جلسه چهارم - تکنولوژی ها و مراحل ساخت مدار مجتمع CMOS

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری
ثبت نظر

×

گزارش خرابی

تکنولوژی ها و مراحل ساخت مدار مجتمع CMOS
دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه سوم - فیزیک MOS
جلسه چهارم - تکنولوژی ها و مراحل ساخت مدار مجتمع CMOS
جلسه پنجم - تکنولوژی ساخت مدار مجتمع CMOS
جلسه ششم - نویز و بررسی تقویت کننده های یک طبقه
جلسه هفتم - طراحی مدارهای یک طبقه CMOS
جلسه هشتم
جلسه نهم - رفتار فرکانسی
جلسه دهم - CG (گیت مشترک)، cascade، طبقه دیفرانسیلی
جلسه یازدهم - طبقه دیفرانسیلی
جلسه دوازدهم - تقویت کننده تفاضلی
جلسه سیزدهم - بررسی پاسخ فرکانسی طبقه تفاضلی به آینه جریان
جلسه چهاردهم - دوره نویز
جلسه پانزدهم - طراحی Op-Amp
جلسه شانزدهم - folded cascade
جلسه هفتدهم - تقویت کننده تفاضلی با سطح مشترک ورودی rail to rail - روش Gain Boosting
جلسه هجدهم - جبران پاسخ فرکانسی
جلسه نوزدهم - تقویت کننده دو طبقه
جلسه بیستم - مدار CMFB
جلسه بیست یکم - مدار CMFB
جلسه بیست و دوم - Nested Miller Compensation
جلسه بیست سوم - مدارهای مرجع
جلسه بیست چهارم - Band Gap Reference
جلسه بیست پنجم - بهبود مدارهای Band Gap Reference
جلسه بیست ششم - switch capacitor و کاربردهای آن
جلسه بیست هفتم - ادامه Switch Capacitor
جلسه بیست هشتم - Op-Amp ; Sample & Hold ; Switch-Capacitor
جلسه بیست نهم - مدارهای switch-cap
جلسه سی ام - Scaling
جلسه سی یکم