پروژه پایانی

 
پروژه پایانی
  • تمامی موضوعات نمایش داده شده میبایست ترسیم شود. (بلاک­های آماده، اندازه­گذاری­ها، متن، توضیحات ترسیم و موارد دیگر)
  • دانشجو بایستی فایل اتوکد پروژه را همراه با پرینت PDF آن تحویل دهد. (دو فایل)
  • فایل تحویلی لایه­بندی شده باشد. (حداقل 5 لایه)
  • تغییر Property موضوعات ترسیمی، با استفاده از پنل Layers انجام شود.
  • نماد در و پنجره به صورت بلاک تعریف و سپس در فایل اصلی استفاده شود.
  • تمامی اندازه­گذاری­ها دقیقا مطابق با شکل ترسیم شود. (ایجاد Style جدید برای اندازه­گذاری­ها الزامی است.)
برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.