پروژه میانی اول

 
پروژه میانی اول

در محیط c++ برنامه ای بنویسید که ابتدا از کاربر شماره دانشجویی و نمره 5 دانشجو را دریافت کرده و سپس با وارد کردن یک رمز عددی کلیه آن اطلاعات را نمایش دهد. 

ارسال پروژه : ارسال فایل CPP

برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.