انواع خواندن متناسب با اهداف مختلف

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فصل چهارم: خواندن دقیق

  فصل قبلی
انواع خواندن متناسب با اهداف مختلف
 
گام‌های خواندن فعال و مرور چند نکته درباره آن
 
مراحل دقیق‌خوانی (مدل ریچارد پل) و مرحله اول آن: نقل به معناکردن
 
مرحله دوم دقیق‌خوانی: واضح کردن ایده اصلی مطرح شده در بند
 
الگوهای ساختاری بند و کالبدشکافی یک متن چند بندی
 
الگوهای ساختاری بند: بند مستقیم و چرخشی
 
بند تعلیقی، کالبدشکافی یک بند میانی و جمله موضوع
 
جملات پشتیبان و تفاوت ساختار پژوهش‌ها در شاخه‌های مختلف علم
 
تمرکز انواع مختلف پژوهش
 
مرحله سوم دقیق‌خوانی: واکاوی متن
 
مرحله چهارم دقیق‌خوانی: ارزیابی متن
 
مرحله پنجم دقیق‌خوانی: اندیشیدن از منظر نویسنده
 
پیاده‌سازی گام‌های مطالعه دقیق بر روی نمونه موردی - بخش اول
 
پیاده‌سازی گام‌های مطالعه دقیق بر روی نمونه موردی - بخش دوم
 
پیاده‌سازی گام‌های مطالعه دقیق بر روی نمونه موردی - بخش سوم
 
پیاده‌سازی گام‌های مطالعه دقیق بر روی نمونه موردی - بخش چهارم
 
پیاده‌سازی گام‌های مطالعه دقیق بر روی نمونه موردی - بخش پنجم
 
برخی سوالات تکمیلی برای فهم بهتر متن
 
ابزارهای الکترونیکی برای خواندن دقیق
 
کوئیز پنجم
  فصل بعدی