آموزش ریدینگ آیلتس: تکنیک‌ها و نکات آزمون

poster
پیش‌نمایش دوره

آزمون آیلتس به عنوان مهم‌‌ترین و برترین آزمون آکادمیک سطح‌‌بندی زبان شناخته می‌‌شود و دوره‌‌های بسیاری در موسسات و سایت‌‌های مختلف اینترنتی وجود دارد که شما پس از ثبت‌‌نام و گذراندن دوره قادر خواهید بود ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.2 (9 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

پیش‌نیاز این دوره، General English: Intermediate است، در واقع آشنایی با سطح متوسط زبان برای شروع این دوره الزامی است.

سرفصل‌های دوره آموزش ریدینگ آیلتس: تکنیک‌ها و نکات آزمون

Chapter1: Introduction -Test Format & Basic Skills
This chapter aims to familiarize you with the IELTS Reading format, and some basic skills you’ll need on your path through this course.
  Introduction-Part A
مشاهده
"03:22  
  Introduction-Part B
"12:59  
  Handout
"00:03  
Chapter2: True / False / Not Given Questions

By the end of this chapter, you will be able to answer True / False / Not Given Questions with adequate precision.

  Section 1-Part A
مشاهده
"13:13  
  Section 1-Part B
"08:42  
  Section 1-Part C
"12:59  
  Practice 1
"05:06  
  Practice 2
"06:36  
  Practice 3
"07:05  
  Section 2-Part A
مشاهده
"07:58  
  Section 2-Part B
"10:07  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"06:18  
  Quiz
 100%    
"13:35  
Chapter3: Yes / No / Not Given Questions
By the end of this chapter, you will have the ability to analyse and answer Yes / No / Not Given Questions.
  Section 1-Part A
مشاهده
"11:33  
  Section 1-Part B
"10:25  
  Practice 1
"03:41  
  Practice 2
"05:09  
  Section 2
"14:56  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"06:41  
  Quiz
 100%    
"12:25  
Chapter4: Matching Headings Questions
By the end of this chapter, you will be able to answer Matching Headings Questions with adequate precision.
  Section 1-Part A
مشاهده
"08:03  
  Section 1-Part B
"14:29  
  Practice 1
"06:46  
  Practice 2
"07:08  
  Section 2-Part A
مشاهده
"07:22  
  Section 2-Part B
"08:54  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"07:48  
  Quiz
 100%    
"13:01  
Chapter5: Matching Information Questions

By the end of this chapter, you will be able to answer Matching Information Questions with adequate precision.

  Section 1-Part A
مشاهده
"11:33  
  Section 1-Part B
"09:18  
  Practice
"06:11  
  Section 2-Part A
"09:57  
  Section 2-Part B
"08:48  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"05:31  
  Quiz
 100%    
"06:43  
Chapter6: Note Completion Questions

By the end of this chapter, you will be able to answer Note Completion Questions with adequate precision.

  Section 1-Part A
مشاهده
"09:00  
  Section 1-Part B
"11:44  
  Practice
"05:23  
  Section 2
"10:45  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"05:42  
  Quiz
 100%    
"05:04  
Chapter7: Summary Completion Questions

By the end of this chapter, you will have acquired the skill for answering Summary Completion Questions.

  Section 1
"14:30  
  Practice
"06:55  
  Section 2
"12:38  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"06:20  
  Quiz
 100%    
"05:04  
Chapter8: Summary Completion with box Questions

By the end of this chapter, you will have acquired the skill for answering Summary Completion with box Questions.

  Section 1
"14:08  
  Practice
"07:50  
  Section 2
"09:15  
  Handout
"00:03  
  Practice and learn more!
"07:02  
  Quiz
 100%    
"06:23  
Midterm Exam

This chapter evaluates your ability in a small version of IELTS Reading test including the question types you have learned so far.

  Exam
 100%    
"09:19  
Midterm Project

This project aims to test your ability in detecting paraphrases in reading, a key element in IELTS Reading exam.

  Paraphrasing (الزامی)
 100%    
"120:00  
Chapter9: Sentence Completion Questions

By the end of this chapter, you will have acquired the skill for answering Sentence Completion Questions.

  Section 1
"16:45  
  Practice
"05:27  
  Section 2
"14:43  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"06:04  
  Quiz
 100%    
"04:56  
Chapter10: Table Completion Questions
By the end of this chapter, you will have the ability to analyse and answer Table Completion Questions.
  Section 1-Part A
مشاهده
"09:48  
  Section 1-Part B
"10:54  
  Practice
"08:48  
  Section 2
"15:04  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"06:10  
  Quiz
 100%    
"07:59  
Chapter11: Diagram Completion Questions
By the end of this chapter, you will be able to answer Diagram Completion Questions with adequate precision.
  Section 1
"12:33  
  Practice
"04:21  
  Section 2
"08:37  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"03:06  
  Quiz
 100%    
"06:23  
Chapter12: Flow-chart Completion Questions
By the end of this chapter, you will be able to answer Flow-chart Completion Questions with adequate precision.
  Section 1
"09:52  
  Practice
"05:23  
  Section 2
"10:51  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"04:05  
  Quiz
 100%    
"04:48  
Chapter13: Multiple Choice Questions
By the end of this chapter, you will have acquired the skill for answering Multiple Choice Questions.
  Section 1-Part A
"10:31  
  Section 1-Part B
"09:58  
  Practice
"03:00  
  Section 2-Part A
"07:13  
  Section 2-Part B
"10:21  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"04:00  
  Quiz
 100%    
"05:00  
Chapter14: List Selection Questions
By the end of this chapter, you will have acquired the skill for answering List Selection Questions.
  Section 1-Part A
مشاهده
"10:17  
  Section 1-Part B
"08:50  
  Practice
"02:00  
  Section 2-Part A
"09:17  
  Section 2-Part B
"07:17  
  Section 2-Part C
"11:17  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"06:18  
  Quiz
 100%    
"02:00  
Chapter15: Matching Sentence Endings Questions
By the end of this chapter, you will be able to answer Matching Sentence Endings Questions with adequate precision.
  Section 1
"12:54  
  Practice
"07:07  
  Section 2
"12:48  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"06:44  
  Quiz
 100%    
"04:50  
Chapter16: Short Answer Questions
By the end of this chapter, you will have the ability to analyse and answer Short Answer Questions.
  Section 1
"09:56  
  Practice
"06:10  
  Section 2
"11:22  
  Handout
"00:04  
  Practice and learn more!
"05:04  
  Quiz
 100%    
"05:33  
Chapter17: Real-Time Exam
By the end of this chapter, you will have learned how to take a Real-time IELTS Reading test, and will have a viable strategy for your exam.
  Test 1-Passage 1-A
"10:08  
  Test 1-Passage 1-B
"08:44  
  Test 1-Passage 1-C
"09:46  
  Test 1-Passage 2-A
"08:49  
  Test 1-Passage 2-B
"09:54  
  Test 1-Passage 2-C
"13:10  
  Test 1-Passage 3-A
"11:56  
  Test 1-Passage 3-B
"10:30  
  Test 1-Passage 3-C
"10:23  
  Test 1-Passage 3-D
"06:01  
  Handout
"00:06  
  Practice 1
"11:15  
  Practice 2
"09:50  
  Practice 3
"11:33  
  Test 2-Passage 1-A
"07:50  
  Test 2-Passage 1-B
"08:07  
  Test 2-Passage 1-C
"10:19  
  Test 2-Passage 2-A
"09:50  
  Test 2-Passage 2-B
"12:17  
  Test 2-Passage 2-C
"08:26  
  Test 2-Passage 3-A
"11:12  
  Test 2-Passage 3-B
"09:13  
  Test 2-Passage 3-C
"08:46  
  Test 2-Passage 3-D
"12:18  
Final Exam

This chapter evaluates all you have learned in this course in an extensive, authentic IELTS Reading exam. You have 60 minutes to read the three passages and answer the questions.

  Passage 1
 33.3%    
"10:48  
  Passage 2
 33.3%    
"11:20  
  Passage 3
 33.3%    
"09:40  
Final Project

This project aims to test your ability in distinguishing main ideas from details in reading, a key element in IELTS Reading exam.

  Heading Generation (الزامی)
 100%    
"90:00  

گواهینامه

آموزش ریدینگ آیلتس: تکنیک‌ها و نکات آزمون

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

آزمون آیلتس به عنوان مهم‌‌ترین و برترین آزمون آکادمیک سطح‌‌بندی زبان شناخته می‌‌شود و دوره‌‌های بسیاری در موسسات و سایت‌‌های مختلف اینترنتی وجود دارد که شما پس از ثبت‌‌نام و گذراندن دوره قادر خواهید بود به هرکدام از مهارت‌‌های آزمون آیلتس مسلط شوید. یکی از بخش‌‌های مهم و بعضا وقت‌‌گیر آن بخش ریدینگ آیلتس است که شامل متون عمومی و تخصصی خواهد بود که باید در زمان مشخصی به آن پاسخ دهید.

در دوره آموزش ریدینگ آیلتس قصد داریم تا علاوه بر بررسی و توضیح قسمت ریدینگ در آزمون آیلتس، مدل‌‌های گوناگون سوالات در ریدینگ‌‌ها را بررسی کرده و استراتژی‌‌های مناسب برای هر بخش را به منظور کسب نمره بهتر توضیح دهیم.


هدف دوره آموزش ریدینگ آیلتس چیست؟

در دوره آموزش ریدینگ آیلتس مکتب‌‌خونه قصد داریم به طور حرفه‌‌ای و تخصصی در خصوص انواع ریدینگ و سوالات موجود در بخش ریدینگ صحبت کنیم. همچنین با توجه به اهمیت زمان‌‌بندی در آزمون باید با استراتژی مناسب در هر بخش وارد بشوید تا بتوانید در زمان مقرر آزمون را به پایان رسانده و زمان را ازدست ندهید.

دوره آموزش Reading IELTS به شما کمک خواهد کرد تا استراتژی‌‌های مناسبی را برای هر قسمت از ریدینگ‌‌های آزمون آیلتس برگزینید و مدل‌‌های مختلف سوالات را با ترفند‌‌های مخصوص به‌‌خود جواب دهید.

 

دوره آموزش ریدینگ آیلتس مناسب چه کسانی است؟

عموما دوره‌‌های مهارت‌‌های مختلف آیلتس مناسب افرادی است که در وهله اول به دنبال دریافت مدرک آیلتس برای اپلای یا مهاجرت هستند. دوره آموزش ریدینگ آیلتس به افرادی توصیه می‌‌شود که توانایی مطلوبی در پاسخگویی به سوالات بخش ریدینگ در آزمون آیلتس ندارند و به دلیل سنگینی متون فرصت کافی برای پاسخ دادن به سوالات مختلف این بخش را ندارند.


البته شایان ذکر است برای بازدهی بالا و درک درست از این دوره حتما نیاز هست که افرادی پیش زمینه‌‌ای مناسب در بخش ریدینگ زبان و درک مناسبی از متون انگلیسی داشته باشند.


بعد از دوره آموزشی ریدینگ آیلتس چه مهارت‌‌هایی کسب خواهید کرد؟

بعد از گذراندن این دوره شما قادر خواهید بود تا علاوه بر آشنایی کلی با سوالات مختلف ترفندهایی را برای پاسخ‌‌گویی به هر سوال فرا بگیرید. در این دوره با انواع مختلفی از ریدینگ‌‌ها و سطح‌‌بندی آن‌‌ها آشنا خواهید شد.

همچنین با ساختار ریدینگ آیلتس و انواع سوالات آن و نحوه پاسخگویی به هرکدام از آن‌ها آشنا می‌شوید و در نهایت آموخته‌های خود را در یک آزمون کامل به اجرا در می‌آورید و یاد می‌گیرید که در آزمون واقعی آیلتس چطور باید عمل کرد. 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher سینا ولی زاده

سینا ولی‌زاده فارغ‌التحصیل دانشگاه شهید رجایی هستند. زبان انگلیسی را در مؤسسات مختلفی مانند گلدیس، مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه امیرکبیر، آفرینش و ... از سطوح پایه تا آیلتس تدریس کرده‌اند. علاوه‌براین ایشان سوابقی همچون کارشناس سوالات انگلیسی در مؤسسه گزینه دو و مدیریت محتوا در پروژه‌ها و استارت‌آپ‌های اینترنتی مختلف در دانشگاه تهران و ... را در کارنامه کاری خود دارند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
محمد جواد مقصودی 1403-03-21
ممنون خیلی دوره خوبی بوده
نرگس خلفی 1401-03-24
یک دوره واقعا عالی و پرمحتوا و کامل که شمارو از هرکلاسی بی نیاز میکنه و علاقه زبان اموز به این اسکیل رو افزایش میده. از طرفی بیان شیوا وراحت استاد ولی زاده بسیار جذابه فقط ایکاش تمرینات رو پی دی اف میدادین قابلیت پرینت گرفتن داشت چشممون کور شد با مانیتور بازم ممنونم امتیاز کامل میدم
پریناز بهزادی فر 1400-11-06
بهترین دوره ای بود که برای ایلتس دیدم. ممنون از آقای ولی زاده و مکتب خونه برای این دوره ی فوق العاده.
سروش سلطانی 1400-09-22
امتیاز رو کامل دادم چون بسته به هدفی که داشتم این پکیج بسیار کاربردی و عالی بود. تمامی تایپ سوالات رو در ابتدا توضیح میدن و سپس با طیف وسیعی از تمرینا روبرو میشید که قطعا با انجام اونها نه تنها اسکیلز ها برای پاسخ به هر تایپ سوال رو تقویت میکنید بلکه می تونید سریعتر خوندن ریدینگ خودتون هم تقویت کنید. برخی شاید بگن که دوره اش طولانیه یا اینکه باعث نمیشه سریعتر بشید تو ریدینگ. در پاسخ به این دوستان باید بگم تمرکز این پکیج بیشتر روی آموزش مهارتهاست. اما منی که خودم ریدینگم چنگی به دل نمیزد با استفاده از تمرینات پرشمار و هدفمندش سرعتمم بهتر شده. بهرحال خریدشو برای کسایی که میخوان تمرین خیلی خوبی برای ریدینگ در کنار آموزشی بسیار خوب برای این اسکیل داشته باشن توصیه میکنم.من قطعا نظر بیشتری راجع به این دوره بعد آزمونم خواهم گذاشت تا درک بهتری برای انتخاب این دوره داشته باشید.
رضا درعلی 1400-06-27
به نطر من دوره واقعا خوب و کاربردی بود. نکات مهمی گفته میشه و اگه با دقت و صبر تا انتهای دوره نگاه کنید و تمرین داشته باشید به راحتی می تونید نمره خوبی در این بخش بگیرید.
راضیه کاشفی خویشان 1400-02-26
برعکس دوره‌های رایتینگ تسک ۱ و تسک ۲ آقای خاکی که اصلا راضی نبودم، این دوره‌ی ریدینگ استاد ولی‌زاده عالی و کاربردی بود. تکنیک‌های ایشون بسیار خوبه و پروژه‌ها توسط خودشون با دقت تصحیح می‌شه. ایشون با صبوری به سوالاتی که در تالار گفتگو مطرح میشه جواب میدن. رفتار بسیار حرفه‌ای و سواد بسیار بالایی دارند. من دوره‌های ایشونو به تمامی دوستان و اطرافیانم پیشنهاد دادم و پیشنهاد خواهم داد. امیدوارم استاد ولی‌زاده اسکیل‌های دیگه‌ی آیلتس مثل رایتینگ هم تدریس کنن تا ما بیشتر از تجربیات ایشون استفاده کنیم. با سپاس فراوان از ایشان و تیم خوب مکتب‌خونه :)
حمید کمیجانی 1400-01-20
تکنیکهای بسیار خوبی تدریس شده که در دوره های مشابه و حتی در تدریس سایمون هم من ندیدم. دوره بسیار خوبی است که من شخصا بسیار توصیه میکنم.
منا یاوری 1400-06-30
واقعا خودتون نمی دونید که تصویر نوشته ها باید بزرگتر باشه؟ بزرگترین ایراد این دوره بود . متاسفم واقعا
مکتب‌خونه
دوست عزیز سلام اسلایدهای هر فصل در انتهای فصل قرار گرفته و می توانید دانلود و با درجه بزرگ نمایی مورد نظر استفاده کنید
پریسا اعزازی 1399-09-28
دوره ی قابل استفاده ای نبود متاسفانه
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. لطفا جهت توضیحات بیشتر به ایمیل پشتیبانی پیام دهید. info@maktabkhooneh.org

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

تفاوت ریدینگ آیلتس آکادمیک و جنرال

یکی از تفاوت‌های اصلی میان آیلتس آکادمیک و جنرال، در قسمت ریدینگ است. هرچند ساختار کلی سوالات و ترفندهای جواب دادن به آن‌ها در هر دو نوع یکسان هستند؛ اما تفاوت‌هایی کلی در این بخش وجود دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

متن‌هایی که برای ریدینگ آیلتس آکادمیک ارائه می‌شوند؛ دارای موضوعات واقعی، توصیفی، استدلالی و تحلیلی هستند. این در حالی است که متن‌های ارائه شده در آیلتس جنرال، متن‌هایی از مجله‌ها، روزنامه‌ها، تبلیغات، اطلاعیه‌ها، کتاب‌ها، دستورالعمل‌های استفاده از محصول و دفترچه‌های راهنما هستند.

به عبارت بهتر موضوعات جنرال همه آن چیزی است که افراد در زندگی روزمره خود در یک کشور انگلیسی‌زبان، با آن روبرو هستند.

مباحثی که در آیلتس جنرال مطرح می‌شوند؛ عمومی بوده و خبری از محتواهای تخصصی در آن‌ها نیست. اما در آیلتس آکادمیک به موضوعات مربوط به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه پرداخته می‌شود.

در آیلتس آکادمیک حداقل یک متن استدلالی و منطقی آورده می‌شود. همچنین متون غیرکلامی شامل نمودار، چارت یا تصویر نیز در آزمون ریدینگ آیلتس جنرال وجود دارد. نکته مهم اینجا است که در آزمون جنرال، یک واژه‌نامه برای تعریف اصطلاحات تخصصی در انتهای متن آورده شده است. همچنین سوالات ناآشنا با یک توضیح کامل و مثال تعریف شده‌اند.

متن‌های ریدینگ آیلتس جنرال به سه بخش تقسیم می‌شوند. در بخش اول 2 یا 3 متن واقعی به شما داده می‌شود که حاوی موضوعاتی مانند تبلیغات است. در بخش دوم نیز متونی مطرح می‌شوند که درباره موضوعاتی مانند درخواست شغل، توسعه شرکت، حقوق کارکنان و سیاست‌های شرکت در آن‌ها صحبت شده است. بخش سوم شامل یک موضوع عمومی است و نسبت به دو بخش دیگر دشواری بیشتری دارد.

 

نحوه نمره دهی ریدینگ آیلتس

نمره دهی ریدینگ آیلتس به نوع امتحان شما و تعداد پاسخ‌های صحیح بستگی دارد که در جدول زیر ارائه شده است:

جدول نمره دهی ریدینگ آیلتس

 

در زمان محاسبه نمره ریدینگ آیلتس، قواعد گرد شدن رعایت می‌شوند. برای مثال نمره 6.75 به 7 گرد شده و نمره 6.2 به‌عنوان نمره 6 در نظر گرفته خواهد شد.

 

نحوه آمادگی برای ریدینگ آیلتس

نخستین گام برای موفقیت در آزمون ریدینگ آیلتس، گسترده بودن دایره واژگان است. همچنین باید پیش از شرکت در جلسه آزمون، چندین بار خود را در این شرایط قرار داده و ریدینگ را تمرین کنید. این کار باعث بهبود سرعت شما در پاسخگویی به سوالات خواهد شد.

به یاد داشته باشید که موضوعات متن‌های آیلتس دارای تنوع زیادی هستند؛ بنابراین باید در هر حوزه‌ای مطالعه داشته و مهارت پیدا کنید. باید تلاش کنید که بتوانید ضمن درک چارچوب کلی متن، به همه جزییات توجه کرده و مطلب را به‌خوبی درک کنید.

باید پیش از شرکت در آزمون اصلی، با دستورالعمل‌ها و ساختار هر بخش به‌خوبی آشنا شوید. این کار می‌تواند به شما در مدیریت بهتر زمان کمک کند. برای مثال باید بدانید که سوالات رفته‌رفته سخت‌تر خواهند شد؛ بنابراین بهتر است که زمان خود را برای پاسخگویی به سوالات بخش‌های انتهایی ذخیره کنید.

صفحات پربازدید