جلسه دوم - ادامه معرفی برخی سیگنالهای مهم
سیگنال پله، سیگنال ضربه و مفهوم آن
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم