Arizona State University

Arizona State University

Arizona State University یکی از دانشگاه‌های دولتی آمریکاست که در سال 1885 تاسیس شد. این دانشگاه در زمینه‌های مختلفی من جمله بازرگانی، مدیریت، طراحی و هنر، مهندسی، حقوق، علوم و خدمات اجتماعی فعالیت دارد و در بین دانشگاه‌های دولتی از نظر تعدد دانشجو در مقام اول قرار دارد.