پیش فاکتور خرید
قیمت تخصص:
996,000 تومان
تخفیف تخصص:
219,303- تومان
قیمت تخصص با تخفیف:
776,697 تومان
مالیات بر ارزش افزوده:
69,903 تومان
مبلغ قابل پرداخت
846,600 تومان
درگاه پرداخت ملت
تایید و اتصال به درگاه پرداخت
با تکمیل خرید شرایط استفاده از مکتب‌خونه را می‌پذیرم.
در صورتی که امکان پرداخت هزینه خرید تخصص را از طریق درگاه ندارید، هزینه تخصص را به کارت یا حساب مکتب خونه واریز نمایید، سپس اطلاعات زیر را مطابق نمونه به ایمیل info@maktabkhooneh.org ارسال کنید.ثبت نام شما حداکثر پس از ۲۴ ساعت فعال خواهد شد. در صورتی که می خواهید از کد تخفیف استفاده کنید مبلغ پس از تخفیف را به کارت واریز کنید.

شماره کارت: 6104337695844322 به نام شرکت ندای دانش همراه ایرانیان
شماره شبا: 350120020000008093430440 به نام شرکت ندای دانش همراه ایرانیان
شماره حساب بانک ملت: 8093430440 به نام شرکت ندای دانش همراه ایرانیان

اطلاعات ارسالی: ۱) نام و نام خانوادگی، ۲) ایمیلی که با آن در سایت ثبت نام کرده اید، ۳) شماره همراه، ۴) نام تخصص خریداری شده، ۵) تصویر رسید پرداخت، ۶) شماره کارت یا حساب مبدا، ۷) کد تخفیف (در صورت استفاده)