Georgia Institute of Technology

Georgia Institute of Technology

موسسه فناوری جورجیا، یکی از دانشگاه‌های برتر تحقیقاتی است که موفق به بهبود وضعیت انسان از طریق علم و فناوری پیشرفته شده است. موسسه جورجیا تکنیک با مساحت 400 هکتار در قلب شهر آتلانتا واقع شده است، جایی که بیش از 20000 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد یک آموزش متمرکز و مبتنی بر فناوری را دریافت می کنند.