جلسه سوم - business plan developement - جراحی

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه - دکتر ثنایی
جلسه دوم - story of a business - فرید خواهشی
جلسه سوم - business plan developement - جراحی
جلسه چهارم - معرفی کاربردهای مدل کسب و کار - فرید خواهشی
جلسه پنجم - چالش های مدیریتی - جراحی
جلسه ششم - اکوسیستم کارآفرینی - مهندس دهبیدی پور
جلسه هفتم - مهارت های ارتباطی در مذاکره - فرزین فردیس
جلسه هشتم - قواعد مذاکره - فرزین فردیس
جلسه نهم - قواعد مذاکره (ادامه) - فرزین فردیس
جلسه دهم - آشنایی با مدیریت مالی - یلدا امینی
جلسه یازدهم - بررسی ساختار های کسب و کار و قواعد تجاری - دکتر لاجوردی
جلسه دوازدهم - معرفی و بررسی شرکت های سهامی عام - دکتر لاجوردی
جلسه سیزدهم - آشنایی اقتصاد کلان - دکتر مدنی زاده
جلسه چهاردهم - بازار سرمایه - سهند حمزه‌ئی
جلسه پانزدهم - توسعه و رشد اقتصادی - دکتر مدنی زاده
جلسه شانزدهم - سود سرمایه و بانک ها - حمزه‌ئی
جلسه هفدهم - مدیریت پروژه - دکتر ثنایی
جلسه هجدهم - تعریف پروژه و مدیریت پروژه - احمدزاده
جلسه نوزدهم - تدوین منشور و برنامه ریزی پروژه - احمدزاده
جلسه بیستم - ارزیابی و تحلیل اقتصادی کسب و کار - احمدزاده
جلسه بیست ویکم - دکتر جوادی
جلسه بیست و دوم - تفکر استراتژیک - شادلو
جلسه بیست و سوم - آشنایی با بازاریابی - امین امیرشریفی و سامان مهدور
جلسه بیست و چهارم - e-commerc - هومن دمیرچی
جلسه بیست و پنجم - علوم داده - نصیری
جلسه بیست و ششم - سرمایه گذاری - دکتر قاسم زاده