمودند و در سال 1367 وارد دوره کارشناسی ارشد شدند. ایشان در سال 1377 مدرک دکتری خود را از همین دانشگاه کسب نمودند و رتبه اول کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوده اند. تخصص ایشان اختر فیزیک است و از جوان ترین دانشیاران دانشگاه می باشند.
1

فیلم های آموزشی

26 جلسه    38:07 ساعت   
جلسه اول - معرفی درس - نجوم کروی
91:26 دقیقه
جلسه دوم - مشخص کردن ستاره در کره ی سماوی
83:01 دقیقه
جلسه سوم - مختصات عرض و طول سماوتی
104:55 دقیقه
جلسه چهارم - طلوع و غروب ستاره ها
90:14 دقیقه
جلسه پنجم - شفق و فلق
54:40 دقیقه
جلسه ششم - طول و عرض کهکشانی
84:04 دقیقه
جلسه هفتم - اصول اساسی نجوم
90:23 دقیقه
جلسه هشتم - طول همدوسی یک ستاره و چشمک زدن آن
99:13 دقیقه
جلسه نهم - ماه های نجومی
86:22 دقیقه
جلسه دهم - جزر و مد
89:30 دقیقه
جلسه یازدهم - فاصله سنجی ستاره ها
89:54 دقیقه
جلسه دوازدهم - خورشید نمونه ای از ستاره ها
87:07 دقیقه
جلسه سیزدهم - خورشید نمونه ای از ستاره ها
88:49 دقیقه
جلسه چهاردهم - ادامه مباحث خورشید
81:12 دقیقه
جلسه پانزدهم - نیروهای هسته ای
81:22 دقیقه
جلسه شانزدهم - پایداری و ناپایداری هسته های اتم
82:24 دقیقه
جلسه هفدهم - انرژی هسته ای در خورشید و تبدیل آن به تابش
86:04 دقیقه
جلسه هجدهم - حالت های نهایی ستاره ها
86:22 دقیقه
جلسه نوزدهم - حالت های نهایی ستاره ها
84:24 دقیقه
جلسه بیستم - ستاره نوترونی
91:42 دقیقه
جلسه بیست و یکم - تپ اخترها
86:30 دقیقه
جلسه بیست و دوم - سیاه چاله ها
84:10 دقیقه
جلسه بیست و سوم - تشکیل پیش ستاره
63:26 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - تحول ستاره ها در نمودار H-R
86:06 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - ستاره های دوتایی
119:24 دقیقه
جلسه بیست و ششم - ستاره های دوتایی
115:03 دقیقه