دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

هسته اولیه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکدۀ مخابرات است که در سال ۱۳۰۷ شمسی در محل فعلی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تأسيس و در سال ۱۳۱۸ اساسنامه آن به تصويب مجلس شورای ملی وقت رسيده‌است.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ساختار فعلی، در سال ۱۳۵۹ و به‌دنبال تصویب ستاد انقلاب فرهنگی طی ادغام ۹ مرکز آموزش عالی با عنوان مجتمع فنی و مهندسی، بنياد نهاده شد و سپس در سال ۱۳۶۲ نام آن به «دانشگاه فنی و مهندسی» تغيير يافت. تغيير نام دانشگاه به عنوان فعلی در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. در آن سال، دانشگاه به نام دانشمند پرآوازۀ اسلامی و ايرانی، حکيم خواجه نصيرالدين طوسی، مزين شد.

هم‌اکنون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ۱۱ دانشکده، به فعالیت‌های پربار آموزشی خود ادامه می‌دهد: مهندسی برق، مهندسی مکانيک، مهندسی عمران، مهندسی هوافضا، مهندسی صنايع، مهندسی نقشه‌برداری، مهندسی کامپيوتر، مهندسی و علم مواد، رياضی، فيزيک، شيمی.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درحال‌حاضر ۲ قطب علمی، ۱۹۴ آزمایشگاه پژوهشی و آموزشی، ۱۳ مرکز پژوهشی، ۳ گروه پژوهشی، ۶ پژوهشکده، ۱۱ شرکت دانش بنيان و ۲۸ شرکت مرکز رشد دارد که در زمينه‌های تخصصی دانشگاه فعاليت می‌کنند.