پیش فاکتور خرید
قیمت تخصص:
2,245,000 تومان
تخفیف تخصص:
336,750- تومان
قیمت تخصص با تخفیف:
1,750,688 تومان
مالیات بر ارزش افزوده:
157,562 تومان
مبلغ قابل پرداخت
1,908,250 تومان
درگاه پرداخت ملت
تایید و اتصال به درگاه پرداخت
با تکمیل خرید شرایط استفاده از مکتب‌خونه را می‌پذیرم.