00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

ریاضی مهندسی

دوره‌های دانشگاهی
24 جلسه

سرفصل‌ها

این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی میشود. در بخش اول با عنوان آنالیز فوریه به بررسی سری فوریه ، انتگرال فوریه و تبدیلات فوریه و در بخش دوم به بررسی توابع مختلط می پردازد.
کتاب مرجع درس:
Advanced Engineering Mathematics، Erwin Kreyszig
مدرس دوره
میرامید حاجی میرصادقی
دکتر میرصادقی از اساتید جوان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شریف است. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خویش را در رشته‌ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف کسب کرد. نام‌برده در دوره‌ی دکترا وارد دوره‌ی مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پاریس ۶ فرانسه شد و در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ دو مدرک دکترای خود از این دو دانشگاه شد.

از جمله افتخارات وی می‌توان به کسب دو مدال طلای کشوری و دو مدال برنز جهانی المپیاد دانش‌آموزی ریاضی، کسب دو مدال طلای کشوری مسابقات دانشجویی کشوری، کسب جایزه‌ی اول و دوم مسابقات دانشجویی ریاضی جهانی، کسب رتبه‌ی اول آزمون کارشناسی ارشد و دکترا اشاره کرد.
فیلم های آموزشی
30:21 ساعت
30:21
Combined Shape Created with Sketch. 24 جلسه
جلسه اول - آنالیز فوریه
"53:06
جلسه دوم - آنالیز و سری فوریه
"81:31
جلسه سوم - قضیه نمایش با سری فوریه
"58:05
جلسه چهارم - گسترش زوج و فرد توابع
"00:16
جلسه پنجم - سری فوریه در بازه محدود
"67:55
جلسه ششم - انتگرال فوریه
"82:17
جلسه هفتم - تبدیل فوریه
"65:33
جلسه هشتم - PDE و ODE
"82:53
جلسه نهم - معادله موج، معادله حرارت
"72:03
جلسه دهم - معادله حرارت، معادله دالامبر
"81:56
جلسه یازدهم - معادله حرارت، معادله دالامبر
"77:57
جلسه سیزدهم - معادله موج دوبعدی
"77:31
جلسه چهاردهم- تبدیل لاپلاس در PDE، اعداد مختلط
"83:45
جلسه پانزدهم- توابع مختلط- مشتق مختلط-کوشی ریمان
"85:07
جلسه شانزدهم- توابع خاص مختلط
"84:26
جلسه هفدهم- انتگرال مختلط
"88:05
جلسه هجدهم- قضیه انتگرال کوشی و استقلال از مسیر
"89:00
جلسه نوزدهم- فرمول انتگرال کوشی
"84:28
جلسه بیستم- قضیه لیوویل، موررا، دنباله‌ها و سری‌های مختلط
"80:49
جلسه بیست و یکم- آزمون نسبت و ریشه، نمایش توابع با سری‌های توانی
"88:02
جلسه بیست و دوم- سری تیلور
"85:55
جلسه بیست و سوم- سری لوران
"84:31
جلسه بیست و چهارم- باقیمانه سری لوران
"84:23
جلسه بیست و پنجم- انتگرال گیری با باقیمانده
"81:42