جلسه اول - افعال

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

فعل یکی از 9عنصر اصلی اجزای کلام و یکی از اجزای اصلی جمله است در واقع جمله‌ها بدون فعل بی‌معنی هستند، فعل مهم‌ترین قسمت جمله است در فصل‌های گذشته آموختیم که جمله‌ها تعدادی کلمات هستند که مفهومی را بیان می‌کنند و از دو بخش نهاد و گزاره تشکیل شده‌اند با انواع مدل‌های جمله پرسشی، امری، خبری و درخواستی (تعجبی) و با اجزای کلام، مکمل‌ها، اصلاح‌گرها و حروف ربط آشنا شدیم. باید 3مطلب اساسی و پایه‌ای افعال‌ یعنی زمان افعال، افعال بی‌قاعده و حالت‌های غیر واقعی (درخواست‌های رسمی) بدانیم. زمان افعال شامل سه بخش گذشته، حال، آینده می‌شوند، که هر کدام به سه نوع ساده، استمراری (ing) و کامل می‌شوند، با توجه به کاری که انجام می‌شود تقسیم می‌شوند و ما برای اینکه زمان ها را از یک فعل بسازیم نیاز داریم که 4 شکل اصلی فعل را برای آن تعریف کنیم، که شامل 4 شکل مصدر بدون to، وجه وصفی معلوم (present participle)، گذشته (past)، وجه وصفی مجهول (past participle) می‌شود. بعد از افعال کمکی (may, will, should,…) همیشه مصدر بدون to می‌آید.

مثال:

Cooking is my favorite hobby.

در این جمله cooking نهاد است و is فعل ربطی است.

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود