آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A1.2

poster
پیش‌نمایش دوره

افزایش هزینه ادامه تحصیل در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، بسیاری از داوطلبان تحصیل در مقاطع بالاتر و افراد متقاضی مهاجرت را مایوس ساخته است. با وجود این، کشور ترکیه و دانشگاه‌های معتبر آن یکی از ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
5 (9 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

سرفصل‌های دوره آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A1.2

ÜNİTE 1: Ailem (خانواده در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. پسوندهای ملکی (مالکیت‌ها)

2. یادگیری کامل اسامی اعضا خانواده درجه یک

3. قانون حذف

4. نحوه‌ی اضافه کردن انواع پسوندها (جهت، موقعیتی و...) در سوم شخص مفرد و جمع

  İyelik ekleri (پسوندهای ملکی)
مشاهده
"12:11  
  İyelik eklerinin örnekleri (مثال پسوندهای ملکی)
مشاهده
"14:44  
  Araya giren (n) harfi (حرف میانجی "ن")
"12:23  
  İyelik ekleri her 4 şekilde (چهار حالت پسوندهای ملکی)
"12:05  
  Birinci not(harf düşmesi) (قانون حذف)
"20:54  
  Benim ailem (خانواده من)
"16:44  
  Okumanın soruları (درک مطلب)
"11:45  
  Ders alıştırmalarından kaç örnek
"11:41  
  راهنمای نحوه حل کردن تمرینات
"00:41  
  Ders içindeki alıştırmalar 1
"24:13  
  Yazma alıştırmaları 1 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"160:00  
  proje 1 (الزامی)
"160:00  
  Dinleme alıştırmaları 1
"04:56  
  Konuşma alıştırmaları 1 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"160:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 1
"59:16  
ÜNİTE 2: Arkadaşlarım (دوستان در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. یاد گیری اسامی کشورها

2. یادگیری نحوه‌ی ساختن ملیت‌ها از روی اسامی کشورها

3. یادگیری نحوه‌ی ساختن زبان از روی اسامی کشورها

  Ülke Milliyet Dil adları (اسامی کشور ملیت زبان)
مشاهده
"18:44  
  Ülke Milliyet Dil örnekleri (مثال های کشور ملیت زبان)
مشاهده
"14:43  
  Milliyet göre metn okuması (متن خواندنی کشور ملیت زبان)
"19:02  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"12:48  
  Ders içindeki alıştırmalar 2
"13:21  
  Yazma alıştırmaları 2 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"120:00  
  proje 2 (الزامی)
"120:00  
  Dinleme alıştırmaları 2
"19:15  
  Konuşma alıştırmaları 2 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"120:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 2
"52:59  
ÜNİTE 3: Ailemden uzakta (دور از خانواده در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود: 1. نحوه‌ی آشنایی با کلمات (خود و همه) 2. صرف حالت‌های کلمات (خود و همه در ترکی) 3. آشنایی و یادگیری پسوندهای مفعولی (را)

  Kendi ve Hep kelimeleri (صرف کلمات خود و همه)
مشاهده
"15:14  
  Aileyle iletişim kurmağın türleri (انواع راه های برقراری ارتباط با خانواده)
مشاهده
"08:11  
  Kendi ve hepe göre metn okuması (متن خواندنی برای کلمات خود و همه)
"14:59  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"15:08  
  Belirtme ekleri (پسوندهای مفعولی)
"11:52  
  Belirtme ekleri zamirlerle (پسوندهای مفعولی با ضمایر)
"10:31  
  Kültürden kültüre (از فرهنگ به فرهنگ)
"10:50  
  Sınıf dili (زبان در کلاس)
"09:04  
  Ders içindeki alıştırmalar 3
"20:06  
  Yazma alıştırmaları 3 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"120:00  
  proje 3 (الزامی)
"120:00  
  Dinleme alıştırmaları 3
"08:17  
  Konuşma alıştırmaları 3 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"120:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 3
"65:33  
  KELİME LİSTESİ 1
"00:03  
  Sınav 1 (الزامی)
 100%    
"00:00  
ÜNİTE 4: Saatler (ساعت ها در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. آشنایی با نحوه‌ی بیان ساعت در دو حالت به ترکی

2. بیان ساعت در حالت (ساعت چنده؟)

3. بیان ساعت در حالت (در ساعت چند ....؟)

4. استفاده از کلمات (از ... تا به کنون )

  Saat (ساعت)
مشاهده
"11:36  
  Saatlerin okunuşunun türleri (انواع نحوه بیان ساعت)
مشاهده
"11:35  
  Saat kaç birinci bölüm(ساعت چنده؟ 1)
"11:51  
  Saatlerde not (نکات مهم در بیان ساعت)
"13:13  
  Saat kaçın birinci bölümünün örnekleri (مثال های ساعت چنده؟)
"18:16  
  Saat kaç ikinci bölüm (ساعت چنده؟ 2)
"13:07  
  Saat kaçta birinci bölüm (در چه ساعتی؟ بخش اول)
"11:31  
  Saat kaçta birinci bölümün örnekleri (مثال های در چه ساعتی؟)
"13:18  
  Saat kaç ikinci bölüm (در چه ساعتی؟ بخش دوم)
"15:59  
  Saatlerin okuması (متن خواندنی ساعت)
"12:01  
  Saatlerin ders alıştırmalarının örnekleri (مثال و تمرین ساعت)
"17:51  
  DAn...a...kadar (از زمانی تا کنون)
"14:07  
  DAn...a...kadar...tek isimlerde (از زمانی تا کنون در تک اسمی ها)
"09:05  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"11:15  
  Ders içindeki alıştırmalar 4
"23:17  
  Yazma alıştırmaları 4 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"140:00  
  proje 4 (الزامی)
"140:00  
  Dinleme alıştırmaları 4
"03:41  
  Konuşma alıştırmaları 4 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"140:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 4
"16:09  
ÜNİTE 5: Bayramlar (اعیاد در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. آشنایی با روزهای مهم تعطیل رسمی در ترکیه

2. آشنایی با اعیاد دینی و ملی ترکیه

3. یادگیری نحوه‌ی استفاده از کلمات (قبل از، بعد از) که به اسم می‌چسبند.

4. یادگیری نحوه‌ی استفاده از کلمات (قبل از، بعد از) که به فعل می‌چسبند.

  DAn önce ve DAn sonra ("قبل از" و "بعد از" که به اسم می چسبند)
مشاهده
"11:59  
  mAdAn önce ve DIktAn sonra 1 ("قبل از" و "بعد از" که به فعل می چسبند)
"14:05  
  mAdAn önce ve DıktAn sonranın 2 (کاربرد "قبل از" و "بعد از" با فعل)
"08:28  
  Örnekleri
"08:50  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"15:52  
  Türkiye’deki önemli tatil günleri (روزهای مهم تعطیل در ترکیه)
"11:03  
  Türkiye’de dini ve milli bayramlar (اعیاد دینی و ملی در ترکیه)
"09:09  
  Ders içindeki alıştırmalar 5
"14:40  
  Yazma alıştırmaları 5 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"84:00  
  proje 5 (الزامی)
"84:00  
  proje 6 (الزامی)
"84:00  
  proje 7 (الزامی)
"84:00  
  Dinleme alıştırmaları 5
"04:43  
  Konuşma alıştırmaları 5 (پروژه مکالمه پنجم) (الزامی)
"84:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 5
"11:04  
ÜNİTE 6: özel günler (روزهای خاص در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. آشنایی با روزهای مهم زندگیمان

2. بیان جملات کاربردی در روزهای مهم زندگیمان

3. یادگیری و چگونگی به کار بردن کلمات (از یک زمانی تا کنون)

  DAn beri ve dIr kelimeler (کلمات از زمانی تا کنون)
مشاهده
"11:03  
  DAn beri ve DIr örnekleri (مثال های از زمانی تا کنون)
"10:39  
  Hayatımızın önemli günleri (روزهای مهم زندگی ما)
"08:02  
  Anneler günü (روز مادر و سالگرد ازدواج)
"13:06  
  Doğum günü (روز تولد)
"08:26  
  Kültürden kültüre (از فرهنگ به فرهنگ)
"12:34  
  Sınıf dili (زبان در کلاس)
"12:34  
  Ders içindeki alıştırmalar 6
"08:45  
  Yazma alıştırmaları 6 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"36:00  
  proje 8 (الزامی)
"36:00  
  proje 9 (الزامی)
"36:00  
  proje 10 (الزامی)
"36:00  
  Dinleme alıştırmaları 6
"06:41  
  Konuşma alıştırmaları 6 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"36:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 6
"11:31  
  KELİME LİSTESİ 2
"00:03  
  Sınav 2 (الزامی)
 100%    
"00:00  
ÜNİTE 7: Ailem (خانواده در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. یادگیری کامل اسامی اعضا خانواده درجه دو

2. یادگیری کامل و اصولی مضاف و مضاف‌الیه‌ها

3. استثناها در مضاف و مضاف‌الیه

  Tamlayan ve tamlanan (مضاف و مضاف الیه)
مشاهده
"11:58  
  Belirtili isim tamlaması (مضاف و مضاف الیه مشخص)
مشاهده
"12:04  
  Belirtili isim tamlamasının örnekleri 1 (مثال های مضاف و مضاف الیه مشخص 1)
"12:57  
  Belirtili isim tamlamasının örnekleri 2 (مثال های مضاف و مضاف الیه مشخص 2)
"12:35  
  Belirtili isim tamlaması zamirlerle (مضاف و مضاف الیه مشخص با ضمایر)
"11:04  
  Belirtisiz isim tamlamaları (مضاف و مضاف الیه نامشخص)
"15:44  
  Belirtisiz isim tamlamalarının örnekleri (مثال های مضاف و مضاف الیه نامشخص)
"08:44  
  Zincirleme isim tamlaması (مضاف و مضاف الیه زنجیروار)
"10:36  
  Zincirleme isim tamlamasının örnekleri 1 (مثال های مضاف و مضاف الیه زنجیروار 1)
"11:00  
  Zincirleme isim tamlamasının örnekleri 2 (مثال های مضاف و مضاف الیه زنجیروار 2)
"07:46  
  Okuma birinci bölüm (خواندن 1)
"12:25  
  Okuma ikinci bölüm (خواندن 2)
"12:45  
  Okuma üçüncü bölüm (خواندن 3)
"08:45  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"15:14  
  Ki eki 1 (پسوند صفت ساز 1)
"09:22  
  Ders içindeki alıştırmalar 7
"18:53  
  Yazma alıştırmaları 7 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"280:00  
  proje 11 (الزامی)
"280:00  
  Dinleme alıştırmaları 7
"12:03  
  Konuşma alıştırmaları 7 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"280:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 7
"88:02  
?ÜNİTE 8: Nerede ( در کجا؟ در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. آشنایی با جهت‌های مختلف (چپ، راست، بالا، پایین، داخل، خارج و...)

2. روش نحوه‌ی بیان آدرس

3. یادگیری پسوندهای صفت‌ساز

  Ki ekinin örnekleri 1 (مثال های پسوند صفت ساز 1)
"12:11  
  DAki eki 2 (پسوند صفت ساز 2)
"12:26  
  DAki ekinin örnekleri 2 (مثال های پسوند صفت ساز 2)
"10:31  
  çevremiz ve biz (ما و اطراف ما)
مشاهده
"14:31  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
مشاهده
"10:53  
  Okuma 1 (خواندن 1)
"15:37  
  Okuma 2 (خواندن 2)
"11:59  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"13:23  
  Ders içindeki alıştırmalar 8
"18:30  
  Yazma alıştırmaları 8 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"105:00  
  proje 12 (الزامی)
"105:00  
  proje 13 (الزامی)
"105:00  
  Dinleme alıştırmaları 8
"06:15  
  Konuşma alıştırmaları 8 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"105:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 8
"12:16  
ÜNİTE 9: Vücudumuz (اعضای بدن در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. آشنایی کامل با صفات تفصیلی (برتر و برترین)

2. یادگیری اعضا مهم بدن

3. یادگیری برخی از بیماری‌های ساده و متداول (مانند سرماخوردگی، شکستگی و....)

4. آموزش بیان مشکلات در هنگام بیماری‌های رایج و متداول

5. یادگیری اسامی داروهای مورد استفاده در بیماری‌های رایج و عمومی

  Karşılaştırma ve örnekleri 1 (مثال های صفت برتر 1)
"14:59  
  Karşılaştırmanın ikinci örneği (مثال های صفت برتر 2)
"04:40  
  Üstünlük 1 (صفت برترین)
"14:10  
  Üstünlüğün birinci örneği (مثال های صفت برترین)
"10:33  
  Üstünlüğün ikinci örneği (مثال های صفت برترین)
"12:25  
  Üstünlük 2 (صفت برترین)
"13:15  
  Vücudumuz (اعضای بدن)
"10:20  
  Hastalıklar (بیماری ها)
"15:14  
  Okuma1 (خواندن 1)
"11:15  
  Okuma2 (خواندن 2)
"15:15  
  Kültürden kültüre (از فرهنگ به فرهنگ)
"13:41  
  Sınıf dili (زبان در کلاس)
"19:22  
  Günler, mevsimler, aylar Türkçede (روزها، فصل ها و ماه ها)
"10:48  
  Ailenin hepsini tanımak (شناختن اعضای خانواده)
"17:18  
  Ders içindeki alıştırmalar 9
"18:13  
  proje 14 (الزامی)
"120:00  
  proje 15 (الزامی)
"120:00  
  Yazma alıştırmaları 9 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"120:00  
  proje 16 (الزامی)
"120:00  
  Dinleme alıştırmaları 9
"07:41  
  Konuşma alıştırmaları 9 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"120:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 9
"35:50  
  KELİME LİSTESİ 3
"00:03  
  Sınav 3 (الزامی)
 100%    
"00:00  
Proje

در پایان این فصل با انجام پروژه خواسته شده، دانش شما در نوشتار و گفتار به زبان ترکی استانبولی، نسبت به آموخته‌هایتان در این دوره ارزیابی خواهد شد.

  Yazma (الزامی)
 50%    
"30:00  
  Konuşma (الزامی)
 50%    
"30:00  

گواهینامه

آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A1.2

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

افزایش هزینه ادامه تحصیل در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، بسیاری از داوطلبان تحصیل در مقاطع بالاتر و افراد متقاضی مهاجرت را  مایوس ساخته است. با وجود این، کشور ترکیه و دانشگاه‌های معتبر آن یکی از مقاصد جدید مشتاقان است.

به منظور تحصیل در دانشگاه‌های این کشور، باید از سد آزمون‌های یوس (Yös) و تومر (Tömer) عبور کنید تا مجوز ورود به دانشگاه‌های با کیفیت این کشور را داشته باشید.

کتاب İstanbul اصلی‌ترین منبع توصیه شده توسط بهترین اساتید دانشگاه‌های این کشور و مورد استفاده اکثر داوطلبان است که در سه سطح مختلف داوطلبان را برای این آزمون‌ها‌ آماده می‌سازد.

در دوره آنلاین آموزش زبان ترکی استانبولی مقدماتی (Turkish: Level a1.2) در مکتب‌پلاس تمامی شرایط مهیا شده تا یادگيری تركی استانبولی تا سر حد امکان تسهیل و لذت‌بخش شود. بهره‌گيری از كتاب İstanbul از جديدترين منابع آموزشی كه هم اكنون در دانشگاه‌های تركيه برای آموزش به زبان‌آموزان خارجی تدريس می‌شود، تجربه بالای استاد دوره در تدريس اين كتاب و اضافه كردن مطالب مفيدی كه حاصل تجربه ايشان و تعامل پيوسته با اساتيد دانشگاه‌های تركيه است و در هيچ يك از منابع فعلی موجود، آن هم با اين دقت و نكته‌بينی نيامده، با خرید دوره آموزش زبان ترکی استانبولی مکتب خونه دسترسی همیشگی به ویدیوها، وجود فایل‌های درسنامه و تمرین، کوئیز، پروژه و امکاناتی مانند تالار گفتگو برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و پرسیدن سوالات و مشکلات از استاد راهنما، دوره زبان ترکی استانبولی را تبدیل به یک محتوای آموزشی ایده‌آل برای متقاضیان آن می‌کند. این دوره با رویکردی همه جانبه تمامی مشکلات حاصل از کلاس‌های حضوری را برطرف کرده و شما را در امر یادگیری همراهی می‌کند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher فاطمه عصری پور

فاطمه عصری پور فارغ‌التحصیل ممتاز پیراپزشکی از دانشگاه تبریز و دارای مدرک تخصصی آموزش زبان ترکی استانبولی هستند. بیش از 24 سال در حوزه زبان ترکی استانبولی فعالیت مستمر داشته‌اند و بیش از 10 سال به صورت حرفه‌ای این زبان را تدریس کرده‌اند. از معدود اساتیدی هستند که در ایران به تدریس کتاب نوین İstanbul پرداخته‌اند و به دلیل تحقیقات و نیز تعامل پیوسته با اساتید مجرب زبان ترکی استانبولی در دانشگاه‌های ترکیه همواره جدیدترین و موثرترین سبک‌های آموزش را در تدریس خود پیاده کرده‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
اسما عباسی 1402-03-23
سلام از خانم عصری پور و مکتب خونه به خاطر فراهم کردن این دوره خیلی ممنونم، من هر روز دارم ویدیو ها رو میبینم و تمرین حل میکنم و توی زمان خیلی کم تونستم خیلی توی ترکی پیشرفت کنم، همه نکته های کتاب رو با دقت و حوصله توضیح میدن و برای کسایی که مثل من دوست دارن زمان کلاس دست خودشون باشه و هروقت که سرحال بودن و یا وقتشون خالی شد ترکی بخونن این بهترین دوره هست. فقط کاش دوره های (B1,B2, C) هم تدریس میکردن تا بتونیم اون کتاب ها هم با همراهی و کمک ایشون بگذرونیم.
جواد مرسلی 1401-01-17
سلام . ممنون از دوره بسیار خوب. اگر اسلایدهای دوره A1.2 رو هم مشابه A1.1 بزارید, خیلی عالی میشه
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ در صورت وجود و ارائه فایل مورد نیاز توسط استاد، در دوره بارگذاری شده است در غیر این صورت فایلی ارائه نشده است.
معصومه خضری 1400-11-10
من از الان دارم غصه میخورم که وقتی سطح آ رو تموم کردم برای سطح ب و س چیکار کنم؟ واقعا فکر میکنم به جز خانم عصری پور کسی نیست که بتونه اینقدر دلسوزانه و همراه با دانش عمیق این زبان رو درس بده. کاش شرایطی رو فراهم کنید تا ایشون دو سطح بعدی رو هم تدریس کنند.
صفورا کریمی نژاد 1400-08-08
تدریس خانم عصری پور واقعا عالیه. واقعا لذت میبرم از گذروندن این دوره باکیفیت و واقعا به هرکسی که میخواد این زبان یاد بگیره پیشنهاد میکنم. فقط کاش با توجه به شرایط بد اینترنت امکان دانلود فیلمها بود چون همیشه نمیشه آنلاین درسهارو دید.
مکتب‌خونه
دوست عزیز سلام با توجه به قوانین مکتب خونه و عدم رضایت اساتید امکان دانلود ویدئوهای تعدادی از دوره های پلاس وجود ندارد و باید ویدئو ها را به صورت آنلاین تماشا کنید. با خاموش بودن فیلتر شکن تعرفه شما نیم بها خواهد بود. تنها دوره های رایگان امکان دانلود دارند. همچنین دسترسی شما به محتوای دوره به صورت آنلاین نامحدود است. این موضوع در شرایط استفاده توضیح داده شده است. https://maktabkhooneh.org/ToS/
لیلا حیدریان 1400-04-12
آموزشی بسیار روان و کاربردی را ارائه میدید. جا داره از استاد گرامی خانم عصری پور که با حوصله و مهربانانه آموزش را ارائه می دهند سپاسگزاری کنم .
مهسا مظفری 1400-02-01
استاد خانم عصری پور فوق العاده هستن،بی نظیر،دلسوز مهربان،خیلی وقت میذارن برای پروژه هایی که میفرستیم، عاجزانه تقاضا دارم سطح Bرو هم با ایشون برامون برگزار کنید
مکتب‌خونه
همراه عزیز سلام ممنون از پیشنهاد شما
مژگان مطیعی فرد 1400-01-23
Benim öretmanim çok iyi.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

دوره آموزش زبان ترکی استانبولی سطح  A1.2  

زبان ترکی استانبولی یکی از زبان‌های پرکاربرد و جذاب در جهان است که یادگیری آن می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای شما به ارمغان بیاورد. به آموزش زبان ترکی استانبولی در سطح A1.2 برای کسانی که تازه شروع به یادگیری این زبان کرده‌اند، مناسب است و به آن‌ها کمک می‌کند تا مهارت‌های پایه‌ای خود را تقویت کنند.

سطح A1.2  در زبان ترکی چیست؟

سطح A2.1 در زبان ترکی به معنای تسلط مبتدی هست که در آن فرد قادر به ارتباطات ابتدایی و روزمره در زبان ترکی است. افرادی که آموزش زبان ترکی استانبولی سطح  A1.2  را می‌گذرانند، می‌توانند در موقعیت‌های روزمره مثل خرید کردن، معرفی کردن خود و دیگران، تعریف کردن اشیاء و جایگاه‌ها، صحبت کردن در مورد علایق و سلایق و همچنین برقراری ارتباطات ساده با دیگران بپردازند. این سطح به عنوان مقدماتی برای یادگیری زبان ترکی در سطوح پیشرفته‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی آموزش زبان ترکی استانبولی سطح  A1.2  

آموزش زبان ترکی استانبولی سطح  A1.2، زبان آموزان با ویژگی‌های این سطح به شرح زیر آشنا شوند: 

 • بیان نیازهای روزمره‌شان مانند سفارش دادن غذا یا نوشیدنی در یک رستوران یا فروشگاه.
 • ارائه اطلاعات شخصی از جمله نام، سن، ملیت و شغل.
 • بیان احساسات مثبت و منفی خود.
 • مکالمه در مورد موضوعات ساده مثل هوا، فصول سال، خرید و تفریحات.
 • بیان نیازهای اساسی خود مانند خواستن راهنمایی، درخواست کمک و غیره.

در این سطح، تمرکز بر روی اصطلاحات و واژگان پایه، گرامر ساده و مکالمه‌های روزمره‌ای هست که به زبان آموزان کمک می‌کند تا بتوانند در موقعیت‌های روزمره با دیگران ارتباط برقرار کنند.

کاربردهای آموزش زبان ترکی استانبولی

کاربردهای زیادی برای یادگیری زبان ترکی استانبولی وجود دارد که باعث می‌شود از سطح پایه A1.2 آن را شروع و بسته به هدفتان آن را در سطوح پیشرفته ادامه دهید:

 • فرصت‌های شغلی: یادگیری زبان ترکی استانبولی می‌تواند به شما فرصت‌های شغلی بیشتری در کشورهای ترکیه و کشورهای دیگری که این زبان، زبان رسمی‌ایشان است، ایجاد کند.
 • ارتباطات بین‌المللی: زبان ترکی استانبولی یکی از زبان‌های مهم در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است و یادگیری آن به شما کمک می‌کند تا با افراد و فرهنگ‌های مختلف ارتباط برقرار کنید.
 •  تفریح و سفر: آموزش زبان ترکی استانبولی به شما امکان مسافرت به کشورهای ترکیه، آذربایجان و دیگر کشورهای تحت تأثیر فرهنگ ترک را می‌دهد و تجربه‌ای جذاب و جدید برای شما فراهم می‌کند.
 • شناخت فرهنگ: یادگیری زبان ترکی می‌تواند به شما کمک کند تا فرهنگ و تاریخ این منطقه را بهتر بشناسید. این موضوع در افزایش دانش و تفاهم شما نسبت به جامعه و فرهنگ ترکیه موثر است.
 • توسعه تفکر: یادگیری یک زبان جدید می‌تواند به توسعه تفکر و حافظه شما کمک کند و قدرت تحلیل و فهم شما را افزایش دهد.
 • افزایش اعتماد به نفس: موفقیت در یادگیری زبان ترکی استانبولی می‌تواند به شما اعتماد به نفس بدهد و شما را به چالش‌های جدید مثل گفتگو با افراد بومی در این زبان تشویق کند.

سطوح زبان ترکی استانبولی از مبتدی تا پیشرفته

سطوح زبان ترکی استانبولی طبق استاندارد (CEFR) اروپا به سه دسته به شرح، سطح مبتدی یا مقدماتی  (A)، متوسطه (B) و پیشرفته (C) دسته بندی می‌شوند. هر کدام از این سطوح زیرمجموعه‌هایی دارند که در دو سطح یک و دو تدریس می‌گردند.

سطح مبتدی (A1 - A2):

 • سطح A1: یک فرد در این سطح می‌تواند عبارات معمولی در زندگی روزمره را که برای نیازهای عینی و جملات بسیار ساده شناخته می‌شود، درک و استفاده کند.
 • سطح A2 : فردی در این سطح می‌تواند جملاتی را که مربوط به حوزه‌های مورد علاقه‌ و عبارات پرکاربرد (مانند اطلاعات شخصی یا خانوادگی، خرید، کار، محیط نزدیک) درک کند.

 

سطح متوسط ​​(B1 - B2):

 • سطح B1: فردی در این سطح می‌تواند اتفاقات روزمره از قبیل کار، مدرسه، فعالیت‌های اوقات فراغت و غیره را به صورت واضح و استاندارد بیان کند. 
 • سطح B2: فردی در این سطح می‌تواند محتوای متون پیچیده در موضوعات عینی و انتزاعی متوجه شود و در مورد آن‌ها بحث کند. 

 

سطح پیشرفته (C1):

 • سطح C1: فردی در این سطح می‌تواند متون غنی و طولانی در موضوعات مختلف را درک و ارتباطات منطقی را درک کند. او می‌تواند زبان ترکی استانبولی را به صورت زبان مادری خود صحبت کند، بدون اینکه مجبور شود اغلب به طور صریح کلمات را جستجو کند. او می‌تواند از زبان به طور کارآمد و انعطاف پذیر در زندگی اجتماعی، زندگی تجاری یا در آموزش حرفه‌ای و عالی بهره ببرد.

منابع آموزشی زبان ترکی استانبولی سطح a1.2

برای یادگیری زبان ترکی استانبولی سطحA1.2، می‌توانید از منابع آموزشی مختلفی استفاده کنید. در ادامه چند پیشنهاد برای منابع آموزشی در این سطح زبانی آورده شده است:

کتاب‌های آموزشی:

 • Istanbul - کتاب‌های 
 •  Colloquial Turkish- کتاب  
 •  Turkish for Beginners - کتاب‌
 • Turkish Delights- کتاب 

 ویدیوها و پادکست‌های آموزشی:

 • Duolingo (اپلیکیشن آموزش زبان)
 • TurkishClass101 (پادکست‌های آموزشی زبان ترکی استانبولی)

 منابع آموزشی آنلاین:

 • Babbel (پلتفرم آموزش زبان)
 • مکتب خونه
 • Rosetta Stone (نرم‌افزار آموزش زبان)

 تمرینات و فعالیت‌های تقویتی:

 •  مکرر گوش دادن به موسیقی ترکی و تماشای فیلم‌ها و سریال‌های ترکی
 • مکالمه با دوستان یا همکلاسی‌های ترک زبان خود
 •  شرکت در گروه‌های تحقیق و مطالعه برای تمرین مکالمه و تقویت مهارت‌های گفتاری

با استفاده از این منابع و انجام تمرینات مختلف، می‌توانید مهارت‌های زبان ترکی استانبولی خود را در سطح بهبود ببخشید و پیشرفت کنید. A1.2

سرفصل‌های دوره آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A1.2

هر دوره آموزشی باید سرفصلی کاربردی برای ارائه به مخاطبان خود داشته باشد. دوره آموزش زبان ترکی استانبولی در مکتب خونه در کمترین زمان و با سرفصلی گزیده شما را در آموزش زبان ترکی استانبولی راهنمایی می‌کند. سرفصل‌های آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A1.2مکتب خونه شامل دسته بندی زیر است:

 •  Ailem - خانواده در زبان ترکی استانبولی
 •   Arkadaşlarım - دوستان در زبان ترکی استانبولی
 •     Ailemden uzakta - دور از خانواده در زبان ترکی استانبولی
 •   Saatler - ساعت ها در زبان ترکی استانبولی
 •  Bayramlar - اعیاد در زبان ترکی استانبولی
 •  özel günler - روزهای خاص در زبان ترکی استانبولی
 •  Ailem - خانواده در زبان ترکی استانبولی
 •   Nerede -در کجا؟ در زبان ترکی استانبولی
 • Vücudumuz- اعضای بدن در زبان ترکی استانبولی
 •  proj- پروژه

دوره آموزش زبان ترکی استانبولی در مکتب خونه

آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A1.2 می‌تواند به شما کمک کند تا مهارت‌های پایه‌ای خود را تقویت کرده و بتوانید با افراد ترکی زبان ارتباط برقرار کنید. با استفاده از منابع مناسب و تمرین روزانه، می‌توانید به راحتی این زبان را یاد بگیرید و از فرصت‌های زیادی که برای شما فراهم می‌شود، بهره‌مند شوید. دوره‌های آموزشی زبان ترکی استانبولی مکتب خونه از مبتدی تا پیشرفته به شما امکان سفر، مهاجرت، تحصیل و کار در کشور ترکیه را می‌دهد.

صفحات پربازدید