ریاضی مهندسی

دوره‌های دانشگاهی
24 جلسه

سرفصل‌ها

این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی میشود. در بخش اول با عنوان آنالیز فوریه به بررسی سری فوریه ، انتگرال فوریه و تبدیلات فوریه و در بخش دوم به بررسی توابع مختلط می پردازد.
کتاب مرجع درس:
Advanced Engineering Mathematics، Erwin Kreyszig
مدرس دوره
میرامید حاجی میرصادقی
دکتر میرصادقی از اساتید جوان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شریف است. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خویش را در رشته‌ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف کسب کرد. نام‌برده در دوره‌ی دکترا وارد دوره‌ی مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پاریس ۶ فرانسه شد و در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ دو مدرک دکترای خود از این دو دانشگاه شد.

از جمله افتخارات وی می‌توان به کسب دو مدال طلای کشوری و دو مدال برنز جهانی المپیاد دانش‌آموزی ریاضی، کسب دو مدال طلای کشوری مسابقات دانشجویی کشوری، کسب جایزه‌ی اول و دوم مسابقات دانشجویی ریاضی جهانی، کسب رتبه‌ی اول آزمون کارشناسی ارشد و دکترا اشاره کرد.
1

فیلم های آموزشی

24 جلسه    06:21 ساعت   
جلسه اول - آنالیز فوریه
53:06 دقیقه
جلسه دوم - آنالیز و سری فوریه
21:31 دقیقه
جلسه سوم - قضیه نمایش با سری فوریه
58:05 دقیقه
جلسه چهارم - گسترش زوج و فرد توابع
00:16 دقیقه
جلسه پنجم - سری فوریه در بازه محدود
07:55 دقیقه
جلسه ششم - انتگرال فوریه
22:17 دقیقه
جلسه هفتم - تبدیل فوریه
05:33 دقیقه
جلسه هشتم - PDE و ODE
22:53 دقیقه
جلسه نهم - معادله موج، معادله حرارت
12:03 دقیقه
جلسه دهم - معادله حرارت، معادله دالامبر
21:56 دقیقه
جلسه یازدهم - معادله حرارت، معادله دالامبر
17:57 دقیقه
جلسه سیزدهم - معادله موج دوبعدی
17:31 دقیقه
جلسه چهاردهم- تبدیل لاپلاس در PDE، اعداد مختلط
23:45 دقیقه
جلسه پانزدهم- توابع مختلط- مشتق مختلط-کوشی ریمان
25:07 دقیقه
جلسه شانزدهم- توابع خاص مختلط
24:26 دقیقه
جلسه هفدهم- انتگرال مختلط
28:05 دقیقه
جلسه هجدهم- قضیه انتگرال کوشی و استقلال از مسیر
29:00 دقیقه
جلسه نوزدهم- فرمول انتگرال کوشی
24:28 دقیقه
جلسه بیستم- قضیه لیوویل، موررا، دنباله‌ها و سری‌های مختلط
20:49 دقیقه
جلسه بیست و یکم- آزمون نسبت و ریشه، نمایش توابع با سری‌های توانی
28:02 دقیقه
جلسه بیست و دوم- سری تیلور
25:55 دقیقه
جلسه بیست و سوم- سری لوران
24:31 دقیقه
جلسه بیست و چهارم- باقیمانه سری لوران
24:23 دقیقه
جلسه بیست و پنجم- انتگرال گیری با باقیمانده
21:42 دقیقه