دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه امیرکبیر دانشگاه دولتی، واقع در تهران یکی از باسابقه‌ترین مؤسسات آموزش عالی در زمینه فنی و مهندسی است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1337 تأسیس شده است و در حال حاضر 14430 دانشجو و 585 استاد در این مرکز مشغول فعالیت هستند. دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم‌اکنون دارای ۱۶ دانشکده، ۶ گروه آموزشی مستقل، ۳ واحد آموزشی در شهرهای بندرعباس، گرمسار و ماهشهر است. این دانشگاه همچنین یک پردیس بین‌الملل و یک مرکز آموزش الکترونیکی نیز می‌باشد.

اساس اولیه دانشگاه با عنوان پلی‌تکنیک باهدف گسترش فعالیت‌های دو مؤسسه فنی آن زمان و انستیتو مهندسی راه و ساختمان و هنر سرای عالی شکل‌گرفته است. اولین دوره دانشجویان از طریق آزمون داخلی در سال 1336 قبول شدند و فعالیت رسمی، آموزشی پلی‌تکنیک تهران با پنج رشته‌ی پنج رشته از مهندسی‌های: برق و الکترونیک، مکانیک، نساجی، شیمی و راه و ساختمان در سال 1337 شروع شد. با رشد تدریجی پلی‌تکنیک تهران تا سال ۱۳۷۵، پنج بخش به شرح زیر به دانشکده اضافه شد. دانشکده پلی‌تکنیک، قطب پتروشیمی ایران به‌حساب می‌آید.

دانشکده فنی: این دانشکده هسته اصلی پلی‌تکنیک تهران را به وجود آورده و از ۶ انستیتو یا گروه آموزشی تحت عنوان مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی شیمی و پتروشیمی، مهندسی نساجی و پلیمر، مهندسی مکانیک، مهندسی معدن و مهندسی صنایع تشکیل شد.

 

بر اساس آمار‌های موجود این مرکز تاکنون 19010 مقاله علمی در نشریات و همایش‌های داخلی منتشر نموده است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر صاحب امتیاز و ناشر 4 مجله تخصصی است و تا کنون 56 همایش توسط آن برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 27709 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «دینامیک سیالات محاسباتی» و «بهینه‌سازی» در سال 1398 منتشر نموده‌اند. همچنین بیش از 1000 ثبت اختراع و بیش از 16700 مقاله isi داشته است.

از راه کارهای تشویق دانشجویان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای جذب دانشجویان ممتاز به این دانشگاه امتیازاتی را برای آنها در نظر گرفته‌اند، برای مثال دادن کمک‌هزینه‌های نقدی به رتبه‌های زیر 200 کشوری در کنکور کارشناسی و رتبه‌های اول تا سوم المپیادهای دانشجویی اشاره کرد.