کارگاه تصویربرداری مغزی (ساختاری و عملکردی)

poster
پیش‌نمایش دوره

مدتی پیش در کارگاهی که با مدیریت دکتر حامد اختیاری و با تدریس اساتید مختلف برگزار گردید اصول تصویربرداری مغزی عملکردی و ساختاری و نحوه طراحی و اجرای مطالعه در این حوزه مورد بررسی قرار ... ادامه

مدرس دوره:
4.4 (5 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان

سرفصل‌های دوره کارگاه تصویربرداری مغزی (ساختاری و عملکردی)

فیلم های آموزشی
  معرفی کارگاه
مشاهده
"05:54  
  مقدمه
مشاهده
"05:35  
  اثر پارامترهای سیگنال بر تصویر
مشاهده
"07:01  
  سیگنال MRI
مشاهده
"06:28  
  روش تصویربرداری Pals Sequence
مشاهده
"04:35  
  Echo Planar Imaging (EPI)
مشاهده
"07:48  
  MIR Contrast-1
مشاهده
"06:50  
  MIR Contrast-2
مشاهده
"06:38  
  MIR Contrast-3
مشاهده
"08:06  
  MIR Contrast-4
مشاهده
"06:47  
  MIR Contrast-5
مشاهده
"02:22  
  تحلیل ساختار مغز
مشاهده
"03:44  
  مقدمه
مشاهده
"04:09  
  تاریخچه MIR
مشاهده
"07:56  
  RF Pulse
مشاهده
"02:22  
  T1
مشاهده
"03:30  
  T2
مشاهده
"04:35  
  بردار مغناطیسی طولی-عرضی -1
مشاهده
"03:35  
  بردار مغناطیسی طولی-عرضی -2
مشاهده
"07:28  
  T1 Weighted Image
مشاهده
"06:14  
  T2 Weighted Image
مشاهده
"04:09  
  Gradient Coils
مشاهده
"07:03  
  Single - Shot EPI
مشاهده
"03:51  
  مقدمه تصویربرداری مغز
مشاهده
"04:40  
  تکنیک های نقشه برداری مغز
مشاهده
"02:37  
  مراحل مطالعه fMRI- ساختاری
مشاهده
"03:48  
  برشهای مغز
مشاهده
"05:10  
  مراحل مطالعه fMRI- عملکردی
مشاهده
"03:55  
  4D Data
مشاهده
"04:43  
  مطالعه نواحی فعالیت
مشاهده
"07:05  
  Task Design Study
مشاهده
"04:59  
  کاربردهای fMRI -1
مشاهده
"04:49  
  کاربردهای fMRI -2
مشاهده
"05:01  
  کاربردهای fMRI -3
مشاهده
"06:40  
  کاربردهای fMRI -4
مشاهده
"04:37  
  کاربردهای fMRI -5
مشاهده
"04:45  
  کاربردهای fMRI -6
مشاهده
"06:32  
  سیگنال fMRI
مشاهده
"04:43  
  BOLD Signal-1
مشاهده
"04:55  
  BOLD Signal-2
مشاهده
"06:52  
  HRF
مشاهده
"04:10  
  The Bold Time Course
مشاهده
"08:17  
  Comparing Predictable HRF
مشاهده
"04:53  
  مروری بر مراحل fMRI
مشاهده
"08:13  
  Subtraction
مشاهده
"04:28  
  آناتومی مغز-1
مشاهده
"06:38  
  آناتومی مغز-2
مشاهده
"03:50  
  Talairach Coordinate System
مشاهده
"05:27  
  Talairach Atlas Space
مشاهده
"03:27  
  Normalization
مشاهده
"04:52  
  Introduction to the NITRC Site
مشاهده
"04:01  
  مقدمه
مشاهده
"08:50  
  FSL
مشاهده
"04:56  
  ویژگیهای FSL
مشاهده
"04:22  
  چگونگی کار با FSL-1
مشاهده
"06:29  
  چگونگی کار با FSL-2
مشاهده
"08:55  
  چگونگی کار با FSL-3
مشاهده
"08:50  
  FSL یا SPM
مشاهده
"08:26  
  اجرای FSL
مشاهده
"03:55  
  3D & 4D Files
مشاهده
"03:17  
  fMRI Time Series
مشاهده
"04:28  
  مروری بر FSL
مشاهده
"02:39  
  حذف Volume های اولیه - اصلاح حرکت
مشاهده
"04:19  
  مقابله با حرکت
مشاهده
"07:25  
  تأثیر اصلاح حرکت- اصلاح زمان بندی Slice ها
مشاهده
"05:24  
  فیلترینگ مکانی
مشاهده
"08:28  
  فیلترینگ زمانی
مشاهده
"07:59  
  Global Intensity Normalization
مشاهده
"04:56  
  Cost Function
مشاهده
"02:48  
  یکپارچگی - تفکیک
مشاهده
"05:04  
  Resting -State Normalization
مشاهده
"03:35  
   انواع اتصالات
مشاهده
"04:41  
  Exploratory vs. Confirmatory
مشاهده
"03:13  
  اهداف
مشاهده
"04:03  
  مدل ICA
مشاهده
"06:48  
  کاربردهای ICA
مشاهده
"07:53  
  مدل های ICA گروهی
مشاهده
"05:36  
  سری های زمانی
مشاهده
"06:20  
  عملی قسمت اول
مشاهده
"06:56  
  عملی قسمت دوم
مشاهده
"05:11  
  عملی قسمت سوم
مشاهده
"07:55  
  عملی قسمت چهارم
مشاهده
"08:41  
  مدل کردن fMRI
مشاهده
"05:33  
  ساخت یک مدل
مشاهده
"06:39  
  GLM
مشاهده
"03:35  
  t- Contrasts -1
مشاهده
"06:37  
  سوأل
مشاهده
"02:49  
   t- Contrasts -2
مشاهده
"04:30  
  Inferring Activity is β Non-zero?
مشاهده
"07:25  
  مصاحبه
مشاهده
"03:30  
  Single Subject fMRI
مشاهده
"05:30  
  عملی بخش اول
مشاهده
"07:33  
  عملی بخش دوم
مشاهده
"04:41  
  عملی بخش سوم
مشاهده
"08:23  
  آنالیز چند سطحی fMRI
مشاهده
"07:29  
  انتخاب روش
مشاهده
"04:50  
  تفاوت دو گروه ناهمگن
مشاهده
"03:08  
  Paired T- Test
مشاهده
"05:38  
  مقدمه
مشاهده
"06:40  
  Structural MRI
مشاهده
"06:32  
  جدا سازی اجزای داخل ماده خاکستری مغز
مشاهده
"06:49  
  شکل سنجی
مشاهده
"04:31  
  مقایسه ضخامت قشر مخ
مشاهده
"03:50  
  VBM
مشاهده
"04:43  
  سوأل
مشاهده
"07:20  
  Data Sharing
مشاهده
"04:44  
  مقدمه
مشاهده
"06:08  
  Hypothesis
مشاهده
"05:58  
  تست
مشاهده
"06:37  
  طراحی تجربی
مشاهده
"03:10  
  روش تفاضل
مشاهده
"04:31  
  سطوح زبان
مشاهده
"04:21  
  سطوح سلسله مراتبی یک کار
مشاهده
"04:20  
  فرض اصلی
مشاهده
"04:12  
  کنترل یا عدم کنترل
مشاهده
"09:11  
  طراحی اشتراک
مشاهده
"05:55  
  سوأل
مشاهده
"04:05  
  تعامل عملکردهای شناختی
مشاهده
"06:23  
  طراحی پارامتریک
مشاهده
"06:09  
  طراحی انطباق
مشاهده
"07:55  
  مثال
مشاهده
"03:15  
  تأثیر صدای بلند در مقایسه با صدای کوتاه بر نواحی مغزی
مشاهده
"03:32  
  Multi Blocked Design
مشاهده
"06:14  
  طراحی مرتبط با یک رویداد
مشاهده
"05:30  
  Block vs. Event Related Designs
مشاهده
"06:02  
  Periodic Signal Trial Design
مشاهده
"08:30  
  طراحی مختلط
مشاهده
"06:23  
  جمع بندی
مشاهده
"03:23  
  مقدمه
مشاهده
"04:38  
  FAST-1
مشاهده
"07:24  
  FAST-2
مشاهده
"07:13  
  FIRST
مشاهده
"08:43  
  اجرای FIRST
مشاهده
"06:24  
  VBM-1
مشاهده
"05:31  
  VBM-2
مشاهده
"06:04  
  Voxel Based Analysis of GM Volume
مشاهده
"03:23  
  تفاسیری از تفاوت ها
مشاهده
"05:38  
  اجرای FSL-VBM
مشاهده
"03:15  
  مثال هایی از Free Surface
مشاهده
"03:28  
  عملی -1
مشاهده
"04:59  
  عملی -2
مشاهده
"06:41  
  عملی -3
مشاهده
"04:06  
  عملی -4
مشاهده
"05:07  
  عملی -5
مشاهده
"04:27  
  عملی -6
مشاهده
"07:56  
  عملی -7
مشاهده
"04:52  
  عملی -8
مشاهده
"10:16  

درباره دوره

مدتی پیش در کارگاهی که با مدیریت دکتر حامد اختیاری و با تدریس اساتید مختلف برگزار گردید اصول تصویربرداری مغزی عملکردی و ساختاری و نحوه طراحی و اجرای مطالعه در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
ویدئوهای این کارگاه با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناخت در این مکان قابل دسترس عموم علاقه‌مندان است.
این کارگاه می‌تواند در واقع تکمیلی بر درس‌های قبلی منتشر شده از دکتر اختیاری پیرامون علوم اعصاب شناختی و فناوری‌های نقشه‌برداری مغزی باشد. امکانات کنونی آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز، اجرای عملی آموزش‌های این کارگاه را در داخل کشور تسهیل نموده است.

آدرس سایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز nbml.irMountain View
Mountain View


درباره استاد

maktabkhooneh-teacher حامد اختیاری

دکتر حامد اختیاری، در سال 1375 با کسب رتبه 11 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد؛ رویارویی روزمره با افراد دچار اختلالات SUD ، علاقه‌مندی وی را نسبت به «نوروساینس و اختلالات شناختی مرتبط» برانگیخت به‌طوری‌که توانست با دریافت اولین کمک‌هزینه پژوهشی این حوزه در سال 2000، نخستین مقاله‌ی علمی خود را در سال 2001 با عنوان «نقش کورتکس پره فرونتال در تصمیم‌گیری‌های خطرناک» به چاپ برساند. فارغ‌التحصیلی ایشان در سال 2004 و پس از دفاع از پایان‌نامه‌اش در رابطه با تصمیم‌گیری خطرناک و رفتار بدون فکر، با اشتغال در «مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران» (INCAS) هم‌زمان شد که در نهایت به راه‌اندازی آزمایشگاه عصبی-شناختی ایشان در سال 2005 انجامید. دکتر اختیاری همچنین در سال 2010، یک برنامه تحقیقاتی را با نام «Translational Neuroscience Program» در پژوهشکده مطالعات علوم‌شناختی (ICSS) در تهران آغاز کرد. پذیرش در مقطع دکترای تصویربرداری عصبی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 2011 ، آغازگر شروع پروژه‌ی پایان‌نامه‌ای در مورد مبانی عصبی مهار پاسخ به وسیله‌ی fMRI شد که درنهایت به مهاجرت ایشان به آمریکا برای ادامه تحصیل در مقطع فوق دکترا و همکاری در مؤسسه‌ی تحقیقات مغزی لوریت LIBR با دکتر مارتین پاولوس، در همین زمینه منجر شد؛ ایشان از سال 2018 به بعد تاکنون، در جایگاه هیئت علمی در این مؤسسه به فعالیت مشغول‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
مجتبی حسن پور 1402-08-13
عالی، عالی،عالی
1400-03-17
بینهایت سپاسگزارم برای تک تک دروره های بسیار مفیدی که در اختیار ما میذارید . در حال دیدن دوره های دکتر اختیاری هستم که بسیار اموزنده و مفید هستند ... کاری که شما مکتب خونه ایها انجام میدید ارزشمنده ... برقرار باشید
پگاه پدرام فرد 1402-07-15
دوره ی بسیار جامع و مفیدی بود و تدریس اساتید بسیار عالی بود ولی متاسفاده نحوه ی فیلم برداری از کلاس در چند جلسه واقعا بد بود که باعث میشد درک مفاهیم سخت شود. بهتر بود پاورپوینت و فایل نرم افزار FSL هم در سایت قرار داده میشد. و نکته ی آخر این که این دوره مربوط به 10 سال پیش است ای کاش فیلم دوره های اخیر هم در سایت قرار داده میشد
علی ابراهیمیان چرمهینی 1403-02-31
خوب بود ولی خیلی تکه تکه بود اذیت میشه آدم موقع دیدن

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.