پیش فاکتور خرید
قیمت تخصص:
1,744,000 تومان
تخفیف تخصص:
261,600- تومان
قیمت تخصص با تخفیف:
1,360,000 تومان
مالیات بر ارزش افزوده:
122,400 تومان
مبلغ قابل پرداخت
1,482,400 تومان
درگاه پرداخت ملت
تایید و اتصال به درگاه پرداخت
با تکمیل خرید شرایط استفاده از مکتب‌خونه را می‌پذیرم.