جامدات

  بیش از 101,027 دانشجو متقاضی این دسته از دوره ها هستند
نوع دوره
موضوعات
دانشگاهی: فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک
همکار/دانشگاه
تعداد دوره : 35
مرتب سازی: جدیدترین‌ها محبوب‌ترین
مقاومت مصالح ١

مقاومت مصالح ١

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

روح الله دهقانی فیروزآبادی

24,441 دانشجو
4.9 (80)
رایگان
آموزش استاتیک

آموزش استاتیک

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

مراد کریم پور

21,834 دانشجو
3.1 (34)
رایگان
ترمودینامیک ۱

ترمودینامیک ۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمود مانی

18,641 دانشجو
4.9 (79)
رایگان
مکانیک سیالات ۱

مکانیک سیالات ۱

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

فرشید چینی

14,001 دانشجو
4.5 (28)
رایگان
دینامیک

دینامیک

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

آرش بهرامی

11,957 دانشجو
4.8 (36)
رایگان
ارتعاشات

ارتعاشات

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

روح الله دهقانی فیروزآبادی

11,857 دانشجو
4.6 (32)
رایگان
مکانیک سیالات 1

مکانیک سیالات 1

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

میرمصدق جمالی

11,402 دانشجو
4.3 (18)
رایگان
دینامیک

دینامیک

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

روح الله دهقانی فیروزآبادی

11,357 دانشجو
4.9 (30)
رایگان
انتقال حرارت 1

انتقال حرارت 1

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

بهرنگ سجادی

10,678 دانشجو
4.7 (31)
رایگان
طراحی اجزاء 1

طراحی اجزاء 1

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

مجید صفرآبادی فراهانی

9,899 دانشجو
4.5 (22)
رایگان
ترمودینامیک 2

ترمودینامیک 2

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

مسعود دربندی

9,239 دانشجو
4.6 (12)
رایگان
کنترل اتوماتیک (کنترل خطی)

کنترل اتوماتیک (کنترل خطی)

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

آریا الستی

9,016 دانشجو
4.8 (17)
رایگان
مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

محمد رضا اجتهادی

8,220 دانشجو
4.6 (12)
رایگان
دینامیک

دینامیک

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

علی بخشی

7,058 دانشجو
4 (5)
رایگان
دینامیک ماشین

دینامیک ماشین

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

حسن ظهور

6,832 دانشجو
4 (11)
رایگان
آموزش رایگان انتقال حرارت

آموزش رایگان انتقال حرارت

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا مراد

6,130 دانشجو
4 (15)
رایگان
روش های تولید

روش های تولید

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

علیرضا صادقی

5,699 دانشجو
4.9 (12)
رایگان
آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

جمعی از اساتید

5,042 دانشجو
4.2 (4)
رایگان
هیدرولیک

هیدرولیک

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

میرمصدق جمالی

4,799 دانشجو
4.2 (9)
رایگان
آموزش رایگان کنترل اتوماتیک

آموزش رایگان کنترل اتوماتیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

کامیار نیکزادفر

4,671 دانشجو
4.8 (8)
رایگان
آموزش رایگان دینامیک

آموزش رایگان دینامیک

محمد مونسان

4,408 دانشجو
5 (17)
رایگان
آموزش رایگان دینامیک ماشین

آموزش رایگان دینامیک ماشین

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

علي محمد شافعی

4,390 دانشجو
4.8 (38)
رایگان
آموزش رایگان دینامیک

آموزش رایگان دینامیک

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

علي محمد شافعی

3,913 دانشجو
5 (21)
رایگان
آموزش رایگان شناخت فلزات صنعتی

آموزش رایگان شناخت فلزات صنعتی

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

علیرضا صادقی

3,264 دانشجو
4.9 (17)
رایگان
1
2