جلسه دوم - آشنایی با تحلیل سرشکنی

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی
جلسه دوم - آشنایی با تحلیل سرشکنی
جلسه سوم - ادامه تحلیل سرشکنی
جلسه پنجم - روش های تقسیم و حل
جلسه ششم - ادامه روش های تقسیم و حل
جلسه هفتم - ادامه تقسیم و حل و ابتدای پویا
جلسه هشتم - روش های حل پویا
جلسه نهم - روشی پویا برای حل مسایل
جلسه دهم - ادامه الگوریتم های پویا
جلسه یازدهم - ادامه مسایل راه حل پویا برای حل مسایل
جلسه دوازدهم - ادامه مبحث الگوریتم های دینامیک گویا(مساله کوله پشتی)
جلسه سیزدهم -راه حل Greedy (حریصانه) برای حل مساله
جلسه چهاردهم - ادامه الگوریتم های حریصانه
جلسه پانزدهم - راه حل های پسگردومساله n وزیر
جلسه شانزدهم - راه حل پسگرد و انشعاب کران
جلسه هفدهم -
جلسه هجدهم - الگوریتم های DFS
جلسه نوزدهم - الگوریتم های BFS در گراف و کوتاه ترین مسیر
جلسه بیستم - الگوریتم های گراف
جلسه بیست و یکم - برنامه ریزی خطی،کوتاه ترین مسیر بین هر دو راس در گراف
جلسه بیست و دوم - کوتاه ترین مسیر بین هر دو راس در یک گراف(Floyd-warshell)
جلسه بیست و سوم - شبکه شار
جلسه بیست و چهارم - ادامه شبکه شار
جلسه بیست و پنجم - پایان مسائل Np کامل