جلسه سوم - افعال بدون قاعده

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

زمانی که می‌خواهیم چند جمله را با هم بگوییم که در زمان‌های مختلف رخ داده‌اند، نمی‌توانیم فرمولی پیش برویم و باید مفهوم انها‌را به درستی درک کنیم و بدانیم چگونه با After, before,.. جملات را به هم لینک بدهیم.

مثال:

Before I cooked dinner I had gone to shop.

یعنی قبل از اینکه آشپزی کنم رفتم خرید.

و will را در بندهایی که به آینده اشاره می‌کنند نمی‌توانیم بکار ببریم. نمونه ای از افعال بی قاعده: .Henri bringed his friend to the movies  در این جمله کلمه bringed اشتباه است و باید به شکل brought نوشته شود.

دونکته مهم که باید بدانیم تا از اشتباهات رایج جلوگیری شود این است که اول باید بتوانیم افعال بی‌قاعده و با قاعده را درست تشخیص دهیم، دوم اینکه حال که می دانیم بی‌قاعده است بتوانیم تفاوت past و pp ان را تشخیص بدهیم.

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود