پیش فاکتور خرید
قیمت تخصص:
7,255,000 تومان
تخفیف تخصص:
1,088,250- تومان
قیمت تخصص با تخفیف:
6,166,750 تومان
مبلغ قابل پرداخت
6,166,750 تومان
درگاه پرداخت ملت
تایید و اتصال به درگاه پرداخت
با تکمیل خرید شرایط استفاده از مکتب‌خونه را می‌پذیرم.