پیش فاکتور خرید
قیمت تخصص:
2,227,000 تومان
تخفیف تخصص:
334,050- تومان
قیمت تخصص با تخفیف:
1,736,651 تومان
مالیات بر ارزش افزوده:
156,299 تومان
مبلغ قابل پرداخت
1,892,950 تومان
درگاه پرداخت ملت
تایید و اتصال به درگاه پرداخت
با تکمیل خرید شرایط استفاده از مکتب‌خونه را می‌پذیرم.