جلسه سوم - تطابق ضمیر با مرجع

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

با توجه به اهمیت زیاد مبحث تطابق ضمیر با مرجع باز می‌خواهیم به این مبحث بپردازیم. قبلاً با انواع ضمیر مفرد و جمع و مؤنث و مذکر آشنا شدیم.

مثال:

Each of the men (was, were) waiting for___ wife.

جواب پرانتز was  است و جای خالی با his پر می‌شود، معنی هرکدام از مردان منتظر همسرانشان بودند.

مثال:

Many of the woman (were, was) waiting for___ husbands.

اگر از SANAM بودند به عبارت حرف اضافه نگاه می‌کردیم ولی در جملات بالا چون each  و many آمده است دیگر کاری به بقیه جمله نداریم.

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود