جلسه دوم: مفاهیم بنیادی، تاریخچه و پیدایش DBMS ها

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول: قوانین کلاسی، سرفصل ها، منابع درس، پروژه ها و بارم بندی
جلسه دوم: مفاهیم بنیادی، تاریخچه و پیدایش DBMS ها
جلسه سوم: جایگاه پایگاه داده و مدلسازی داده در مهندسی نرم افزار
جلسه چهارم: مفهوم و جایگاه مدلسازی داده در مهندسی نرم افزار
جلسه پنجم: تاریخچه ذخیره سازی داده و مفهوم مدل رابطه ای
جلسه ششم: مفاهیم بنیادی مدل رابطه ای
جلسه هفتم: مقدمات اولیه مدلسازی داده
جلسه هشتم: الگوهای مدلسازی داده، رابطه داشتن
جلسه نهم: انواع صفتهای ترکیبی، چندمقداری و مشتق شده
جلسه دهم: مدلسازی دادۀ درخت و گراف
جلسه یازدهم: نگاشت مدلهای شئ گرا به مدل داده رابطه ای
جلسه دوازدهم: الگوی لیست و دام حلقوی در مدلسازی داده
جلسه سیزدهم: الگوی Status Pattern در مدلسازی داده
جلسه چهاردهم: مثال: مدل داده فارغ التحصیلی آموزشی دانشجو
جلسه پانزدهم: مثال: مدل داده زیر سیستم AAA
جلسه شانزدهم: مثال: مدل داده فرایند ارجاع در سیستم اتوماسیون اداری
جلسه هفدهم: مقدمه ای بر مفاهیم SQL, JPQL, HQL, TSQL, PL-SQL,…
جلسه هجدهم: دستورات SQL: مقدمات دستور Select
جلسه نوزدهم: دستورات SQL: دستور Group By در دستور Select
جلسه بیستم: دستورات SQL: انواع Join ها
جلسه بیست و یکم: دستورات SQL: دستورات Inset, Update, Delete
جلسه بیست و دوم: آموزش عملی دستورات SQL در PostgreSQL
جلسه بیست و سوم: آموزش عملی Group By و Join در PostgreSQL
جلسه بیست و چهارم: مفهوم Transaction، اصول ACID و Data Integrity
جلسه بیست و پنجم: مفاهیم اولیه Distributed Transactions
جلسه بیست و ششم: مفاهیم ORM, ORDBMS, OODBMS
جلسه بیست و هفتم: الگوی Enterprise در مدلسازی داده، مقدمات BigData
جلسه بیست و هشتم: مدلهای داده NoSQL – Key-Value, Column Family
جلسه بیست و نهم: مدلهای Document Store, Graph و مفهوم CAP Theorem