هدف از یادداشت‌برداری و ضرورت آن

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فصل پنجم: یادداشت‌نویسی و یادداشت‌برداری

  فصل قبلی
هدف از یادداشت‌برداری و ضرورت آن
 
ویژگی‌های کلیدی نکته‌نویسی کارا
 
نکاتی پیرامون نکته‌نویسی
 
روش مناسب برای یادداشت‌برداری، حاشیه‌نویسی و نشانه‌گذاری در متن
 
یادداشت‌برداری خطی یا لیستی و یادداشت‌برداری کرنل
 
یادداشت برداری فلوچارتی، الگویی، تصویری یا هسته‌ای، نقشه ذهنی، نقشه مفهومی
 
یادداشت‌برداری جدولی یا ماتریسی
 
خط زمانی، یادداشت‌برداری پاراگرافی و ایجاد تناسب بین روش یادداشت‌برداری و شیوه یادگیری
 
مرور یادداشت‌ها، کمک‌افزارهایی در نکته نویسی و چند پیشنهاد کاربردی
 
معرفی نرم‌افزار OneNote برای پژوهشگران - بخش اول
 
معرفی نرم‌افزار OneNote برای پژوهشگران - بخش دوم
 
معرفی نرم‌افزار OneNote برای پژوهشگران - بخش سوم
 
معرفی نرم‌افزار OneNote برای پژوهشگران - بخش چهارم
 
معرفی نرم‌افزار OneNote برای پژوهشگران - بخش پنجم
 
مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (استایل)
 
مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (فهرست)
 
مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (ورود متن به ورد)
 
مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (کامنت‌گذاری)
 
مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (Tracking)
 
مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (Footnotes)
 
مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (مقایسه‌کردن)
 
مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (Window)
 
مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (View)
 
مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (شخصی‌سازی تمپلیت)
 
مهمترین امکانات نرم‌افزار Microsoft Word برای پژوهشگران (حدف مشخصات فایل)
 
برخی ملاحظات پیرامون Word و یادداشت‌برداری
 
معرفی نرم‌افزارهای ویراستاری برای فارسی - ویراستیار و پاک‌نویس
 
کوئیز ششم
  فصل بعدی