کارگاه تصویربرداری مغزی (ساختاری و عملکردی)

دوره‌های دانشگاهی
147 جلسه

سرفصل‌ها

مدتی پیش در کارگاهی که با مدیریت دکتر حامد اختیاری و با تدریس اساتید مختلف برگزار گردید اصول تصویربرداری مغزی عملکردی و ساختاری و نحوه طراحی و اجرای مطالعه در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
ویدئوهای این کارگاه با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناخت در این مکان قابل دسترس عموم علاقه‌مندان است.
این کارگاه می‌تواند در واقع تکمیلی بر درس‌های قبلی منتشر شده از دکتر اختیاری پیرامون علوم اعصاب شناختی و فناوری‌های نقشه‌برداری مغزی باشد. امکانات کنونی آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز، اجرای عملی آموزش‌های این کارگاه را در داخل کشور تسهیل نموده است.

آدرس سایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز nbml.irMountain View
Mountain View


مدرس دوره
حامد اختیاری
دکتر حامد اختیاری فارغ التحصیل رشته پزشکی و سپس تصویربرداری مغزی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و رئیس آزمایشگاه عصبی شناختی مرکز ملی مطالعات اعتیاد است.
رشته و زمینه تحقیقاتی وی علوم اعصاب شناختی و پایه‌های تصمیم‌گیری، غذا خوردن، چاق شدن، مصرف مواد و اعتیاد است.
فیلم های آموزشی
ساعت
13:38 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 147 جلسه
نمره‌ی شما: 0
معرفی کارگاه
"05:54
مقدمه
"05:35
اثر پارامترهای سیگنال بر تصویر
"07:01
سیگنال MRI
"06:28
روش تصویربرداری Pals Sequence
"04:35
Echo Planar Imaging (EPI)
"07:48
MIR Contrast-1
"06:50
MIR Contrast-2
"06:38
MIR Contrast-3
"08:06
MIR Contrast-4
"06:47
MIR Contrast-5
"02:22
تحلیل ساختار مغز
"03:44
مقدمه
"04:09
تاریخچه MIR
"07:56
RF Pulse
"02:22
T1
"03:30
T2
"04:35
بردار مغناطیسی طولی-عرضی -1
"03:35
بردار مغناطیسی طولی-عرضی -2
"07:28
T1 Weighted Image
"06:14
T2 Weighted Image
"04:09
Gradient Coils
"07:03
Single - Shot EPI
"03:51
مقدمه تصویربرداری مغز
"04:40
تکنیک های نقشه برداری مغز
"02:37
مراحل مطالعه fMRI- ساختاری
"03:48
برشهای مغز
"05:10
مراحل مطالعه fMRI- عملکردی
"03:55
4D Data
"04:43
مطالعه نواحی فعالیت
"07:05
Task Design Study
"04:59
کاربردهای fMRI -1
"04:49
کاربردهای fMRI -2
"05:01
کاربردهای fMRI -3
"06:40
کاربردهای fMRI -4
"04:37
کاربردهای fMRI -5
"04:45
کاربردهای fMRI -6
"06:32
سیگنال fMRI
"04:43
BOLD Signal-1
"04:55
BOLD Signal-2
"06:52
HRF
"04:10
The Bold Time Course
"08:17
Comparing Predictable HRF
"04:53
مروری بر مراحل fMRI
"08:13
Subtraction
"04:28
آناتومی مغز-1
"06:38
آناتومی مغز-2
"03:50
Talairach Coordinate System
"05:27
Talairach Atlas Space
"03:27
Normalization
"04:52
Introduction to the NITRC Site
"04:01
مقدمه
"08:50
FSL
"04:56
ویژگیهای FSL
"04:22
چگونگی کار با FSL-1
"06:29
چگونگی کار با FSL-2
"08:55
چگونگی کار با FSL-3
"08:50
FSL یا SPM
"08:26
اجرای FSL
"03:55
3D & 4D Files
"03:17
fMRI Time Series
"04:28
مروری بر FSL
"02:39
حذف Volume های اولیه - اصلاح حرکت
"04:19
مقابله با حرکت
"07:25
تأثیر اصلاح حرکت- اصلاح زمان بندی Slice ها
"05:24
فیلترینگ مکانی
"08:28
فیلترینگ زمانی
"07:59
Global Intensity Normalization
"04:56
Cost Function
"02:48
یکپارچگی - تفکیک
"05:04
Resting -State Normalization
"03:35
انواع اتصالات
"04:41
Exploratory vs. Confirmatory
"03:13
اهداف
"04:03
مدل ICA
"06:48
کاربردهای ICA
"07:53
مدل های ICA گروهی
"05:36
سری های زمانی
"06:20
عملی قسمت اول
"06:56
عملی قسمت دوم
"05:11
عملی قسمت سوم
"07:55
عملی قسمت چهارم
"08:41
مدل کردن fMRI
"05:33
ساخت یک مدل
"06:39
GLM
"03:35
t- Contrasts -1
"06:37
سوأل
"02:49
t- Contrasts -2
"04:30
Inferring Activity is β Non-zero?
"07:25
مصاحبه
"03:30
Single Subject fMRI
"05:30
عملی بخش اول
"07:33
عملی بخش دوم
"04:41
عملی بخش سوم
"08:23
آنالیز چند سطحی fMRI
"07:29
انتخاب روش
"04:50
تفاوت دو گروه ناهمگن
"03:08
Paired T- Test
"05:38
مقدمه
"06:40
Structural MRI
"06:32
جدا سازی اجزای داخل ماده خاکستری مغز
"06:49
شکل سنجی
"04:31
مقایسه ضخامت قشر مخ
"03:50
VBM
"04:43
سوأل
"07:20
Data Sharing
"04:44
مقدمه
"06:08
Hypothesis
"05:58
تست
"06:37
طراحی تجربی
"03:10
روش تفاضل
"04:31
سطوح زبان
"04:21
سطوح سلسله مراتبی یک کار
"04:20
فرض اصلی
"04:12
کنترل یا عدم کنترل
"09:11
طراحی اشتراک
"05:55
سوأل
"04:05
تعامل عملکردهای شناختی
"06:23
طراحی پارامتریک
"06:09
طراحی انطباق
"07:55
مثال
"03:15
تأثیر صدای بلند در مقایسه با صدای کوتاه بر نواحی مغزی
"03:32
Multi Blocked Design
"06:14
طراحی مرتبط با یک رویداد
"05:30
Block vs. Event Related Designs
"06:02
Periodic Signal Trial Design
"08:30
طراحی مختلط
"06:23
جمع بندی
"03:23
مقدمه
"04:38
FAST-1
"07:24
FAST-2
"07:13
FIRST
"08:43
اجرای FIRST
"06:24
VBM-1
"05:31
VBM-2
"06:04
Voxel Based Analysis of GM Volume
"03:23
تفاسیری از تفاوت ها
"05:38
اجرای FSL-VBM
"03:15
مثال هایی از Free Surface
"03:28
عملی -1
"04:59
عملی -2
"06:41
عملی -3
"04:06
عملی -4
"05:07
عملی -5
"04:27
عملی -6
"07:56
عملی -7
"04:52
عملی -8
"10:16