پروژه نهایی دوره: مطالعه موردی تحلیل مالی طرح توليد باک سوخت پليمری خودرو

 
پروژه نهایی دوره: مطالعه موردی تحلیل مالی طرح توليد باک سوخت پليمری خودرو

 

نکات کلیدی جهت تکمیل پروژه را از لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود فایل راهنمای تکمیل پروژه

 

در این بخش با توجه به اطلاعات فایل پیوست پروژه نهایی رو تکمیل نموده و بارگذاری فرمایید.

دانلود Fuel-Tank-Project.pdf
برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.