تهیه جدول از افکار ناکارامد

در فصل مدیریت افسردگی در قسمت «ثبت افکار ناکارامد» با تهیه جدولی از اتفاقات روزانه که باعث آزار شما می‌شوند، آشنا شدید.

جدولی همانند آن از 10 اتفاق آزاردهنده که باعث بروز احساساتی مانند خشم، استرس و خلق منفی می‌‎شوند و حاصل خطاهای شناختی و باورهای غلط در شما می‌باشد تهیه و ارسال کنید.

دانلود جدول ثبت افکار روزانه.pdf