MAQCUARIE University

MAQCUARIE University

دانشگاه Macquarie دانشگاهی متمرکز بر تقویت همکاری بین دانشجویان ، دانشگاهیان ، صنعت و جامعه است. Macquarie با رتبه بندی در 1٪ دانشگاه های جهان، برای تولید فارغ التحصیلانی که در میان متخصصان بیشترین جستجو در جهان هستند، شناخته می شود.