پیش فاکتور خرید
قیمت تخصص:
1,245,000 تومان
تخفیف تخصص:
186,750- تومان
قیمت تخصص با تخفیف:
970,872 تومان
مالیات بر ارزش افزوده:
87,378 تومان
مبلغ قابل پرداخت
1,058,250 تومان
درگاه پرداخت ملت
تایید و اتصال به درگاه پرداخت
با تکمیل خرید شرایط استفاده از مکتب‌خونه را می‌پذیرم.