خصوصیات افراد کارامد در حل مسئله

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

.

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

مثال هایی از پروژه های مهندسی با تعریف مسئله نامناسب و یا راه حل نامناسب
خصوصیات افراد کارامد در حل مسئله
مهارت های افراد کارامد در حل مسئله: تفکر نقادانه و اصول استدلال نقادانه
ادامه مثال های استدلال نقادانه، پرسشگری سقراطی در تحلیل مطالب
مثالهای پرسشگری سقراطی
گامهای اولیه برای تعریف درست مسئله: جمع آوری اطلاعات, آنالیز Fermi
گامهای اولیه برای تعریف درست مسئله: صحبت با افراد مطلع، آشنایی مستقیم با مسئله
گامهای اولیه برای تعریف درست مسئله: آشنایی مستقیم با مسئله و بررسی فرضیات. روشهای تعریف مسئله: روش دیاگرام دانکر
روشهای تعریف مسئله: ادامه روش دیاگرام دانکر, روش بازنویسی صورت مسئله
روش های تعریف مسئله: ادامه مثالها
روش تحلیل مسئله K-T،بررسی پاسخها به تمر ین سری اول
ادامه بررسی پاسخها به تمرین سری اول
اتمام بررسی پاسخها به تمرین سری اول، آیا باید هر مسئله ای را حل کرد؟ برطرف کردن موانع ذهنی در حل مسئله
برطرف کردن موانع ذهنی در حل مسئله
چگونه خلاقبیت خود را افزایش دهیم، اهمیت ریسک و خطرپذیری، چگونگی تعامل با مسئله ریسک
روش های ایده پردازی: brainstorming و تفکر عمود، روش SCAMPER
روش های ایده پردازی: تمرین روش brainstorming و تفکر عمودی، تفکر جانبی
روش های ایده پردازی: دیاگرام fishbone، تمرین در کلاس
روش های ایده پردازی: روش تریز، اصول 1 الی 6 تریز
روش های ایده پردازی: اصول 7 الی 16 تریز
روش های ایده پردازی: اصول 17 الی 40 تریز
روش های ایده پردازی: ماتریس تریز، مثال حل مساله با استفاده از تریز
روش های ایده پردازی: نوشتار آزاد، آینده پردازی، گرده افشانی جانبی، قرینه سازی، تصمیم گیری در مورد برنامه اجرایی: مقدمه
تصمیم گیری در مورد برنامه اجرایی: ارزیابی وضعیتK-T، آنالیز مسئله K-T، آنالیز تصمیم K-T، آنالیز گزینه ها