پیش فاکتور خرید
قیمت تخصص:
3,064,000 تومان
تخفیف تخصص:
459,600- تومان
قیمت تخصص با تخفیف:
2,389,358 تومان
مالیات بر ارزش افزوده:
215,042 تومان
مبلغ قابل پرداخت
2,604,400 تومان
درگاه پرداخت ملت
تایید و اتصال به درگاه پرداخت
با تکمیل خرید شرایط استفاده از مکتب‌خونه را می‌پذیرم.