دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از دو دانشگاه بزرگ دولتی استان اصفهان و ین دانشگاه از نظر وسعت، بزرگ‌ترین دانشگاه ایران محسوب می‌شود با بیش از ۲۳۰۰ هکتار، این دانشگاه دارای یک پارک جنگلی کوچک و شهرک علمی تحقیقاتی است که در اراضی این دانشگاه واقع است.

این دانشگاه در سال ۱۳۵۶ خورشیدی با اسم دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان، به‌عنوان واحد دانشگاهی شماره دوم دانشگاه صنعتی آریامهر تهران (دانشگاه صنعتی شریف) تأسیس گردید، ولی پس از مدت کوتاهی از دانشگاه صنعتی شریف مجزا و به‌صورت مستقل به فعالیت‌های خود ادامه داد گفتنی است که علت شباهت نشان این دو دانشگاه در همین است.

 این مؤسسه آموزشی باهدف اجتناب از ساختار رایج و کلاسیک دانشگاهی و در عوض سازماندهی و تمرکز دادن فعالیت‌های آکادمیک این دانشگاه بر روی مسائل فناوری مهم کشور ایران است. حقیقت نیازهای امروزی برای توسعه سریع ایران مستلزم این است که سیستم آموزشی این کشور صرفاً یک نسخه کپی از مؤسسات آموزشی غربی نباشد. به‌جای الگوبرداری از سیستم‌های غربی و آن‌هم الگوهای بیست‌ساله‌ای که در غرب ازرده‌خارج شده‌اند، سیستم آموزشی ایران باید بر اساس فرهنگ ایرانی و ویژگی‌های جامعه ایرانی باشد.

دانشگاه صنعتی اصفهان در حال حاضر همکاری علمی و فنی با سایر دانشگاه‌ها و مراکز دولتی ایران دارد که از آن جمله همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشکده وابسته به آن یعنی دانشکده پست و مخابرات ایران (واحد تهران و اصفهان) و مرکز رشد ICT این دانشکده در اصفهان دارد.

از افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان می‌توان به کسب مقام نخست تیم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین‌المللی حل مسئله امریکا، کسب عنوان برتر جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری توسط عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، بر اساس رتبه‌بندی 2020 یو.اس.نيوز: دانشگاه صنعتي اصفهان چهارمین دانشگاه برتر ایران در رتبه‌بندی يو.اس.نيوز اشاره نمود.