جلسه دوم - بررسی رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران پیرامون رضا شاه

بررسی تئوری های توطئه در خصوص اقدامات رضا شاه و نسبت دادن آن اقدامات به انگلستان

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم