آموزش مدیریت ریسک عملیاتی

poster
پیش‌نمایش دوره

یکی از مهم‌ترین مباحثی که مدیران در شرایط پر تلاطم کنونی نیاز است تا بر آن واقف باشند بحث مدیریت ریسک است که جز یکی از مهم‌ترین مباحث مدیریت است. لازم است تا مدیران ارشد ... ادامه

مدرس دوره:
4.4 (8 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  68 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  14 ساعت ویدئو - 54 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  9 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  60 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط دانشگاه صنعتی شریف ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

پیش‌نیاز‌ها

آشنایی با مبحث "مدیریت عملیات" و یا "مدیریت زنجیره تامین" توصیه می شود ولی الزامی نیست.

سرفصل‌های دوره آموزش مدیریت ریسک عملیاتی

فصل اول - تعریف مدیریت ریسک عملیاتی و نقش آن در کسب و کار

در این فصل به تعریف ریسک پرداخته و انواع آن معرفی می‌شود. سپس مدیریت ریسک تعریف شده و نقش استراتژیک آن در ایجاد مزیت رقابتی مورد بحث قرار می‌گیرد.

  تعریف ریسک و مدیریت ریسک
مشاهده
"18:21  
  انواع مختلف ریسک
مشاهده
"26:18  
  انواع مختلف مدیریت ریسک
"20:22  
  چرا به مدیریت ریسک نیاز داریم
"33:30  
  نقش استراتژیک مدیریت ریسک - 1
"17:17  
  نقش استراتژیک مدیریت ریسک - 2
"26:15  
  مراحل کلاسیک مدیریت ریسک
"13:30  
  کوئیز 1
 28.6%    
"06:00  
  فایل مربوط به انجام پروژه‌‌های دوره
"00:01  
  گزارش اول : انتخاب و معرفی شرکت (الزامی)
 71.4%    
"420:00  
  پاورپوینت دوره
"00:01  
  فایل اکسل براورد ریسک
"00:03  
فصل دوم - انواع مختلف ریسک و اثرات آن‌ها

در این فصل بحث ارزیابی ریسک به عنوان اولین قدم در مدیریت ریسک مورد بحث قرار می‌گیرد و مفهوم آسیب پذیری در این رابطه معرفی می‌گردد.

  تعریف آسیب‌پذیری
مشاهده
"05:41  
  تقسیم‌بندی آسیب‌پذیری
"24:29  
  اندازه‌گیری آسیب‌پذیری: برآورد ریسک - 1
"21:07  
  اندازه‌گیری آسیب‌پذیری: برآورد ریسک - 2
"20:45  
  کوئیز 2
 100%    
"10:00  
فصل سوم - تخمین احتمال ریسک و روند زمانی تاثیرات آن

این فصل به روش‌های تخمین احتمال ریسک می‌پردازد. روش‌های مختلف تخمین ریسک برای ریسک‌ها مختلف از قبیل حوادث طبیعی، ریسک‌های عمدی، سوانح صنعتی، و غیره معرفی می‌شوند. در انتها الگوی زمانی اثرات ریسک معرفی می شود.

  ایجاد آمادگی بر اساس احتمال ریسک
مشاهده
"11:59  
  تحلیل شبه‌حادثه (near miss)
"23:48  
  تخمین احتمال ریسک
"30:34  
  الگوی زمانی اثرات ریسک
"13:07  
  کوئیز 3
 28.6%    
"07:00  
  گزارش دوم: ارزیابی ریسک (الزامی)
 71.4%    
"960:00  
فصل چهارم - روش‌های کاهش احتمال ریسک

این بحث را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان احتمال ریسک‌های مخرب را کاهش داد. اصول پایه security معرفی شده و بحث می‌شود که چگونه این اصول برای کاهش احتمال انواع مختلف ریسک قابل استفاده می‌باشند.

  امنیت
مشاهده
"15:13  
  امنیت در زنجیره تامین
مشاهده
"20:08  
  اصول امنیت
"24:03  
  امنیت: جزء یکپارچه‌ای از کسب‌وکار
"09:02  
  مثال: امنیت در یک فرودگاه
"15:20  
  کوئیز 4
 28.6%    
"07:00  
  گزارش سوم: روش‌های کاهش احتمال ریسک (الزامی)
 71.4%    
"300:00  
فصل پنجم - روش‌های کاهش اثرات مخرب ریسک (ایجاد منابع تکراری)

این فصل روش‌های مختلف کاهش اثرات مضر ریسک از طریق ایجاد منابع تکراری در عملیات شرکت را معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از طریق موجوده ذخیره، ظرفیت اضافی، کار با چند تامین کننده، و ... می توان اثرات ریسک‌های مخرب را کاهش داد.

  موجودی ذخیره
مشاهده
"29:08  
  ظرفیت اضافه
"17:24  
  سیستم اطلاعاتی ذخیره
"05:02  
  تامین‌کننده‌های چند‌گانه - 1
"30:43  
  تامین‌کننده‌های چند‌‌گانه - 2
"20:42  
  کوئیز 5
 100%    
"08:00  
فصل ششم - روش‌های کاهش اثرات مخرب ریسک (ایجاد انعطاف پذیری)

این فصل در ادامه فصل پنجم به بحث کاهش اثرات ریسک‌ها مخرب می پردازد اما تاکید آن بر روی ایجاد انعطاف‌پذیری در عملیات شرکت برای رسیدن به این هدف می‌باشد. انعطاف پذیری از طریق استاندارد‌سازی و تاخیر مورد تاکید قرار می‌گیرد.

  نقاط ضعف منابع تکراری
مشاهده
"17:40  
  نهادینه‌کردن مقاومت در مقابل ریسک
"12:51  
  انعطاف‌پذیری و انعطاف‌پذیری از طریق استاندارد‌سازی
"30:02  
  انعطاف‌پذیری از طریق تاخیر در نهایی‌سازی محصول
"20:05  
  کوئیز 6
 28.6%    
"07:00  
  گزارش چهارم: روش‌های کاهش اثرات مخرب ریسک (الزامی)
 71.4%    
"360:00  
فصل هفتم - روش‌های محاسباتی ریسک: محاسبه ریسک در شبکه زنجیره تامین

این فصل روش محاسبه ریسک در شبکه تامین یک کالا را نشان می‌دهد. ابتدا نحوه محاسبه برای چند ترکیب ساده معرفی می‌شود. سپس نشان داده می‌شود که هر شبکه پیچده ای را می‌توان به این ترکیب‌های ساده تجزیه نمود و محاسبات را مرحله به مرحله انجام داد.

  شکست در شبکه تامین
مشاهده
"12:14  
  ظرفیت نا‌محدود - 1
مشاهده
"19:27  
  ظرفیت نا‌محدود - 2
"13:41  
  ظرفیت محدود
"17:41  
  طرح مسئله در رابطه با ظرفیت حداکثری
"09:31  
  پروژه میانی 1 (الزامی)
 100%    
"150:00  
  فایل کمک آموزشی-1
"00:03  
  گزارش پنجم: استفاده از روش محاسبه ریسک در شبکه تامین
"150:00  
فصل هشتم - روش‌های محاسباتی ریسک: محاسبه ریسک بهترین استراتژی با استفاده از درخت تصمیم

در این فصل روش درخت تصمیم به عنوان روشی برای انتخاب تصمیم بهینه هنگامی که با شرایط عدم قطعی مواجه هستم معرفی می‌شود. از طریق این روش می‌توان پروفایل ریسک و ارزش اطلاعات کامل را محاسبه نمود.

  محاسبه ریسک بهترین استراتژی با استفاده از درخت تصمیم
مشاهده
"19:06  
  مثال 1 - مسئله سرمایه‌گذاری
مشاهده
"28:55  
  مثال 2 - مسئله IT -بخش اول
"25:34  
  مثال 2 - مسئله IT -بخش دوم
"24:54  
  مثال 3 -مسئله زنجیره تامین
"33:47  
  فایل کمک آموزشی-2
"00:03  
  پروژه میانی 2 (الزامی)
 100%    
"270:00  
  گزارش ششم: استفاده از روش درخت تصمیم
"270:00  
فصل نهم - برنامه‌ریزی تداوم کسب‌و‌کار (Business Continuity Planning)

این فصل بحث برنامه‌ریزی پیوستگی کسب‌و‌کار مطرح شده و اصول مربوط به این برنامه‌ریزی مورد بحث قرار گرفته و همچنین بحث اقداماتی که بعد از رخ دادن یک ریسک مخرب باید انجام شوند نیز مطرح می‌گردد.

  مراحل برنامه‌ریزی پیوستگی کسب‌و‌کار
مشاهده
"08:27  
  اولین قدم در ارزیابی ریسک
"17:57  
  سایر قدم‌ها در ارزیابی ریسک
"12:59  
  تجزیه‌ و‌ تحلیل اثر اقتصادی
"24:30  
  کوئیز 7
 100%    
"07:00  
پروژه نهایی: جمع بندی گزارش‌های تهیه شده

این فصل مربوط به جمع بندی گزارش‌های تهیه شده می‌باشد.

  گزارش نهایی: جمع‌بندی گزارش‌های تهیه شده (الزامی)
 100%    
"300:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف
گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه معتبر دانشگاه صنعتی شریف(مشاهده نمونه گواهی دانشگاه صنعتی شریف) به اسم شما توسط دانشگاه صادر می شود و در اختیار شما قرار می گیرد(صدور و ارسال این مدرک تا شش ماه بعد از فارغ التحصیلی زمان خواهد برد).

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

یکی از مهم‌ترین مباحثی که مدیران در شرایط پر تلاطم کنونی نیاز است تا بر آن واقف باشند بحث مدیریت ریسک است که جز یکی از مهم‌ترین مباحث مدیریت است. لازم است تا مدیران ارشد و مدیران میانی سازمان تا حد قابل قبولی بر بحث مدیریت ریسک و علل‌الخصوص مدیریت ریسک عملیاتی مسلط باشند تا بتوانند سازمان را در شرایط عدم قطعیت و پر خطر به درستی مدیریت کنند و سازمان را از شرایط پر ریسک خارج کنند.

باید توجه داشت که ریسک را نمی‌توان از هیچ کاری حذف کرد و ریسک امری همیشگی است. مهم این است که بتوان ریسک در کارها را پذیرفت و به نحو احسن آن را کنترل کرد. در ادامه اهمیت بحث مدیریت ریسک عملیاتی را برای درک بهتر با یک مثال نشان خواهیم داد. 

یکی از سخت‌ترین شرایط برای کسب و کارها و استارتاپ‌های ایرانی در سال‌های گذشته، شیوع بیماری کرونا بوده است. شیوع این بیماری نه تنها باعث شد تا خیلی از کسب و کارها به خاطر محدودیت‌های وضع شده منبع درآمدی خود را از دست بدهند، بلکه باعث شد خیلی از محصولات، کالاها و خدمات نیز اهمیت خودشان را از دست بدهند و نیاز به آن‌ها کم شود.

در این شرایط خیلی از کسب و کارها نتوانستند مشکلات به وجود آمده را حل کنند و مجبور شدند تا نیروهای خود را تعدیل کرده و بعضا اعلام ورشکستگی کنند. اما خیلی از کسب و کارها نیز از شرایط موجود استفاده کردند و مدل‌های درآمدی جدیدی برای خود ایجاد کردند و استارتاپ‌هایی نیز بودند که شیوع این بیماری آن‌ها را کمک کرد تا بیش از پیش دیده شوند و رشدی را تجربه کنند که در شرایط عادی با صرف هزینه بسیار بیشتر و در طی زمانی طولانی‌تر می‌توانستند به این رشد برسند.

مدیریت ریسک عملیاتی همان برگ برنده‌ای است که این کسب و کارها و استارتاپ‌ها، در مقابل شرکت‌های ضرر دیده داشتند. مدیران این کسب و کارها به درستی حساسیت شرایط جدید را درک کردند و تلاش کردند تا روش‌های درآمدی جدیدی برای کسب و کارشان ایجاد کنند.

درباره‌ی مدیریت ریسک عملیاتی، پژوهش‌های زیادی شده و کتاب‌های زیادی نوشته شده‌است که اکثریت این پژوهش‌ها بر این نکته اتفاق نظر دارند که در خیلی از اوقات، ریسک نمی‌توان الزاما به چشم یک تهدید نگاه کرد و آن را می‌توان به چشم یک فرصت نیز نگاه کرد.

در مثال بالا نیز همان‌طور که گفته شد کسب و کارهای بسیاری زیان دیدند، اما استارتاپ‌هایی نیز بودند که از این شرایط استفاده کردند و با تغییر در محصولشان، آن را مطابق با نیاز شرایط جدید جامعه به کاربرانشان عرضه کردند.

شاید یکی از دلایلی که بزرگ‌ترین اختراعات و پیشرفت‌ها در علم و تکنولوژی در زمان جنگ اتفاق افتاده است نیز همین امر باشد. مدیریت ریسک عملیاتی به رهبران کشورها در زمان جنگ کمک کرد تا مشکلات را به شکلی دیگر نگاه کنند و برای حل آن‌ها و برون‌ رفت از شرایط پر مخاطره، راهکارهایی خلاقانه به کار ببندند.

شما در درس مدیریت ریسک عملیاتی با تدریس احسان الهی، آموزش خواهید دید تا چگونه در شرایط عدم قطعیت ریسک را کاهش دهید و در واقع مدیریت ریسک عملیاتی به شما نشان خواهد داد تا با راهکارهای عملی، شرایط را به نفع خودتان تغییر دهید.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher سید احسان الهی

آقای دكتر سید احسان الهی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مکانیک بوده و همچین کارشناسی ارشد مدریت اجرایی (MBA) را در سازمان مدیریت صنعتی طی نموده است. در سال 2007 میلادی موفق به کسب مدرک دکترا در رشته مهندسی صنایع و سیستم‌ها از دانشگاه مینسوتای آمریکا گردیده است و در حال حاضر استاد دانشگاه ماساچوست (بوستون) بوده و از سال 2007 میلادی، با رتبه دانشیاری، مشغول تدریس و تحقیق در دانشکده "علوم مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی" این دانشگاه می‌باشد. قبل از فعالیت‌ها و مشاغل آکادمیک، دارای سال‌ها سابقه کاری در سمت‌های مختلف در داخل کشور بوده است، زمینه‌های تحقیق و تدریس او شامل مدیریت عملیات، مدیرت زنجیره تامین، تئوری بازی، مدیریت ریسک عملیاتی و مطالعات رفتاری در تصمیم‌گیری مدیران می‌شود و نتایج تحقیقات در نشریات علمی روز شامل موارد زیر به چاپ رسیده است:

Management Science, International Journal of Production Economics, Knowledge and Process Management, and Foresight

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
سینا فخرائی حفظ آباد 1402-08-02
بسیار دوره جالب و مفیدیه
پارمیس صباغیان 1402-07-30
خیلی دوره مفید و جامعی بود. تمام نکات ذکر شده بود.مثال ها و پروژه ها کاربردی بودند. از استاد عزیز خیلی سپاسگزارم
مهدی ملائی 1402-06-04
دوره بسیار عالی و روان توضیح داده شد. تصحیح گزارشات هم کاملا به موقع و اعلام نتایج هم سرِ وقت بود. تنها نقطه ضعفی که در این آموزش وجود داشت تعداد و تنوعِ کمِ مثالها بود که با حجمِ پروژه ی نهایی ناهمگون بود. بهتر بود که تعداد مثالها در قالبِ یک فصلِ مجزا بیشتر توضیح داده میشد. از استاد گرامی بسیار متشکرم
سید رضا حسینی 1402-04-18
دوره بسیار عالی و کاربردی است، فقط باید به عنوان دوره توجه داشت که مدیریت ریسک کاربردی است. چون اصولا مدیریت ریسک کلاسیک همون مدیریت ریسک مالی و... است و باید فرد توجه داشته باشد که با دید مدیریت ریسک مالی سراغ این دوره نیاید. دوره رایگان مدیریت ریسک استاد هومن عطار که در دانشگاه امیرکبیر تدریس شده و در مکتب خونه هم قرار داده شده می تونه برای شما در کنار این دوره مفید و کاربردی باشه.
محمد حسین رودخانه ای 1401-06-17
سلام و عرض ادب. بنده در حال گذراندن دوره در فصل نهم هستم و ممنونم از شما به خاطر برگزاری دوره. دوره مفید و عالی بوده برای بنده تا این لحظه چون از نظر آکادمیک تمام جیزهای که لازم است را در این دوره و در تمرینات و پروژها به صورت عملی یاد میگیریم. فقط پشتیبانی در تالار گفته گو ضعیف است و در ادامه میخواستم راجب کامنت دوست خوبم که گفته این دوره مدیریت ریسک نیست بگم بله درسته این دوره مدریت ریسک عملیاتی است و ریسک شاخه های مختلف داره در هر صورت بسیار بسیار سپاس از شما استاد عزیز و تیم خوب مکتبخونه
امیربهشاد صادقیان 1399-01-09
در حدود نیمی از اسلایدها توضیحات با سرفصل منتج از مدیریت ریسک همخوانی نداشت نیمی از دوره مستقیم ربطی به مدیریت ریسک نداشت دوره مدیریت ریسک سازمانی ERM توسط بنده تدریس می‌شود که بسیار کاربردی تر است 80 ساعت آموزش هیچ دانش کاربردی و قابل انجام را به اینجانب اضافه نکرد بهتر بگویم اول زمان (حدود 80 ساعت) و بعد پول را به هیچ از دست دادم لطفا از اساتیدی استفاده کنید که حداق در چند شرکت عملا کار کرده و فقط تئوری بلد نباشند
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

سوالات پرتکرار

صدور گواهی‌نامه از سوی دانشگاه شریف چقدر زمان می‌برد؟
صدور گواهی‌نامه‌ی رسمی از سوی دانشگاه شریف با توجه به پروسه‌های اداری، دورکاری پرسنل دانشگاه و زمانبر بودن فرآیند امضا توسط اساتید دانشگاه حداقل 4 ماه زمان خواهد برد. مکتب‌خونه به محض صدور گواهی‌نامه از سوی دانشگاه، آن را برای شما ارسال خواهد کرد. در صورت نیاز فوری، می‌توانید گواهی موقت پایان دوره را با ارسال درخواست به ایمیل info@maktabkhooneh.org دریافت نمایید.
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  دانشگاه صنعتی شریف
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  68 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  14 ساعت ویدئو - 54 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  9 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  60 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط دانشگاه صنعتی شریف ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام