مقدمه ای بر دینامیک روتور

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی دینامیک روتور

مقدمه ای بر دینامیک روتور
مروری بر ارتعاشات سامانه یک درجه آزادی استخراج معادله حرکت
مروری بر ارتعاشات سامانه یک درجه آزادی پاسخ ضربه و پله
مروری بر ارتعاشات سامانه یک درجه آزادی میرایی ویسکوز معادل و استخراج معادله حرکت نامیرا
مروری بر ارتعاشات سامانه یک درجه آزادی پاسخ پالس و تحریک هارمونیک
مقدمه ای بر انواع یاتاقان و استخراج معادله حرکت روتور Jettcott دو درجه آزادی
نمودار های پایداری (Campbell Diagram) برای روتور Jeffcott دو درجه آزادی
استخراج معادله حرکت روتور Jeffcott دو درجه آزادی با میرایی داخلی
استخراج معادله حرکت روتور Jeffcott چهار درجه آزادی 1
استخراج معادله حرکت روتور Jeffcott چهار درجه آزادی 2
مقدمه ای بر روش انرژی برای استخراج معادله حرکت سامانه های پیوسته
استخراج معادله حرکت سامانه های پیوسته به روش انرژی
اصل همیلتون برای سامانه های پیوسته و روش باقیمانده های وزن دار
حل معادله دیفرانسیل حاک بر حرکت سامانه های پیوسته به روش مدال
حل معادله انتگرالی حاکم بر حرکت سامانه های پیوسته به روش گلرکین
استخراج معادله حاکم بر روتورمقطع متغییر دایره ایدردستگاه چرخان
بررسی شافت دوار تیموشینکو در دستگاه ثابت و چرخان
معادلات انتگرالی تیر دوار تیروشینکو یا شافت دوار
یاتاقان های ژورنال
مدل سازی ماشین های دوار پیچیده
تلرانس ها مقدمه ای بر روتور های زیر بحرانی و فوق بحرانی و حالت گذرا روتور