جلسه دوم: Introduction to System Theory

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول: قوانین کلاسی، سرفصل ها، منابع درس، پروژه ها و بارم بندی
جلسه دوم: Introduction to System Theory
جلسه سوم: مفاهیم SDLC, Process Model, Methodology
جلسه چهارم: جزئیات SDLC, Methodology
جلسه پنجم: Analysis and Design Paradigms
جلسه ششم: Object Oriented Paradigm, Principles
جلسه هفتم: Information Systems, ERP
جلسه هشتم: مراحل کلی تحلیل و طراحی سیستم (بر مبنای RUP)
جلسه نهم: Business Modeling
جلسه دهم: مفهوم و انواع Software Requirements
جلسه یازدهم: Domain Modeling
جلسه دوازدهم: Use Case Modeling
جلسه سیزدهم: Software Architecture
جلسه چهاردهم: Modularity
جلسه پانزدهم: Layered Architecture
جلسه شانزدهم: مفاهیم اولیه Software Design
جلسه هفدهم: بخش اول Object Oriented Design Heuristics
جلسه هجدهم: بخش دوم Object Oriented Design Heuristics
جلسه نوزدهم: بخش اول طراحی لایه Data Access
جلسه بیستم: بخش سوم Object Oriented Design Heuristics
جلسه بیست و یکم: بخش دوم طراحی لایه Data Access
جلسه بیست و دوم: کلاسهای تحلیل Boundary, Control (Service), Entity
جلسه بیست و سوم: بخش اول اصول SOLID
جلسه بیست و چهارم: بخش دوم اصول SOLID
جلسه بیست و پنجم: مفاهیم مقدماتی Design Patterns
جلسه بیست و ششم: بخش اول Creational Design Patterns
جلسه بیست و هفتم: بخش دوم Structural Design Patterns
جلسه بیست و هشتم: بخش سوم Behavioral Design Patterns
جلسه بیست و نهم: بخش اول تحلیل و طراحی سیستم جامع آژانس
جلسه سی‌ام: بخش دوم تحلیل و طراحی سیستم جامع آژانس