Deutsche Welle

Deutsche Welle

دویچه‎وله (Deutsche Welle) شبکه‌ی برون‌مرزی آلمان است که به زبان‌های گوناگون به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی می‌پردازد. تلویزیون، رادیو، وبگاه و دانشکده‌ی دویچه‌وله مسئول نمایاندن چهره‌ی رسانه‌ای آلمان در سراسر جهان هستند. آشنا ساختن مردم دیگر کشورها با فرهنگ آلمان و تولید دوره‌های آموزشی زبان آلمانی از اهداف مهم دویچه‌وله است.