پیش فاکتور خرید
قیمت تخصص:
6,015,000 تومان
تخفیف تخصص:
902,250- تومان
قیمت تخصص با تخفیف:
4,690,596 تومان
مالیات بر ارزش افزوده:
422,154 تومان
مبلغ قابل پرداخت
5,112,750 تومان
درگاه پرداخت ملت
تایید و اتصال به درگاه پرداخت
با تکمیل خرید شرایط استفاده از مکتب‌خونه را می‌پذیرم.